Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting anslagen med nästan 50 procent (från 900 000 kr till 1,5 miljoner kr 2018). Genom detta kan mottagningen öka sin bemanning och ta emot fler kvinnor.

Pressmeddelande
4 oktober 2017

– Kvinnor som könsstympats måste få adekvat vård. Många lider i det tysta och drabbas av urinbesvär, cystor och utdragna förlossningar som följd, med större risk för att drabbas av förlossningsskador. Vården måste bli bättre på att bemöta och behandla personer med erfarenhet av könsstympning. Jag är glad att en verksamhet med denna specialistkompetens får utökade resurser, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

– Kunskapen inom hela vårdkedjan måste bli bättre. AMEL bidrar till detta genom att ordna särskilda utbildningstillfällen för professionen, utveckla den information som finns på bland annat 1177 och ta fram patientmaterial översatt till olika språk, säger Ella Bohlin.

AMEL behandlar och tar emot kvinnor som utsatts för könsstympning. Här arbetar gynekologer, förlossningsläkare och kuratorer. Ingreppet kan orsaka oerhörda skador och utförs ofta av personer som saknar medicinsk kompetens och helt utan bedövning och sterila instrument. I Sverige tros upp emot 38 000 kvinnor vara könsstympade.

Antalet kvinnor som vänder sig till mottagningen har ökat markant det senaste året. Under första halvåret i år har antalet sökande fördubblats.

Höjningen sker inom ramen för en större satsning på kvinnors hälso- och sjukvård (som möjliggörs av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting).


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

Stockholm gör om 3- och 4-årskontrollerna för barn

Besöken där barnavårdscentralerna bedömer barns utveckling ska göras om i Stockholms län. Alliansen skjuter till 11 miljoner för att moderniser

Läs mer

tai iwin