2009:27

Tiden går och partier tänker om…
När jag, i dagarna, för fem år sedan började skriva och distribuera mina reflexioner, så fann jag anledning att titta tillbaka på vad jag skrev då. Och i den allra första, den 15 oktober 2004, så skrev jag så här bl.a.:
St. Göran och SLL
Grattis stockholmare! Som invånare och skattebetalare är ni att gratulera till fem års spännande och förebildande utveckling av en av grenarna i svensk välfärd, privatdriven akutsjukvård. Det borgerliga initiativet att engagera ett privatägt vårdföretag för driften av S:t Görans sjukhus har betytt mer för hälso- och sjukvårdens utveckling – och för den delen sjukvårdsdebatten – än vi kunde ana, när vi den 11 oktober 1999 undertecknade samarbetsavtalet med Capio.
Den socialdemokratiska regeringen lägger i dagarna sista handen vid en ny stopplag inom hälso- och sjukvården, en stopplag som syftar till att omöjliggöra framgångsexempel liknande S:t Göran. Regeringen har uppenbarligen inga idéer om hur sjukvården behöver utvecklas och väljer därför att stoppa andras idéer och initiativkraft.
Socialdemokraterna ändrade sin politik senare och öppnade faktiskt för en inriktning som för fem år sedan skulle strypas med en stopplag.
Nu har det gått 10 år
Nu i höst har Capio St. Göran fungerat som privat drivet akutsjukhus i 10 år. Det är en milstolpe i sig. Och ibland undrar jag om inte konverteringen av det sjukhuset under 1999 har betytt väl så mycket för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Storbritannien som i Sverige.
To be continued… Om NKS
Idag har vi inlett en serie seminarier med nyckelpersoner från nyckelorganisationer om Nya Karolinska. Vi mötte ledningarna för Socialstyrelsen och Svenska Läkarförbundet. Tillsammans fann vi att vi behöver finna former för fortsatt kunskaps- och tankeutbyte. Näst i tur står riksdagens socialutskottet och senare i höst kommer vi att möta bl.a. Vårdförbundets ledning och Socialdepartementet.
Vi som medverkar i ledningen för tillkomsten och beredningen av Nya Karolinska ser gärna att projektet får ha karaktär av en tankesmedja för framtidens hälso- och sjukvård.
Ett tänkvärt citat:
”What if people in your organization had the courage to act, modify, adjust, adapt – and then act again? More mistakes are made and opportunities are missed through no action, than wrong action. Take initiative, stay focused and be action oriented.”
Og Mandino


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin