Dags för ny reform kring vård av äldre

Stigs reflexioner
2013:14

”SÄVÅ” eller SÄBO eller…

Några gånger de senaste 10-12 åren har jag på olika sätt tagit upp frågan om behovet av en reformerad Ädel-reform, som lämpligen borde föregås av en ny parlamentarisk utredning, som skulle kunna kallas, ÄDEL2.0, men hittills har inget nappat. Jag vill agna kroken igen.

Jag anser att det blir allt tydligare att 1992 års s.k. Ädelreform har överlevt sig själv, eller snarare har verklighetens folk, dvs. i detta sammanhang äldre personer med stort omvårdnads- och sjukvårdsbehov, helt andra behov för sin välfärd än deras föregångare för tjugo år sedan. Ädelreformens perspektiv hämtades i hög grad från 1980-talets situation och vårdbehov. Då och då visas detta i massmedia och inte minst har TV-serien från Lycksele, ”Sveriges bästa äldreboende” lyft fram frågorna igen.

SÄVÅ…?! Jag bibringas ofta bilder från många äldre personers vardag med uttalade behov av annan och mer avancerad vård än den som rimligen kan ges inom ramen för SÄBO eller ens kanske inom ramen för Avancerad sjukvård i hemmet eller ens inom ramen för en s.k. kommunalisering av hemsjukvården. Bilderna får jag också i min funktion som äldrelandstingsråd i möten med vårdgivare. Detta är frågor som bör finnas i direktiven för Ädel 2.0.

Och vad står ”SÄVÅ” för i denna min reflexion, jo det skulle kunna stå för ”Särskild Vård av äldre”, och vara en kombination av det vi kallar ASiH och utvecklad och nytänkande geriatrisk vård. Det handlar här inte enbart om vård av kroniskt sjuka eller palliativ vård, utan även vårdbehov som geriatriken är särskild väl skickad att erbjuda. Och det ska inte heller begränsas till demenssjukdomar. Det bör handla om hela vårdspektrat.

En angelägen fråga om fortbildning

Efter ett samtal i somras, som handlade om sjukvård i andra länder och jämförelser med vårt eget land, så berättades för mig att på några håll i världen, så krävs regelbunden fortbildning av läkare för att behålla legitimationen. Skulle det vara ett rimligt krav i konungariket Sverige? Ja, det tror jag, fastän jag inte vet om frågan varit uppe till övervägande i vårt land tidigare. Jag tar upp den ändå.

Jag anser att det inte är rimligt att läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade medarbetare i hälso- och sjukvården, själva och på sin fritid, ska förväntas hänga med och tillägna sig nödvändig ny och utvecklad kunskap.

Det är väl inte helt otänkbart att samhället, i det här fallet främst landstingen och staten, inledde en dialog i ämnet. Frågan om ”ojämlik vård” kan, i varje fall till viss del, skyllas bristen på tillräcklig fortbildning.

Lösningen måste vara nationell och därför initieras, planeras och finansieras nationellt. Jag skulle se fram emot att t.ex. landsting och regioner med universitetssjukhus, Socialdepartementet, Läkarförbundet och Läkarsällskapet öppnade sina rum för framtidsinriktade samtal.

Staten och sjukvården…?!

Jag har ett inlägg i frågan publicerat på Dagens Samhälles hemsida. Här är länken: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerstatligande-loeser-inte-sjukvardens-problem-6431

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”The care needed, needs a vision!”

Okänd källa


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin