Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting anslagen med nästan 50 procent (från 900 000 kr till 1,5 miljoner kr 2018). Genom detta kan mottagningen öka sin bemanning och ta emot fler kvinnor.

Pressmeddelande
4 oktober 2017

– Kvinnor som könsstympats måste få adekvat vård. Många lider i det tysta och drabbas av urinbesvär, cystor och utdragna förlossningar som följd, med större risk för att drabbas av förlossningsskador. Vården måste bli bättre på att bemöta och behandla personer med erfarenhet av könsstympning. Jag är glad att en verksamhet med denna specialistkompetens får utökade resurser, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

– Kunskapen inom hela vårdkedjan måste bli bättre. AMEL bidrar till detta genom att ordna särskilda utbildningstillfällen för professionen, utveckla den information som finns på bland annat 1177 och ta fram patientmaterial översatt till olika språk, säger Ella Bohlin.

AMEL behandlar och tar emot kvinnor som utsatts för könsstympning. Här arbetar gynekologer, förlossningsläkare och kuratorer. Ingreppet kan orsaka oerhörda skador och utförs ofta av personer som saknar medicinsk kompetens och helt utan bedövning och sterila instrument. I Sverige tros upp emot 38 000 kvinnor vara könsstympade.

Antalet kvinnor som vänder sig till mottagningen har ökat markant det senaste året. Under första halvåret i år har antalet sökande fördubblats.

Höjningen sker inom ramen för en större satsning på kvinnors hälso- och sjukvård (som möjliggörs av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting).


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer