45 000 anställda bör få ge blod på arbetstid

Pressmeddelande
Stockholm den 12 juni 2014

De många röda dagarna under slutet av våren har gjort att blodmagasinen i Stockholm län har minskat. Därför föreslår Kristdemokraterna att de 45 000 som arbetar i landstinget ska få ge blod på arbetstid.

Margaretha Åkerberg (KD)– Med tanke på Internationella blodgivardagen lördagen den 14 juni är det viktigt att uppmärksamma att bara 8 procent av vård- och omsorgspersonalen i Stockholm ger blod. Vi bör införa möjligheten att ge blod på arbetstid, något som Blodcentralen länge har uppmärksammat som en viktig åtgärd för att få fler att hjälpa till, säger Margaretha Åkerberg (KD), hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

Blodcentralerna i Stockholm har varit stängda alla helgdagar, vilket har påverkat tillgången till blod. Med fler blodgivare skulle vården bli säkrare inför sommaren.

– För mig som kristdemokratisk sjukvårdspolitiker är det självklart att arbeta för att det ska finnas tillräckligt mycket blod i Stockholm. Landstinget bör föregå med gott exempel och visa hur självklart det är att ge blod, säger Margaretha Åkerberg.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin