4500 nya väderskydd

–Genom att konkurrensutsätta marknaden och upphandla ett helhetsansvar för hållplatser och väderskydd kan gamla, slitna och nedgångna väderskydd byts ut mot 4 500 nya, trygga och fräscha väderskydd, säger Michael Stjernström (KD), gruppledare i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Genom att även inkludera pendelbåtstrafik i upphandlingen om nya väderskydd kan resenärer med pendelbåt skyddas mot regn och rusk i väntan på nästa båt. Med väderskydd skapas långsiktiga förutsättningar för pendelbåtstrafiken att fortsätta utvecklas i vår region, fortsätter Michael Stjernström.

– En ny upphandling med höjda krav på förbättrat underhåll och klottersanering av busshållplatserna är ett första steg på vägen att utrusta alla busshållplatser med väderskydd, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Clear Channel sköter sedan den 1 januari drift och underhåll av merparten av de totalt 12000 busshålplatserna i länet. Buss- entreprenörerna Keolis och Nobinasköter de resterande 4491 hållplatserna.
Trots att väderskydd under många år har fått ett bristande underhåll är SL:s kostnader för drift, underhåll och nyinvesteringar är för väderskydds- och hållplatsskötseln höga.
Michael Stjernström kommer under hösten att lyfta frågan om att säga upp hyresavtalet med Clear Channel, underhållsavtalet med Keolis och Nobina i Trafiknämnden.
Trafiknämnden behöver säga upp hyresavtalet senast den 31 december 2012 för att undvika en förlängning med avtalet.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer