99 miljoner gör att Södersjukhuset byggs om tidigare

Anna Starbrink (FP), Stig Nyman (KD), Charlotte Broberg (M) och Gustav Hemming (C) presenterar byggsatsningen vid Södersjukhuset.

Alliansen Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
2012-09-03

99 miljonerssatsning tidigarelägger nya SÖS med ett år

Landstinget satsar 99 miljoner kronor och påskyndar om- och tillbyggnaden av Södersjukhuset. Satsningen möjliggör att stora delar av de nya behandlings- och vårdlokalerna nu kommer att stå klara redan 2017.

– Efter viktig och nödvändig planering går vi i landstingsalliansen från ord till handling och tidigarelägger starten för den omfattande ombyggnation som Södersjukhuset behöver. Vårt mål är att redan år 2017 ha de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats, säger Charlotte Broberg (M) biträdande finanslandstingsråd.

– Framtidens hälso- och sjukvård behöver både mer och modernare ytor. Patienterna ska få vårdmiljöer som bidrar till att öka deras välbefinnande, och personalen ska få arbetsmiljöer som minimerar risken för att skadas. På Södersjukhuset kommer vi nu att ha stora delar av de nya lokalerna och de 51 ytterligare vårdplatserna klara redan 2017, säger Anna Starbrink (FP), personal- och produktionslandstingsråd

Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd– Beslutet är alldeles nödvändigt med tanke på befolkningsökningen i Stockholm. Våra sjukhus behöver större och bättre lokaler. Därför är det jättebra att man försöker hitta lösningar till hur man strategiskt ska bemöta behoven av renovering och utbyggnad, säger Stig Nyman (KD), gruppledare och äldre- och forskningslandstingsråd.

– Vi är stolta och glada över att vi nu bygger ut vården på Södersjukhuset och i hela Stockholms län. Alla invånare ska känna sig trygga med att få tillgång till en god hälso- och sjukvård nära sig. Oavsett om det är en vårdcentral, sjukhus eller akutsjukhus, Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd

Landstingsfullmäktige har sedan tidigare fattat beslut om att investera 3,4 miljarder kronor på nya vårdbyggnader och en ny akutmottagning på Södersjukhuset. Detta innebär att kapaciteten kommer att öka till ytterligare 5 000 vårdtillfällen, 51 nya vårdplatser samt 26 nya operationssalar.

I och med investeringarna får Södersjukhuset en ökad vårdkapacitet vilket gynnar både patienter och medarbetare på sjukhuset. Genom att tidigarelägga dessa förarbeten beräknas de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats på SÖS vara på plats redan år 2017, vilket är i fas tidsmässigt med öppnandet av Nya karolinska Solna (NKS) och i enlighet med de mål som finns i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

För mer information:
Pressekreterare

Simon Olsson (KD)
070-737 43 21
simon.olsson@politik.sll.se

Katarina Eriksson Lönnbring (M)
070-737 41 26
katarina.eriksson.lonnbring@moderat.se

Rasmus Jonlund (FP)
070-737 41 83
rasmus.jonlund@politik.sll.se

Gustaf Arnander (C)
070-737 41 42
gustaf.arnander@politik.sll.se

 

Läs också: Mitti Stockholm skriver om satsningen


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin