Alliansen: En budget för kvalitet och tillgänglighet i välfärden

Alliansens gruppledare presenterade i dag landstingets satsningar för 2013. Budgeten berör stora framtidssatsningar på sjukvård och kollektivtrafik i Stockholms län. Bland annat handlar det om vilka investeringar som ska göra i sjukvården, nya valfrihetsområden inom sjukvården och hur kollektivtrafiken byggs ut. Fokus är på hur kvaliteten, tillgängligheten och jämlikheten kan öka i landstingets välfärdsverksamheter. Landstingsbudgeten omsluter totalt sett 79 miljarder kronor och de största satsningarna är 1,5 miljarder på kvalitet i sjukvård och 431 miljoner kronor på mer kollektivtrafiken.

– Det är en budget i balans där vi har lagt mycket krut på att satsa på investeringar i sjukvård och kollektivtrafik så att välfärden också i framtiden ska hålla en hög kvalitet. Nu får skattebetalarna mer sjukvård och bättre kollektivtrafik för pengarna, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Med årets budget tar vi oss an bygget av framtidens vård och kollektivtrafik. Alliansens satsningar nu får avgörande betydelse för Stockholmsregionen under lång tid. Vi bygger 700 vårdplatser fram till 2018. Vården får en miljardsatsning för sjunde året i rad – bland annat kommer barn med psykisk ohälsa att få bättre tillgänglighet till snabb hjälp hos kuratorer och psykologer genom att vi inför vårdval för psykosociala insatser, säger Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd.

– Innovationer är nödvändiga för att stärka konkurrenskraften och bidra till fler jobb och ökad välfärd. Alliansen satsar drygt 1,4 miljarder kr på Forskning och utveckling, en ökning med 96 Mkr jämfört med 2012. Detta ger bland annat fler ST/AT-tjänster, innovationssatsning i Södertälje samt en stor satsning på samarbete med KTH, säger Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd.

– I de viktiga framtidsinvesteringar som Alliansen presenterar är miljö- och hållbarhetsperspektivet en självklar del. För bättre miljö och bättre hälsa i Stockholms län ställs höga miljökrav inom både sjukvården och kollektivtrafiken, säger Gustav Andersson (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd.

Några korta fakta från budgeten:
Investeringarna uppgår till 65 miljarder för de kommande fem åren, varav 14,5 miljarder under 2013.
Landstingsskatten är oförändrad, 12,10 kronor.
Taxorna inom hälso- och sjukvården är i stort sett oförändrade.

Taxorna inom kollektivtrafiken är oförändrade.
Budgeten är i balans samtliga år med ett överskott på 525 miljoner kronor 2013.
Satsning på drygt 1,4 miljarder kronor på forskning, utveckling och utbildning, en ökning jämfört med 2012 med drygt 96 miljoner kronor.

Läs budgeten här.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin