69 miljoner till Stockholms läns skattebetalare

I dagarna har det blivit klart att Stockholms läns landsting säljer sin fastighet i Säbyholm i Upplands-Bro kommun. Kristdemokraterna tog för några år sedan initiativ till att hitta nya lösningar när det gällde det naturbruksgymnasium som hade sin verksamhet i lokalerna i Säbyholm.

Skolan bytte ägare, och vid årsskiftet flyttade den till nya lokaler i Häggvik, Sollentuna kommun. Som en följd av detta har landstinget nu alltså sålt även fastigheten för prislappen 69 miljoner kronor till Fastighets AB Kajen. Värdet på fastigheten kommer därmed invånarna i Stockholms län till del.

Försäljningen skedde enligt konstens alla regler. Landstingets fastighetsförvaltare Locum upphandlade en mäklare som annonserade försäljningen i flera tidningar och höll i en budgivning.

Säbyholm som godset såg ut med gymnasieskola 1949. Foto: Stockholms läns museum/Wikimedia Commons


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin