99 miljoner gör att Södersjukhuset byggs om tidigare

Anna Starbrink (FP), Stig Nyman (KD), Charlotte Broberg (M) och Gustav Hemming (C) presenterar byggsatsningen vid Södersjukhuset.

Alliansen Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
2012-09-03

99 miljonerssatsning tidigarelägger nya SÖS med ett år

Landstinget satsar 99 miljoner kronor och påskyndar om- och tillbyggnaden av Södersjukhuset. Satsningen möjliggör att stora delar av de nya behandlings- och vårdlokalerna nu kommer att stå klara redan 2017.

– Efter viktig och nödvändig planering går vi i landstingsalliansen från ord till handling och tidigarelägger starten för den omfattande ombyggnation som Södersjukhuset behöver. Vårt mål är att redan år 2017 ha de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats, säger Charlotte Broberg (M) biträdande finanslandstingsråd.

– Framtidens hälso- och sjukvård behöver både mer och modernare ytor. Patienterna ska få vårdmiljöer som bidrar till att öka deras välbefinnande, och personalen ska få arbetsmiljöer som minimerar risken för att skadas. På Södersjukhuset kommer vi nu att ha stora delar av de nya lokalerna och de 51 ytterligare vårdplatserna klara redan 2017, säger Anna Starbrink (FP), personal- och produktionslandstingsråd

Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd– Beslutet är alldeles nödvändigt med tanke på befolkningsökningen i Stockholm. Våra sjukhus behöver större och bättre lokaler. Därför är det jättebra att man försöker hitta lösningar till hur man strategiskt ska bemöta behoven av renovering och utbyggnad, säger Stig Nyman (KD), gruppledare och äldre- och forskningslandstingsråd.

– Vi är stolta och glada över att vi nu bygger ut vården på Södersjukhuset och i hela Stockholms län. Alla invånare ska känna sig trygga med att få tillgång till en god hälso- och sjukvård nära sig. Oavsett om det är en vårdcentral, sjukhus eller akutsjukhus, Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd

Landstingsfullmäktige har sedan tidigare fattat beslut om att investera 3,4 miljarder kronor på nya vårdbyggnader och en ny akutmottagning på Södersjukhuset. Detta innebär att kapaciteten kommer att öka till ytterligare 5 000 vårdtillfällen, 51 nya vårdplatser samt 26 nya operationssalar.

I och med investeringarna får Södersjukhuset en ökad vårdkapacitet vilket gynnar både patienter och medarbetare på sjukhuset. Genom att tidigarelägga dessa förarbeten beräknas de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och en ny akutmottagning på plats på SÖS vara på plats redan år 2017, vilket är i fas tidsmässigt med öppnandet av Nya karolinska Solna (NKS) och i enlighet med de mål som finns i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

För mer information:
Pressekreterare

Simon Olsson (KD)
070-737 43 21
simon.olsson@politik.sll.se

Katarina Eriksson Lönnbring (M)
070-737 41 26
katarina.eriksson.lonnbring@moderat.se

Rasmus Jonlund (FP)
070-737 41 83
rasmus.jonlund@politik.sll.se

Gustaf Arnander (C)
070-737 41 42
gustaf.arnander@politik.sll.se

 

Läs också: Mitti Stockholm skriver om satsningen


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer