92 procent får föda på sin valda klinik

I fredags träffade Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman och landstingsrådssekreteraren Mats Reimbertsson företrädare för Barnmorskeupproret för att diskutera framtidens förlossningsvård. Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har tack vare en framgångsrik politik under den gångna sommaren sett till att 92 procent av kvinnorna har fått den förlossningsklinik som de har valt. Första veckan i juli fick 4 av 528 kvinnor föda utanför Stockholms län.

Förlossningskapaciteten på Södertälje sjukhus har utökas och under hösten färdigställer Södersjukhuset sitt patienthotell där 33 rum avsätts för BB-platser. Det här är satsningar som kommer utöver nya platser på BB Sophia, som förhoppningsvis kan öppna under 2014.

För att ytterligare stärka barnmorskornas inflytande och kunskapsöverföringen har Stockholms barnmorskor också fått plats i landstingets reproduktionsråd samt får ta del av specialistsjuksköterskesatsningen som fanns med i landstingsbudgeten för 2013.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin