10,8 miljoner ska utveckla förlossningsvården i Södertälje

Stockholms läns landsting satsar 10,8 miljoner kronor på att utveckla förlossningsvården på Södertälje sjukhus. Det personliga stödet till mammorna ska stärkas som en del av att ta över delar av Södra BB:s koncept.

Pressmeddelande
25 april 2016

Ella Bohlin (KD)– Mödra- och förlossningsvård kommer att vara integrerade i en enhet samtidigt som verksamheten ökar med 30 procent eller ungefär 500 förlossningar per år. Åtta barnmorskor från Södra BB har börjat arbeta och rekryteringen pågår för fullt för att få med sig erfaren personal, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Sedan Södersjukhuset stängde Södra BB:s verksamhet på för att få plats för fler förlossningar har landstinget arbetat med att flytta förlossningsenhetens koncept till Södertälje sjukhus, som nu får pengar för att konceptet skall kunna utvecklas. Södertälje sjukhus ska också fokusera på kvinnor med förlossningsrädsla och möjligheten att anpassa vården till nyanlända.

– Vår satsning på Södertälje sjukhus visar tydligt att arbetet för att alla födande kvinnor i Stockholms län ska få uppleva trygga förlossningar går framåt. Samtidigt kan vi på det här sättet värna valfriheten, säger Ella Bohlin.

 

Dagens Nyheter om Södertälje sjukhus: Här är det BB som ska växa mest >>

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin