Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan med 500 000 kronor till totalt 18,7 miljoner kronor.

Pressmeddelande
21 november 2017

Maria Fälth (KD)– Ideella organisationer som arbetar med frågor kopplade till kroniska sjukdomstillstånd och långvarig funktionsnedsättning gör en ovärderlig insats. Det är verksamheter som är väldigt uppskattade av både patienter och närstående. Jag är glad att dessa två områden är prioriterade och att vi nästa år kommer ge stöd på 6,7 miljoner kronor, säger Maria Fälth (KD) ordförande för Beredningen för stora folksjukdomar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar idag om hur bidragen för nästa år ska fördelas. Astma och Allergiföreningen i Stockholms län, Afasiföreningen i Stockholms län och Föreningen HjärtLung Stockholm är några av de organisationer som får bidrag.

Organisationer inom området kroniska sjukdomstillstånd och långvarig funktionsnedsättning får även ett särskilt bidrag som ska gå till lokalhyra för bassängträning och eller anpassad rörelseträning inklusive ledarkostnad (3,2 miljoner kronor).

• Verksamheterna kan vara behandlande, förebyggande, rehabiliterande eller försöksverksamheter som utvecklar nya metoder.
• Landstinget har fem prioriterade områden för bidragsgivning (beroendeproblematik, psykisk ohälsa våld i nära relationer, långvarig funktionsnedsättning och kroniska sjukdomstillstånd).
• Ett krav är att organisationen ska vara öppen för alla inom organisationens målgrupp i Stockholms läns oavsett funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet och sexualitet. Den ska även vara bildad och driven på demokratisk grund.

 

Här är hela listan över organisationer som prövats och beviljats bidrag för 2018, utifrån vad de arbetar med:

Beroendeproblematik

Convictus hälsocenter
Föreningen Equal (fd. RFHL Stockholm)
Föräldraföreningen Mot Narkotika Storstockholm (FMN)
Hela Människan i Stockholms län
Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom
Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm (NSO)
Spelberoendes förening Stockholm
Stiftelsen En Rökfri Generation
Stockholms Läns Nykterhetsförbund
Svenska Brukarföreningen/Stockholm
Verdandi Stockholms Distrikt

Psykisk ohälsa

Anhörigföreningen Borderline
Attention Stockholms Län
Autism & Asperger Föreningen, Stockholms län
Bris region Mitt
Eritrean War Disabled Fighters Association
Fontänhuset Sköndal
Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar
Föreningen Balans Stockholm
Föreningen Fenix
Intresseföreningen för schizofreni Stockholmsdistriktet
Intresseföreningen Mellanmålet
Mind (för psykisk hälsa) lokalavdelning i Stockholm
OCD‐föreningen Stockholms län
PAR ‐ Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin
RISE ‐ Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
RSMH Stockholms läns distrikt
Schizofreniförbundet Källan
SPES Stockholmskrets
Stiftelsen Fountain House
Suicide Zero
Ångestföreningen i Stockholms Län

Våld i nära relationer

Alla Kvinnors Hus
Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn ATSUB
Föreningen Storasyster
Kvinnojouren i Sundbyberg
Kvinnors nätverk
Manscentrum Östra Södertörn
nxtME
Qjouren
RIFFI ‐ Riksförbundet Internationella Föreningar För Invandrarkvinnor
Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

Långvarig funktionsnedsättning

Afasiföreningen i Stockholms län
BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län
DHB Östra, Döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
FSDB Stockholms och Gotlands län
FUB Stockholm
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF
Prostatabröderna
GynCancerFöreningen GCF Stockholm
Hjärtebarnsföreningen Stockholms Län
Huvudvärksföreningen i Stockholms län (tidigare Migränföreningen)
Personskadeförbundet RTP, Stockholms läns distrikt
ProLiv Stockholm
RBU i Stockholms län
RG Aktiv Rehabilitering
Ridföreningen Lunk i Kring
Sköldkörtelförbundet
Stockholms Stamningsförening
Strokeföreningen i Stockholms län
Tandvårdsskadeförbundet

Kroniska sjukdomstillstånd

Alfa‐1 Region Stockholm
Apnéföreningen i Stockholm
Astma‐och Allergiföreningen i Stockholms län
Blodcancerföreningen i Stockholms län
Celiakiföreningen i Stockholms län
Demensföreningen Stockholm
DHR Tyresöavdelningen
Epilepsiföreningen i Stor‐Stockholm
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm (FBIS‐S)
Föreningen för de Neurosedynskadade i Stockholm (FfdN)
Föreningen HjärtLung Stockholm (FHLIS)
Glaukomföreningen i Stockholm
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län
Hjärt‐och Lungsjukas länsförening i Stockholms län
ILCO Stockholms län
Lokalföreningen Hepatit C Stockholm
Lymfödemföreningen Stockholms län, Lymf S
Mag‐ och tarmföreningen i Stockholms län
Melanomföreningen
Njurförbundet Stockholm Gotland
Noaks Ark Stockholm
Osteoporosföreningen i Stockholms län
Patientföreningen för Hyperhidros
PIO Stockholm‐Uppsala
Reumatikerdistriktet i Stockholm län
RME Stockholm
Roslagens Fibromyalgiförening
Stockholms Fibromyalgiförening StoFF
Svenska Downföreningen

Övrigt

Adoptionscentrum Stockholm Norr
Adoptionscentrum Stockholm Söder
Desert Flower Foundation Scandinavia
Finska Församlingen i Stockholm
Frivillig Väntjänst (FV)
Internationellt Kvinnocentrum (IWC)
Korpen Haninge
Läkare i världen
MANUEL ‐ kontaktnät på eget språk
RFSL Stockholm
RFSU Stockholm
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Spädbarnsfonden
Stockholms distrikt av Sverigefinska Riksförbundet
Stockholms Stadsmission
Svenska Röda Korset
Tjejzonen
Viljan Södermalms Frivilligcentral


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

tai iwin