Stödpersonal ger barnmorskor mer tid under BB-sommaren

ella bohlin webb

För att avlasta förlossningsvården i Stockholm under sommaren rekryterar landstinget undersköterskor, städpersonal och administrativ personal. De ska underlätta för barnmorskorna att få en bättre arbetsmiljö och mer tid med födande kvinnor. Pressmeddelande 28 april 2016 – När förlossningsenheterna nu rekryterar vårdutbildad personal gör vi en insats för att underlätta arbetet för barnmorskorna. En del av […]

Läs mer

Nu blir vården för njursjuka ännu bättre i Stockholms län

operation

Pressmeddelande 20 april 2016 Fler självdialyser i hemmet, fler njurar för transplantation och mer förebyggande arbete. Så ser förändringarna för njursjukvården ut som Alliansen i Stockholms läns landsting beslutade om den 19 april 2016. – Nu börjar vi ett intensivt arbete så att sjukvården tidigt upptäcker och förebygger njursjukdomar. På så vis minskar vi behovet […]

Läs mer

tai iwin