2009:25

Tack för synpunkter om vårdplatser!
Varmt tack till alla som hörde av er om mina synpunkter på behovet av vårdplatser i förra veckans reflexioner. Alldeles säkert kommer jag att ha anledning att återkomma till ämnet.
Tänk vad tiden går…
Den här veckan är det 18 år sedan jag för första gången vistades i Landstingshuset på Kungsholmen som nyvald ledamot och småningom landstingsråd och gruppledare. Några tycker att det är en lång tid, andra att den är alldeles för lång och själv tycker jag att det gått väldigt fort. Jag har aldrig firat den här septemberveckan med jubileumstankar någon gång, men idag på väg till pappershandeln på lunchen för att införskaffa en kalender för valåret, och med ett år till nästa val, så började jag tänka en del på vad jag och vi kristdemokrater som parti uträttat genom åren. Ni som följer mina reflexioner fick en sammanställning härom veckan.
Slutsålt till Patientsäkerhetsdagen
Den 22 oktober går Patientsäkerhetsdagen 2009 av stapeln i Stockholms läns landsting. I år befinner vi oss på Södertörns Högskola. I går vid 17-tiden fanns 9 platser kvar tills aulan är fylld. Otroligt roligt att så många visar så stort intresse för innevarande decenniums viktigaste fråga.
Jag hade önskat att en av talarna skulle vara Sir Liam Donaldson. Han är ordförande i WHO:s patientsäkerhetskommitté, medicinsk rådgivare till den brittiska regeringen mm. Att han skulle finna skäl att komma till Stockholm med hänvisning till våra stora framgångar inom förbättrad patientsäkerhet var en vision jag tog upp i praktiskt taget alla valmöten jag medverkade i för tre år sedan. Visionen lever och Sir Liam får komma ett annat år.
En jättetrevlig nyhet: David Lega till Kristdemokraterna
”Varje människa är unik och i olika situationer kan vi behöva olika typer av stöd. Under de senaste åren har jag fått möjlighet att vara en inspirationskälla som föreläsare, men ser att politiken ger helt nya möjligheter. Med hjälp av det stöd som jag har fått under min tid som idrottare och som funktionshindrad har jag hela tiden fortsatt att utvecklas, nu vill jag arbeta för att fler ska få samma möjligheter. Därför har jag gått med i Kristdemokraterna.” Det säger David Lega, föreläsare, entreprenör och tidigare världsmästare i simning i en kommentar med anledning av att han deltar i Kristdemokraternas provval i Göteborg.
Välkommen, David, och tack för bidraget till generationsskiftet – eller, som jag hellre kallar det, den naturliga förnyelsen!


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin