Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan med 500 000 kronor till totalt 18,7 miljoner kronor.

Pressmeddelande
21 november 2017

Maria Fälth (KD)– Ideella organisationer som arbetar med frågor kopplade till kroniska sjukdomstillstånd och långvarig funktionsnedsättning gör en ovärderlig insats. Det är verksamheter som är väldigt uppskattade av både patienter och närstående. Jag är glad att dessa två områden är prioriterade och att vi nästa år kommer ge stöd på 6,7 miljoner kronor, säger Maria Fälth (KD) ordförande för Beredningen för stora folksjukdomar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar idag om hur bidragen för nästa år ska fördelas. Astma och Allergiföreningen i Stockholms län, Afasiföreningen i Stockholms län och Föreningen HjärtLung Stockholm är några av de organisationer som får bidrag.

Organisationer inom området kroniska sjukdomstillstånd och långvarig funktionsnedsättning får även ett särskilt bidrag som ska gå till lokalhyra för bassängträning och eller anpassad rörelseträning inklusive ledarkostnad (3,2 miljoner kronor).

• Verksamheterna kan vara behandlande, förebyggande, rehabiliterande eller försöksverksamheter som utvecklar nya metoder.
• Landstinget har fem prioriterade områden för bidragsgivning (beroendeproblematik, psykisk ohälsa våld i nära relationer, långvarig funktionsnedsättning och kroniska sjukdomstillstånd).
• Ett krav är att organisationen ska vara öppen för alla inom organisationens målgrupp i Stockholms läns oavsett funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet och sexualitet. Den ska även vara bildad och driven på demokratisk grund.

 

Här är hela listan över organisationer som prövats och beviljats bidrag för 2018, utifrån vad de arbetar med:

Beroendeproblematik

Convictus hälsocenter
Föreningen Equal (fd. RFHL Stockholm)
Föräldraföreningen Mot Narkotika Storstockholm (FMN)
Hela Människan i Stockholms län
Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom
Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm (NSO)
Spelberoendes förening Stockholm
Stiftelsen En Rökfri Generation
Stockholms Läns Nykterhetsförbund
Svenska Brukarföreningen/Stockholm
Verdandi Stockholms Distrikt

Psykisk ohälsa

Anhörigföreningen Borderline
Attention Stockholms Län
Autism & Asperger Föreningen, Stockholms län
Bris region Mitt
Eritrean War Disabled Fighters Association
Fontänhuset Sköndal
Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar
Föreningen Balans Stockholm
Föreningen Fenix
Intresseföreningen för schizofreni Stockholmsdistriktet
Intresseföreningen Mellanmålet
Mind (för psykisk hälsa) lokalavdelning i Stockholm
OCD‐föreningen Stockholms län
PAR ‐ Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin
RISE ‐ Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
RSMH Stockholms läns distrikt
Schizofreniförbundet Källan
SPES Stockholmskrets
Stiftelsen Fountain House
Suicide Zero
Ångestföreningen i Stockholms Län

Våld i nära relationer

Alla Kvinnors Hus
Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn ATSUB
Föreningen Storasyster
Kvinnojouren i Sundbyberg
Kvinnors nätverk
Manscentrum Östra Södertörn
nxtME
Qjouren
RIFFI ‐ Riksförbundet Internationella Föreningar För Invandrarkvinnor
Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

Långvarig funktionsnedsättning

Afasiföreningen i Stockholms län
BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län
DHB Östra, Döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
FSDB Stockholms och Gotlands län
FUB Stockholm
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF
Prostatabröderna
GynCancerFöreningen GCF Stockholm
Hjärtebarnsföreningen Stockholms Län
Huvudvärksföreningen i Stockholms län (tidigare Migränföreningen)
Personskadeförbundet RTP, Stockholms läns distrikt
ProLiv Stockholm
RBU i Stockholms län
RG Aktiv Rehabilitering
Ridföreningen Lunk i Kring
Sköldkörtelförbundet
Stockholms Stamningsförening
Strokeföreningen i Stockholms län
Tandvårdsskadeförbundet

Kroniska sjukdomstillstånd

Alfa‐1 Region Stockholm
Apnéföreningen i Stockholm
Astma‐och Allergiföreningen i Stockholms län
Blodcancerföreningen i Stockholms län
Celiakiföreningen i Stockholms län
Demensföreningen Stockholm
DHR Tyresöavdelningen
Epilepsiföreningen i Stor‐Stockholm
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm (FBIS‐S)
Föreningen för de Neurosedynskadade i Stockholm (FfdN)
Föreningen HjärtLung Stockholm (FHLIS)
Glaukomföreningen i Stockholm
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län
Hjärt‐och Lungsjukas länsförening i Stockholms län
ILCO Stockholms län
Lokalföreningen Hepatit C Stockholm
Lymfödemföreningen Stockholms län, Lymf S
Mag‐ och tarmföreningen i Stockholms län
Melanomföreningen
Njurförbundet Stockholm Gotland
Noaks Ark Stockholm
Osteoporosföreningen i Stockholms län
Patientföreningen för Hyperhidros
PIO Stockholm‐Uppsala
Reumatikerdistriktet i Stockholm län
RME Stockholm
Roslagens Fibromyalgiförening
Stockholms Fibromyalgiförening StoFF
Svenska Downföreningen

Övrigt

Adoptionscentrum Stockholm Norr
Adoptionscentrum Stockholm Söder
Desert Flower Foundation Scandinavia
Finska Församlingen i Stockholm
Frivillig Väntjänst (FV)
Internationellt Kvinnocentrum (IWC)
Korpen Haninge
Läkare i världen
MANUEL ‐ kontaktnät på eget språk
RFSL Stockholm
RFSU Stockholm
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Spädbarnsfonden
Stockholms distrikt av Sverigefinska Riksförbundet
Stockholms Stadsmission
Svenska Röda Korset
Tjejzonen
Viljan Södermalms Frivilligcentral


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer