Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting anslagen med nästan 50 procent (från 900 000 kr till 1,5 miljoner kr 2018). Genom detta kan mottagningen öka sin bemanning och ta emot fler kvinnor.

Pressmeddelande
4 oktober 2017

– Kvinnor som könsstympats måste få adekvat vård. Många lider i det tysta och drabbas av urinbesvär, cystor och utdragna förlossningar som följd, med större risk för att drabbas av förlossningsskador. Vården måste bli bättre på att bemöta och behandla personer med erfarenhet av könsstympning. Jag är glad att en verksamhet med denna specialistkompetens får utökade resurser, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

– Kunskapen inom hela vårdkedjan måste bli bättre. AMEL bidrar till detta genom att ordna särskilda utbildningstillfällen för professionen, utveckla den information som finns på bland annat 1177 och ta fram patientmaterial översatt till olika språk, säger Ella Bohlin.

AMEL behandlar och tar emot kvinnor som utsatts för könsstympning. Här arbetar gynekologer, förlossningsläkare och kuratorer. Ingreppet kan orsaka oerhörda skador och utförs ofta av personer som saknar medicinsk kompetens och helt utan bedövning och sterila instrument. I Sverige tros upp emot 38 000 kvinnor vara könsstympade.

Antalet kvinnor som vänder sig till mottagningen har ökat markant det senaste året. Under första halvåret i år har antalet sökande fördubblats.

Höjningen sker inom ramen för en större satsning på kvinnors hälso- och sjukvård (som möjliggörs av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting).


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin