Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagningarna före årsskiftet och är en del av den nationella överenskommelsen kring förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Pressmeddelande
16 november 2017

Ella Bohlin (KD)– Att förstärka mödravården är helt nödvändigt. De utgör en oerhört viktigt länk i vårdkedjan och når majoriteten av alla gravida kvinnor. I Sverige har alla gravida rätt till en kostnadsfri mödrahälsovård som är unik i sitt slag. Den här satsningen på barnmorskemottagningarna är mycket välkommen. Det handlar om att utveckla arbetssätt för att möta behoven hos ett Stockholm som växer. Vart fjärde barn i Sverige föds i Stockholms län, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.
Fakta:
En stor omorganisering pågår inom hälso- och sjukvården i Stockholm. Det innebär bland annat att besök som inte behöver akutsjukhusens resurser istället ska tas om hand av mödrahälsovården.

De 25 miljonerna är en del av att stärka barnmorskemottagningarna i deras arbete. De ska bland annat gå till att analysera ersättningsystemen och besökens innehåll. Satsningen ska också gå till att mottagningarna med hjälp av data från Graviditetsregistret ska analysera och utveckla den egna verksamheten.

 


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

tai iwin