Dags för ny reform kring vård av äldre

Stigs reflexioner
2013:14

”SÄVÅ” eller SÄBO eller…

Några gånger de senaste 10-12 åren har jag på olika sätt tagit upp frågan om behovet av en reformerad Ädel-reform, som lämpligen borde föregås av en ny parlamentarisk utredning, som skulle kunna kallas, ÄDEL2.0, men hittills har inget nappat. Jag vill agna kroken igen.

Jag anser att det blir allt tydligare att 1992 års s.k. Ädelreform har överlevt sig själv, eller snarare har verklighetens folk, dvs. i detta sammanhang äldre personer med stort omvårdnads- och sjukvårdsbehov, helt andra behov för sin välfärd än deras föregångare för tjugo år sedan. Ädelreformens perspektiv hämtades i hög grad från 1980-talets situation och vårdbehov. Då och då visas detta i massmedia och inte minst har TV-serien från Lycksele, ”Sveriges bästa äldreboende” lyft fram frågorna igen.

SÄVÅ…?! Jag bibringas ofta bilder från många äldre personers vardag med uttalade behov av annan och mer avancerad vård än den som rimligen kan ges inom ramen för SÄBO eller ens kanske inom ramen för Avancerad sjukvård i hemmet eller ens inom ramen för en s.k. kommunalisering av hemsjukvården. Bilderna får jag också i min funktion som äldrelandstingsråd i möten med vårdgivare. Detta är frågor som bör finnas i direktiven för Ädel 2.0.

Och vad står ”SÄVÅ” för i denna min reflexion, jo det skulle kunna stå för ”Särskild Vård av äldre”, och vara en kombination av det vi kallar ASiH och utvecklad och nytänkande geriatrisk vård. Det handlar här inte enbart om vård av kroniskt sjuka eller palliativ vård, utan även vårdbehov som geriatriken är särskild väl skickad att erbjuda. Och det ska inte heller begränsas till demenssjukdomar. Det bör handla om hela vårdspektrat.

En angelägen fråga om fortbildning

Efter ett samtal i somras, som handlade om sjukvård i andra länder och jämförelser med vårt eget land, så berättades för mig att på några håll i världen, så krävs regelbunden fortbildning av läkare för att behålla legitimationen. Skulle det vara ett rimligt krav i konungariket Sverige? Ja, det tror jag, fastän jag inte vet om frågan varit uppe till övervägande i vårt land tidigare. Jag tar upp den ändå.

Jag anser att det inte är rimligt att läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade medarbetare i hälso- och sjukvården, själva och på sin fritid, ska förväntas hänga med och tillägna sig nödvändig ny och utvecklad kunskap.

Det är väl inte helt otänkbart att samhället, i det här fallet främst landstingen och staten, inledde en dialog i ämnet. Frågan om ”ojämlik vård” kan, i varje fall till viss del, skyllas bristen på tillräcklig fortbildning.

Lösningen måste vara nationell och därför initieras, planeras och finansieras nationellt. Jag skulle se fram emot att t.ex. landsting och regioner med universitetssjukhus, Socialdepartementet, Läkarförbundet och Läkarsällskapet öppnade sina rum för framtidsinriktade samtal.

Staten och sjukvården…?!

Jag har ett inlägg i frågan publicerat på Dagens Samhälles hemsida. Här är länken: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerstatligande-loeser-inte-sjukvardens-problem-6431

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”The care needed, needs a vision!”

Okänd källa


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer