4500 nya väderskydd

–Genom att konkurrensutsätta marknaden och upphandla ett helhetsansvar för hållplatser och väderskydd kan gamla, slitna och nedgångna väderskydd byts ut mot 4 500 nya, trygga och fräscha väderskydd, säger Michael Stjernström (KD), gruppledare i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Genom att även inkludera pendelbåtstrafik i upphandlingen om nya väderskydd kan resenärer med pendelbåt skyddas mot regn och rusk i väntan på nästa båt. Med väderskydd skapas långsiktiga förutsättningar för pendelbåtstrafiken att fortsätta utvecklas i vår region, fortsätter Michael Stjernström.

– En ny upphandling med höjda krav på förbättrat underhåll och klottersanering av busshållplatserna är ett första steg på vägen att utrusta alla busshållplatser med väderskydd, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Clear Channel sköter sedan den 1 januari drift och underhåll av merparten av de totalt 12000 busshålplatserna i länet. Buss- entreprenörerna Keolis och Nobinasköter de resterande 4491 hållplatserna.
Trots att väderskydd under många år har fått ett bristande underhåll är SL:s kostnader för drift, underhåll och nyinvesteringar är för väderskydds- och hållplatsskötseln höga.
Michael Stjernström kommer under hösten att lyfta frågan om att säga upp hyresavtalet med Clear Channel, underhållsavtalet med Keolis och Nobina i Trafiknämnden.
Trafiknämnden behöver säga upp hyresavtalet senast den 31 december 2012 för att undvika en förlängning med avtalet.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin