Dags för ny reform kring vård av äldre

Stigs reflexioner
2013:14

”SÄVÅ” eller SÄBO eller…

Några gånger de senaste 10-12 åren har jag på olika sätt tagit upp frågan om behovet av en reformerad Ädel-reform, som lämpligen borde föregås av en ny parlamentarisk utredning, som skulle kunna kallas, ÄDEL2.0, men hittills har inget nappat. Jag vill agna kroken igen.

Jag anser att det blir allt tydligare att 1992 års s.k. Ädelreform har överlevt sig själv, eller snarare har verklighetens folk, dvs. i detta sammanhang äldre personer med stort omvårdnads- och sjukvårdsbehov, helt andra behov för sin välfärd än deras föregångare för tjugo år sedan. Ädelreformens perspektiv hämtades i hög grad från 1980-talets situation och vårdbehov. Då och då visas detta i massmedia och inte minst har TV-serien från Lycksele, ”Sveriges bästa äldreboende” lyft fram frågorna igen.

SÄVÅ…?! Jag bibringas ofta bilder från många äldre personers vardag med uttalade behov av annan och mer avancerad vård än den som rimligen kan ges inom ramen för SÄBO eller ens kanske inom ramen för Avancerad sjukvård i hemmet eller ens inom ramen för en s.k. kommunalisering av hemsjukvården. Bilderna får jag också i min funktion som äldrelandstingsråd i möten med vårdgivare. Detta är frågor som bör finnas i direktiven för Ädel 2.0.

Och vad står ”SÄVÅ” för i denna min reflexion, jo det skulle kunna stå för ”Särskild Vård av äldre”, och vara en kombination av det vi kallar ASiH och utvecklad och nytänkande geriatrisk vård. Det handlar här inte enbart om vård av kroniskt sjuka eller palliativ vård, utan även vårdbehov som geriatriken är särskild väl skickad att erbjuda. Och det ska inte heller begränsas till demenssjukdomar. Det bör handla om hela vårdspektrat.

En angelägen fråga om fortbildning

Efter ett samtal i somras, som handlade om sjukvård i andra länder och jämförelser med vårt eget land, så berättades för mig att på några håll i världen, så krävs regelbunden fortbildning av läkare för att behålla legitimationen. Skulle det vara ett rimligt krav i konungariket Sverige? Ja, det tror jag, fastän jag inte vet om frågan varit uppe till övervägande i vårt land tidigare. Jag tar upp den ändå.

Jag anser att det inte är rimligt att läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade medarbetare i hälso- och sjukvården, själva och på sin fritid, ska förväntas hänga med och tillägna sig nödvändig ny och utvecklad kunskap.

Det är väl inte helt otänkbart att samhället, i det här fallet främst landstingen och staten, inledde en dialog i ämnet. Frågan om ”ojämlik vård” kan, i varje fall till viss del, skyllas bristen på tillräcklig fortbildning.

Lösningen måste vara nationell och därför initieras, planeras och finansieras nationellt. Jag skulle se fram emot att t.ex. landsting och regioner med universitetssjukhus, Socialdepartementet, Läkarförbundet och Läkarsällskapet öppnade sina rum för framtidsinriktade samtal.

Staten och sjukvården…?!

Jag har ett inlägg i frågan publicerat på Dagens Samhälles hemsida. Här är länken: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerstatligande-loeser-inte-sjukvardens-problem-6431

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”The care needed, needs a vision!”

Okänd källa


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin