KF 20/4: Bussterminal, bandy och skatt

20150420 KFdebatt

Den 20/4 var det åter dags för sammanträde med kommunfullmäktige. Under frågestunden ställde Erik Slottner (KD) en fråga till finansborgarrådet Karin Wanngård (S) om majoritetens påstående om att bostäder vid tekniska nämndhuset hotas på grund av strandskyddet. Erik Slottner har tidigare debatterat frågan med Wanngård i fullmäktige och då fått svaret att tekniska nämndhuset självklart […]

Läs mer

Inspirationskväll om integration

20150421 inspirationskväll

Igår höll Kristdemokraterna i Stockholms stad en inspirationskväll anordnad av Ofelia Namazova (KD). Temat för kvällen var integrationspolitik och vi hade bjudit in två talare som skulle bidra med idéer för möjlig politikutveckling inom området. Paki Holvander, demokrati- och mångfaldsstrateg i Södertälje kommun, talade på temat ”När är man färdigintegrerad” och Andreas Johansson Heinö, Timbro, […]

Läs mer

Länsstyrelsen och KD överens om Nobelcentret

20150219 DI Monster

Länsstyrelsen skriver i sitt remissutlåtande om Nobelcentret på Blasieholmen att det är positivt att området kan användas för en ny publik byggnad. Samtidigt har man synpunkter på att Nobelcentret blir alltför dominant och riktar kritik mot byggnadens utformning, bland annat vad gäller takavslutet. Länsstyrelsens syn på Nobelcentret överensstämmer väl med den linje Kristdemokraterna har drivit. […]

Läs mer

Enhetstaxa är orättvis och kan leda till tappade biljettintäkter

Kalle_Henriksson 1 webb

– Enhetstaxa är orättvist eftersom de som reser inom kortare avstånd får betala mer. Jag tror inte heller på att höja priset på korta enkelresor, där vi redan i dag har svårt att konkurrera med bilen. Dessutom visar erfarenheter av enhetstaxa att SL kan tappa stora biljettintäkter som vi behöver för att kunna investera i […]

Läs mer

tai iwin