Dags för ny reform kring vård av äldre

Stigs reflexioner
2013:14

”SÄVÅ” eller SÄBO eller…

Några gånger de senaste 10-12 åren har jag på olika sätt tagit upp frågan om behovet av en reformerad Ädel-reform, som lämpligen borde föregås av en ny parlamentarisk utredning, som skulle kunna kallas, ÄDEL2.0, men hittills har inget nappat. Jag vill agna kroken igen.

Jag anser att det blir allt tydligare att 1992 års s.k. Ädelreform har överlevt sig själv, eller snarare har verklighetens folk, dvs. i detta sammanhang äldre personer med stort omvårdnads- och sjukvårdsbehov, helt andra behov för sin välfärd än deras föregångare för tjugo år sedan. Ädelreformens perspektiv hämtades i hög grad från 1980-talets situation och vårdbehov. Då och då visas detta i massmedia och inte minst har TV-serien från Lycksele, ”Sveriges bästa äldreboende” lyft fram frågorna igen.

SÄVÅ…?! Jag bibringas ofta bilder från många äldre personers vardag med uttalade behov av annan och mer avancerad vård än den som rimligen kan ges inom ramen för SÄBO eller ens kanske inom ramen för Avancerad sjukvård i hemmet eller ens inom ramen för en s.k. kommunalisering av hemsjukvården. Bilderna får jag också i min funktion som äldrelandstingsråd i möten med vårdgivare. Detta är frågor som bör finnas i direktiven för Ädel 2.0.

Och vad står ”SÄVÅ” för i denna min reflexion, jo det skulle kunna stå för ”Särskild Vård av äldre”, och vara en kombination av det vi kallar ASiH och utvecklad och nytänkande geriatrisk vård. Det handlar här inte enbart om vård av kroniskt sjuka eller palliativ vård, utan även vårdbehov som geriatriken är särskild väl skickad att erbjuda. Och det ska inte heller begränsas till demenssjukdomar. Det bör handla om hela vårdspektrat.

En angelägen fråga om fortbildning

Efter ett samtal i somras, som handlade om sjukvård i andra länder och jämförelser med vårt eget land, så berättades för mig att på några håll i världen, så krävs regelbunden fortbildning av läkare för att behålla legitimationen. Skulle det vara ett rimligt krav i konungariket Sverige? Ja, det tror jag, fastän jag inte vet om frågan varit uppe till övervägande i vårt land tidigare. Jag tar upp den ändå.

Jag anser att det inte är rimligt att läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade medarbetare i hälso- och sjukvården, själva och på sin fritid, ska förväntas hänga med och tillägna sig nödvändig ny och utvecklad kunskap.

Det är väl inte helt otänkbart att samhället, i det här fallet främst landstingen och staten, inledde en dialog i ämnet. Frågan om ”ojämlik vård” kan, i varje fall till viss del, skyllas bristen på tillräcklig fortbildning.

Lösningen måste vara nationell och därför initieras, planeras och finansieras nationellt. Jag skulle se fram emot att t.ex. landsting och regioner med universitetssjukhus, Socialdepartementet, Läkarförbundet och Läkarsällskapet öppnade sina rum för framtidsinriktade samtal.

Staten och sjukvården…?!

Jag har ett inlägg i frågan publicerat på Dagens Samhälles hemsida. Här är länken: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerstatligande-loeser-inte-sjukvardens-problem-6431

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”The care needed, needs a vision!”

Okänd källa


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin