1,9 miljarder och fast läkarkontakt i vårdens budget för 2018

Inför 2018 utökar Alliansen hälso- och sjukvårdens budget i Stockholms län med nära 1,9 miljarder kronor. Primärvården står i fokus och reformen att ge alla en fast läkare påbörjas.

Pressmeddelande
24 oktober 2017

– Den här budgeten kommer innebära mycket positivt för våra äldre patienter. Äldresjukvården är det område som får störst procentuell uppräkning, med hela 6,5 procent eller 3,4 miljarder kronor. Jag är glad att budgeten även har ett tydligt barnperspektiv. Inom barnsjukvården bygger vi upp nya kunskapscentrum inom diabetes, astma och allergi och neonantalvård, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– Stockholmarnas sjukvård har och ska ha stora resurser. Det ger möjlighet att möta de utmaningar vården står inför. En viktig framtidsfråga är att rusta primärvården så att människor i hela Stockholms län känner att de kan vända sig till sin fasta läkare både med långsiktiga och mer akuta vårdbehov. Förutom att välja läkare, ska man också kunna välja hur man kontaktar läkaren – tillgängligheten ska gälla även digitalt, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Under 2018 får akutsjukvården tydligare vårdnivåer, bland annat tio närakuter som förbättrar tillgängligheten och minskar väntetiderna i den akuta vården. Arbetet kring att förbättra rutinerna för våra upphandlingar, och därmed öka effektiviteten och kvaliteten, är särskilt viktigt. Vi arbetar också med att förstärka ambulansvården, med fler transportambulanser och ny intensivvårdsambulans, säger Marie Ljungberg-Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd.

– Primärvården är navet i sjukvården och den som ska hålla patienten i handen genom vården. Därför förtydligar vi nu uppdraget för husläkarna, så att de med störst vårdbehov ska kunna få en fast vårdkontakt, och tillför extra resurser. På så sätt flyttar vi vården närmare patienterna och understryker ytterligare hur viktig primärvården är i Stockholms läns landsting, säger Karin Fälldin (C), talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Fakta: Budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
Alliansen planerar att lägga 59,9 miljarder kronor på hälso- och sjukvården – rensat för tekniska förändringar är det en ökning med 1 867 miljoner kronor. Ansvaret för AT- och ST-utbildningar flyttas över från landstingsstyrelsens förvaltning och innebär en budgetförändring på 714 miljoner kronor.

Budgetens delar:

 • Somatisk specialistvård – på och utanför sjukhusen (vårdval och upphandlade avtal) 27,9 miljarder kronor (+4,1%)
  – varav akutsjukhusen 23 miljarder kronor (+3,6%)
 • Primärvård 10,7 miljarder kronor (+6%)
 • Psykiatri 6,1 miljarder kronor (+3,2%)
 • Äldresjukvård 3,4 miljarder kronor (+6,5%)
 • Tandvård 1,2 miljarder kronor (+6,3%)
 • Läkemedel 5,9 miljarder kronor (+5,5%)
 • Hjälpmedel 2 miljarder kronor (+4,1%)
 • Därtill habilitering (540 miljoner kronor) och övrig sjukvård (3,5 miljarder kronor) samt avskrivningar m m.
 • Besök och vårdtillfällen

Läkarbesöken beräknas minska med 3,3% jämfört med budget 2017, och övriga besök öka med 7,2%. Vårdtillfällen (dvs vård där man blir inlagd på sjukhus) beräknas minska med 1,3%. Det är i linje med inriktningen att mer vård ska utföras utanför sjukhusen, och att läkarbesök (framför allt i primärvården) ska kunna få ta längre tid och fokusera på dem med störst vårdbehov. Läkarbesöken bedöms dock komma att öka inom psykiatrin (+2,5%) och i avancerad sjukvård i hemmet (+2,8%).

Viktiga förändringar i vården 2018:

 • Fokus på tillgänglighet och kontinuitet.
 • Hälso- och sjukvården utanför akutsjukhusen förstärks. Husläkarna blir viktigare. Fast läkarkontakt ska införas, till en början för de mest vårdbehövande patienterna.
 • Ny struktur för akut omhändertagande: intensivakuten på Nya Karolinska öppnar 2018. Ytterligare nio nya närakuter för barn och vuxna, med det enhetliga uppdraget och labb, röntgen och ambulansintag, öppnar (blir totalt 10 med den redan öppnade Närakut Haga).
 • Digitaliseringen fortsätter, under 2018 införs och utvecklas vårdgaranti för digital tillgänglighet. Videobesök, telefontjänster och e-tjänster ska vara naturliga delar av vårdutbudet.

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin