99 miljoner gör att Södersjukhuset byggs om tidigare

Anna Starbrink (FP), Stig Nyman (KD), Charlotte Broberg (M) och Gustav Hemming (C) presenterar byggsatsningen vid Södersjukhuset.

Alliansen Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
2012-09-03

99 miljonerssatsning tidigarelägger nya SÖS med ett år

Landstinget satsar 99 miljoner kronor och påskyndar om- och tillbyggnaden av Södersjukhuset. Satsningen möjliggör att stora delar av de nya behandlings- och vårdlokalerna nu kommer att stå klara redan 2017.

– Efter viktig och nödvändig planering går vi i landstingsalliansen från ord till handling och tidigarelägger starten för den omfattande ombyggnation som Södersjukhuset behöver. Vårt mål är att redan år 2017 ha de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats, säger Charlotte Broberg (M) biträdande finanslandstingsråd.

– Framtidens hälso- och sjukvård behöver både mer och modernare ytor. Patienterna ska få vårdmiljöer som bidrar till att öka deras välbefinnande, och personalen ska få arbetsmiljöer som minimerar risken för att skadas. På Södersjukhuset kommer vi nu att ha stora delar av de nya lokalerna och de 51 ytterligare vårdplatserna klara redan 2017, säger Anna Starbrink (FP), personal- och produktionslandstingsråd

Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd– Beslutet är alldeles nödvändigt med tanke på befolkningsökningen i Stockholm. Våra sjukhus behöver större och bättre lokaler. Därför är det jättebra att man försöker hitta lösningar till hur man strategiskt ska bemöta behoven av renovering och utbyggnad, säger Stig Nyman (KD), gruppledare och äldre- och forskningslandstingsråd.

– Vi är stolta och glada över att vi nu bygger ut vården på Södersjukhuset och i hela Stockholms län. Alla invånare ska känna sig trygga med att få tillgång till en god hälso- och sjukvård nära sig. Oavsett om det är en vårdcentral, sjukhus eller akutsjukhus, Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd

Landstingsfullmäktige har sedan tidigare fattat beslut om att investera 3,4 miljarder kronor på nya vårdbyggnader och en ny akutmottagning på Södersjukhuset. Detta innebär att kapaciteten kommer att öka till ytterligare 5 000 vårdtillfällen, 51 nya vårdplatser samt 26 nya operationssalar.

I och med investeringarna får Södersjukhuset en ökad vårdkapacitet vilket gynnar både patienter och medarbetare på sjukhuset. Genom att tidigarelägga dessa förarbeten beräknas de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats på SÖS vara på plats redan år 2017, vilket är i fas tidsmässigt med öppnandet av Nya karolinska Solna (NKS) och i enlighet med de mål som finns i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

För mer information:
Pressekreterare

Simon Olsson (KD)
070-737 43 21
simon.olsson@politik.sll.se

Katarina Eriksson Lönnbring (M)
070-737 41 26
katarina.eriksson.lonnbring@moderat.se

Rasmus Jonlund (FP)
070-737 41 83
rasmus.jonlund@politik.sll.se

Gustaf Arnander (C)
070-737 41 42
gustaf.arnander@politik.sll.se

 

Läs också: Mitti Stockholm skriver om satsningen


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin