4500 nya väderskydd

–Genom att konkurrensutsätta marknaden och upphandla ett helhetsansvar för hållplatser och väderskydd kan gamla, slitna och nedgångna väderskydd byts ut mot 4 500 nya, trygga och fräscha väderskydd, säger Michael Stjernström (KD), gruppledare i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Genom att även inkludera pendelbåtstrafik i upphandlingen om nya väderskydd kan resenärer med pendelbåt skyddas mot regn och rusk i väntan på nästa båt. Med väderskydd skapas långsiktiga förutsättningar för pendelbåtstrafiken att fortsätta utvecklas i vår region, fortsätter Michael Stjernström.

– En ny upphandling med höjda krav på förbättrat underhåll och klottersanering av busshållplatserna är ett första steg på vägen att utrusta alla busshållplatser med väderskydd, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Clear Channel sköter sedan den 1 januari drift och underhåll av merparten av de totalt 12000 busshålplatserna i länet. Buss- entreprenörerna Keolis och Nobinasköter de resterande 4491 hållplatserna.
Trots att väderskydd under många år har fått ett bristande underhåll är SL:s kostnader för drift, underhåll och nyinvesteringar är för väderskydds- och hållplatsskötseln höga.
Michael Stjernström kommer under hösten att lyfta frågan om att säga upp hyresavtalet med Clear Channel, underhållsavtalet med Keolis och Nobina i Trafiknämnden.
Trafiknämnden behöver säga upp hyresavtalet senast den 31 december 2012 för att undvika en förlängning med avtalet.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin