4500 nya väderskydd

–Genom att konkurrensutsätta marknaden och upphandla ett helhetsansvar för hållplatser och väderskydd kan gamla, slitna och nedgångna väderskydd byts ut mot 4 500 nya, trygga och fräscha väderskydd, säger Michael Stjernström (KD), gruppledare i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Genom att även inkludera pendelbåtstrafik i upphandlingen om nya väderskydd kan resenärer med pendelbåt skyddas mot regn och rusk i väntan på nästa båt. Med väderskydd skapas långsiktiga förutsättningar för pendelbåtstrafiken att fortsätta utvecklas i vår region, fortsätter Michael Stjernström.

– En ny upphandling med höjda krav på förbättrat underhåll och klottersanering av busshållplatserna är ett första steg på vägen att utrusta alla busshållplatser med väderskydd, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Clear Channel sköter sedan den 1 januari drift och underhåll av merparten av de totalt 12000 busshålplatserna i länet. Buss- entreprenörerna Keolis och Nobinasköter de resterande 4491 hållplatserna.
Trots att väderskydd under många år har fått ett bristande underhåll är SL:s kostnader för drift, underhåll och nyinvesteringar är för väderskydds- och hållplatsskötseln höga.
Michael Stjernström kommer under hösten att lyfta frågan om att säga upp hyresavtalet med Clear Channel, underhållsavtalet med Keolis och Nobina i Trafiknämnden.
Trafiknämnden behöver säga upp hyresavtalet senast den 31 december 2012 för att undvika en förlängning med avtalet.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin