”2050: Tunnelbana VS Spårväg”

Igår arrangerade Kristdemokraterna i Stockholms stad och län i samarbete med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting en spännande och välbesökt temakväll med rubriken ”2050: Tunnelbana VS Spårväg”.
Inbjudna talare var Jens Plambeck, avdelningschef för strategisk utveckling på SL, Anna Wersäll sakkunnig inom infrastrukturfrågor på Stockholms Handelskammare och Björn Sylvén informationschef för Stockholms Spårvägar.


Bild från vänster: Björn Sylvén från Stockholms Spårvägar, Anna Wersäll från Stockholms Handelskammare och Jens Plambeck från SL.

En livlig debatt kring kostnaderna med och nyttan av spårväg respektive tunnelbanan uppstod. Från vår horisont är frågan om tunnelbana vs. spårväg väldigt enkel. Stockholmsregionen kan inte ensidigt välja att bygga ut vare sig tunnelbanan eller spårvägen, utan behöver både trafikslagen. Tunnelbanan fyller en viktig uppgift där behovet av kapacitetsstark trafik är som störst. Spårvägen är viktig för att överbrygga kapacitetsglappet mellan buss och tunnelbana samt förbättra tvärförbindelserna i regionen.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer