Alliansen lägger över 50 miljarder på sjukvården

Kristdemokraterna tar situationen på allvar när personal på cancerkliniker i Stockholm uttrycker oro över sin bemanningssituation. Cancervården har hög prioritet i både budgeten och utformningen av olika vårdplaner. Inför 2015 kommer därför mer resurser att skjutas till hälso- och sjukvården i Stockholm, och därmed även till cancersjukvården.

– Den situation som uppstått hos Karolinska är återigen en fråga om resurser och deras mycket svåra fördelning. Annelie Liljegren, tillförordnad chef för onkologkliniken, poängterar en viktig sak, och det är kärnverksamheten. Vi ser ett stort ansvarstagande från Karolinska i Solna när det gäller att fördela med omsorg, samtidigt som vi vet att det inte är en enkel uppgift, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Inför 2015 har hälso- och sjukvården i Stockholm fått en ökad budget om 2 miljarder kronor, detta är en ökning med 4,1 %. Syftet med Alliansens satsning är att stilla den oro som personalen upplever just nu men också lyfta cancersjukvården för framtida utmaningar.

– Det är ingen hemlighet att kärnverksamheten med cytostatika, strålbehandlingar och antikroppar utgör en kostsam prioritet. Likväl är personalen en minst lika betydelsefull del av cancervården. I budgeten för 2015 kännetecknas vårdplanen, för just cancerpatienter, av en patientfokuserad vårdprocess med kontaktsjuksköterskor och en patientansvarig läkare. Ser vi till den nationella cancerstrategin, motsvararande 500 miljoner kronor om året, som påbörjades av dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD), är det en betydelsefull satsning som bland annat syftar till kortare väntetider och en mer jämlik vårdkvalité, säger Ella Bohlin.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin