”2050: Tunnelbana VS Spårväg”

Igår arrangerade Kristdemokraterna i Stockholms stad och län i samarbete med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting en spännande och välbesökt temakväll med rubriken ”2050: Tunnelbana VS Spårväg”.
Inbjudna talare var Jens Plambeck, avdelningschef för strategisk utveckling på SL, Anna Wersäll sakkunnig inom infrastrukturfrågor på Stockholms Handelskammare och Björn Sylvén informationschef för Stockholms Spårvägar.


Bild från vänster: Björn Sylvén från Stockholms Spårvägar, Anna Wersäll från Stockholms Handelskammare och Jens Plambeck från SL.

En livlig debatt kring kostnaderna med och nyttan av spårväg respektive tunnelbanan uppstod. Från vår horisont är frågan om tunnelbana vs. spårväg väldigt enkel. Stockholmsregionen kan inte ensidigt välja att bygga ut vare sig tunnelbanan eller spårvägen, utan behöver både trafikslagen. Tunnelbanan fyller en viktig uppgift där behovet av kapacitetsstark trafik är som störst. Spårvägen är viktig för att överbrygga kapacitetsglappet mellan buss och tunnelbana samt förbättra tvärförbindelserna i regionen.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin