1,9 miljarder och fast läkarkontakt i vårdens budget för 2018

Inför 2018 utökar Alliansen hälso- och sjukvårdens budget i Stockholms län med nära 1,9 miljarder kronor. Primärvården står i fokus och reformen att ge alla en fast läkare påbörjas.

Pressmeddelande
24 oktober 2017

– Den här budgeten kommer innebära mycket positivt för våra äldre patienter. Äldresjukvården är det område som får störst procentuell uppräkning, med hela 6,5 procent eller 3,4 miljarder kronor. Jag är glad att budgeten även har ett tydligt barnperspektiv. Inom barnsjukvården bygger vi upp nya kunskapscentrum inom diabetes, astma och allergi och neonantalvård, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– Stockholmarnas sjukvård har och ska ha stora resurser. Det ger möjlighet att möta de utmaningar vården står inför. En viktig framtidsfråga är att rusta primärvården så att människor i hela Stockholms län känner att de kan vända sig till sin fasta läkare både med långsiktiga och mer akuta vårdbehov. Förutom att välja läkare, ska man också kunna välja hur man kontaktar läkaren – tillgängligheten ska gälla även digitalt, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Under 2018 får akutsjukvården tydligare vårdnivåer, bland annat tio närakuter som förbättrar tillgängligheten och minskar väntetiderna i den akuta vården. Arbetet kring att förbättra rutinerna för våra upphandlingar, och därmed öka effektiviteten och kvaliteten, är särskilt viktigt. Vi arbetar också med att förstärka ambulansvården, med fler transportambulanser och ny intensivvårdsambulans, säger Marie Ljungberg-Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd.

– Primärvården är navet i sjukvården och den som ska hålla patienten i handen genom vården. Därför förtydligar vi nu uppdraget för husläkarna, så att de med störst vårdbehov ska kunna få en fast vårdkontakt, och tillför extra resurser. På så sätt flyttar vi vården närmare patienterna och understryker ytterligare hur viktig primärvården är i Stockholms läns landsting, säger Karin Fälldin (C), talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Fakta: Budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
Alliansen planerar att lägga 59,9 miljarder kronor på hälso- och sjukvården – rensat för tekniska förändringar är det en ökning med 1 867 miljoner kronor. Ansvaret för AT- och ST-utbildningar flyttas över från landstingsstyrelsens förvaltning och innebär en budgetförändring på 714 miljoner kronor.

Budgetens delar:

 • Somatisk specialistvård – på och utanför sjukhusen (vårdval och upphandlade avtal) 27,9 miljarder kronor (+4,1%)
  – varav akutsjukhusen 23 miljarder kronor (+3,6%)
 • Primärvård 10,7 miljarder kronor (+6%)
 • Psykiatri 6,1 miljarder kronor (+3,2%)
 • Äldresjukvård 3,4 miljarder kronor (+6,5%)
 • Tandvård 1,2 miljarder kronor (+6,3%)
 • Läkemedel 5,9 miljarder kronor (+5,5%)
 • Hjälpmedel 2 miljarder kronor (+4,1%)
 • Därtill habilitering (540 miljoner kronor) och övrig sjukvård (3,5 miljarder kronor) samt avskrivningar m m.
 • Besök och vårdtillfällen

Läkarbesöken beräknas minska med 3,3% jämfört med budget 2017, och övriga besök öka med 7,2%. Vårdtillfällen (dvs vård där man blir inlagd på sjukhus) beräknas minska med 1,3%. Det är i linje med inriktningen att mer vård ska utföras utanför sjukhusen, och att läkarbesök (framför allt i primärvården) ska kunna få ta längre tid och fokusera på dem med störst vårdbehov. Läkarbesöken bedöms dock komma att öka inom psykiatrin (+2,5%) och i avancerad sjukvård i hemmet (+2,8%).

Viktiga förändringar i vården 2018:

 • Fokus på tillgänglighet och kontinuitet.
 • Hälso- och sjukvården utanför akutsjukhusen förstärks. Husläkarna blir viktigare. Fast läkarkontakt ska införas, till en början för de mest vårdbehövande patienterna.
 • Ny struktur för akut omhändertagande: intensivakuten på Nya Karolinska öppnar 2018. Ytterligare nio nya närakuter för barn och vuxna, med det enhetliga uppdraget och labb, röntgen och ambulansintag, öppnar (blir totalt 10 med den redan öppnade Närakut Haga).
 • Digitaliseringen fortsätter, under 2018 införs och utvecklas vårdgaranti för digital tillgänglighet. Videobesök, telefontjänster och e-tjänster ska vara naturliga delar av vårdutbudet.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer