2009:26

WHO gillar Nya Karolinska!
Nya Karolinska Solna har valts ut och granskats av WHO och The European Health Property Network (EuHPN) som ett av de sju mest intressanta sjukhusprojekten i Europa. Här ett litet utdrag som jag gärna delar med mig av.
Nya Karolinska Solna-projektets ambitiösa mål att bli ett märkesprojekt för utveckling framhålls i rapporten. Rapporten framhåller vidare att NKS strategier utmärker sig från många andra stora sjukvårdsprojekt på flera sätt:
En vision baserad på integration som går igenom alla vårdnivåer och som baseras i patientens väg genom systemet.
En förutseende planeringsstrategi där det nya sjukhuset är anpassat för kommande förändringar i sjukvården
Incitament som gynnar gränsöverskridande samarbeten mellan vårdgivare.
Betoningen av integration mellan vård, forskning och utbildning.
En betydelsefull investering som ger långsiktigt samhällsekonomiskt värde.
En OPS-modell som använder sig av erfarenheter av tidigare europeiska projekt.
Rapporen framhåller också att NKS-projektet lyfter de nyckelfrågor som framtidens utbildningssjukhus ställs inför, nämligen vikten av att investera i anläggningar som stöder kontinuerlig innovation och kunskapsspridning och som tillåter snabb utveckling av nya teknologier och vårdmodeller. Detta är essentiella frågor för ett universitetssjukhus som vill vara en ledande spelare på arena med hård internationell konkurrens i framtiden, konstaterar WHO-rapporten.
Många andra gillar också Nya Karolinska
I måndags informerades Landstingsstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter om det aktuella läget i NKS-projektet och fick också del av remissvaren från ett 20-tal enheter och organisationer på ett förslag till Koncept Verksamhetsinnehåll som varit på remiss sedan slutet av maj i år.
Flertalet remissvar stödjer konceptet förslag på väsentliga punkter:
Att sjukhusets motto skall vara ”patienten först”
Att sjukhuset skall präglas av nya arbetssätt inom sjukhuset och i samverkan med andra vårdgivare
Att sjukhuset ska samverka med andra vårdgivare i väl utvecklade nätverk
Att sjukhuset skall organiseras i multidisciplinära medicinska temaområden
Att sjukvård, forskning och undervisning tydligare integreras i hela sjukvårdssystemet
Att högspecialiserad vård koncentreras till universitetssjukhuset
Att sjukhuset ska profileras mot strategiska satsningsområden
Att samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting fördjupas avseende ledning, styrning och
När det gäller den övergripande analysen och planeringen för hälso- och sjukvården i vårt landsting inför och efter NKS etablering så sägs i remissvaren att arbetet behöver ske skyndsamt. Det finns också synpunkter på att förslaget om nya arbetssätt behöver utvecklas och implementeras snarast.
Nu ska vi ta vara på alla synpunkter, överväga, reflektera och arbeta vidare med visionen och utvecklingen lika beslutsamt som hittills.
Anbudstiden för OPS-upphandlingen har gått ut och hösten och vintern kommer att behöva mycket tid och engagemang för att vi ska nå målen vi inriktar oss på och att vi även fortsättningsvis kan hålla tidplanerna.
PS: Grattis på 71-årsdagen, Alf Svensson!!!


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin