99 miljoner gör att Södersjukhuset byggs om tidigare

Anna Starbrink (FP), Stig Nyman (KD), Charlotte Broberg (M) och Gustav Hemming (C) presenterar byggsatsningen vid Södersjukhuset.

Alliansen Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
2012-09-03

99 miljonerssatsning tidigarelägger nya SÖS med ett år

Landstinget satsar 99 miljoner kronor och påskyndar om- och tillbyggnaden av Södersjukhuset. Satsningen möjliggör att stora delar av de nya behandlings- och vårdlokalerna nu kommer att stå klara redan 2017.

– Efter viktig och nödvändig planering går vi i landstingsalliansen från ord till handling och tidigarelägger starten för den omfattande ombyggnation som Södersjukhuset behöver. Vårt mål är att redan år 2017 ha de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats, säger Charlotte Broberg (M) biträdande finanslandstingsråd.

– Framtidens hälso- och sjukvård behöver både mer och modernare ytor. Patienterna ska få vårdmiljöer som bidrar till att öka deras välbefinnande, och personalen ska få arbetsmiljöer som minimerar risken för att skadas. På Södersjukhuset kommer vi nu att ha stora delar av de nya lokalerna och de 51 ytterligare vårdplatserna klara redan 2017, säger Anna Starbrink (FP), personal- och produktionslandstingsråd

Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd– Beslutet är alldeles nödvändigt med tanke på befolkningsökningen i Stockholm. Våra sjukhus behöver större och bättre lokaler. Därför är det jättebra att man försöker hitta lösningar till hur man strategiskt ska bemöta behoven av renovering och utbyggnad, säger Stig Nyman (KD), gruppledare och äldre- och forskningslandstingsråd.

– Vi är stolta och glada över att vi nu bygger ut vården på Södersjukhuset och i hela Stockholms län. Alla invånare ska känna sig trygga med att få tillgång till en god hälso- och sjukvård nära sig. Oavsett om det är en vårdcentral, sjukhus eller akutsjukhus, Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd

Landstingsfullmäktige har sedan tidigare fattat beslut om att investera 3,4 miljarder kronor på nya vårdbyggnader och en ny akutmottagning på Södersjukhuset. Detta innebär att kapaciteten kommer att öka till ytterligare 5 000 vårdtillfällen, 51 nya vårdplatser samt 26 nya operationssalar.

I och med investeringarna får Södersjukhuset en ökad vårdkapacitet vilket gynnar både patienter och medarbetare på sjukhuset. Genom att tidigarelägga dessa förarbeten beräknas de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats på SÖS vara på plats redan år 2017, vilket är i fas tidsmässigt med öppnandet av Nya karolinska Solna (NKS) och i enlighet med de mål som finns i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

För mer information:
Pressekreterare

Simon Olsson (KD)
070-737 43 21
simon.olsson@politik.sll.se

Katarina Eriksson Lönnbring (M)
070-737 41 26
katarina.eriksson.lonnbring@moderat.se

Rasmus Jonlund (FP)
070-737 41 83
rasmus.jonlund@politik.sll.se

Gustaf Arnander (C)
070-737 41 42
gustaf.arnander@politik.sll.se

 

Läs också: Mitti Stockholm skriver om satsningen


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin