2009:26

WHO gillar Nya Karolinska!
Nya Karolinska Solna har valts ut och granskats av WHO och The European Health Property Network (EuHPN) som ett av de sju mest intressanta sjukhusprojekten i Europa. Här ett litet utdrag som jag gärna delar med mig av.
Nya Karolinska Solna-projektets ambitiösa mål att bli ett märkesprojekt för utveckling framhålls i rapporten. Rapporten framhåller vidare att NKS strategier utmärker sig från många andra stora sjukvårdsprojekt på flera sätt:
En vision baserad på integration som går igenom alla vårdnivåer och som baseras i patientens väg genom systemet.
En förutseende planeringsstrategi där det nya sjukhuset är anpassat för kommande förändringar i sjukvården
Incitament som gynnar gränsöverskridande samarbeten mellan vårdgivare.
Betoningen av integration mellan vård, forskning och utbildning.
En betydelsefull investering som ger långsiktigt samhällsekonomiskt värde.
En OPS-modell som använder sig av erfarenheter av tidigare europeiska projekt.
Rapporen framhåller också att NKS-projektet lyfter de nyckelfrågor som framtidens utbildningssjukhus ställs inför, nämligen vikten av att investera i anläggningar som stöder kontinuerlig innovation och kunskapsspridning och som tillåter snabb utveckling av nya teknologier och vårdmodeller. Detta är essentiella frågor för ett universitetssjukhus som vill vara en ledande spelare på arena med hård internationell konkurrens i framtiden, konstaterar WHO-rapporten.
Många andra gillar också Nya Karolinska
I måndags informerades Landstingsstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter om det aktuella läget i NKS-projektet och fick också del av remissvaren från ett 20-tal enheter och organisationer på ett förslag till Koncept Verksamhetsinnehåll som varit på remiss sedan slutet av maj i år.
Flertalet remissvar stödjer konceptet förslag på väsentliga punkter:
Att sjukhusets motto skall vara ”patienten först”
Att sjukhuset skall präglas av nya arbetssätt inom sjukhuset och i samverkan med andra vårdgivare
Att sjukhuset ska samverka med andra vårdgivare i väl utvecklade nätverk
Att sjukhuset skall organiseras i multidisciplinära medicinska temaområden
Att sjukvård, forskning och undervisning tydligare integreras i hela sjukvårdssystemet
Att högspecialiserad vård koncentreras till universitetssjukhuset
Att sjukhuset ska profileras mot strategiska satsningsområden
Att samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting fördjupas avseende ledning, styrning och
När det gäller den övergripande analysen och planeringen för hälso- och sjukvården i vårt landsting inför och efter NKS etablering så sägs i remissvaren att arbetet behöver ske skyndsamt. Det finns också synpunkter på att förslaget om nya arbetssätt behöver utvecklas och implementeras snarast.
Nu ska vi ta vara på alla synpunkter, överväga, reflektera och arbeta vidare med visionen och utvecklingen lika beslutsamt som hittills.
Anbudstiden för OPS-upphandlingen har gått ut och hösten och vintern kommer att behöva mycket tid och engagemang för att vi ska nå målen vi inriktar oss på och att vi även fortsättningsvis kan hålla tidplanerna.
PS: Grattis på 71-årsdagen, Alf Svensson!!!


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer