Alliansen lägger över 50 miljarder på sjukvården

Kristdemokraterna tar situationen på allvar när personal på cancerkliniker i Stockholm uttrycker oro över sin bemanningssituation. Cancervården har hög prioritet i både budgeten och utformningen av olika vårdplaner. Inför 2015 kommer därför mer resurser att skjutas till hälso- och sjukvården i Stockholm, och därmed även till cancersjukvården.

– Den situation som uppstått hos Karolinska är återigen en fråga om resurser och deras mycket svåra fördelning. Annelie Liljegren, tillförordnad chef för onkologkliniken, poängterar en viktig sak, och det är kärnverksamheten. Vi ser ett stort ansvarstagande från Karolinska i Solna när det gäller att fördela med omsorg, samtidigt som vi vet att det inte är en enkel uppgift, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Inför 2015 har hälso- och sjukvården i Stockholm fått en ökad budget om 2 miljarder kronor, detta är en ökning med 4,1 %. Syftet med Alliansens satsning är att stilla den oro som personalen upplever just nu men också lyfta cancersjukvården för framtida utmaningar.

– Det är ingen hemlighet att kärnverksamheten med cytostatika, strålbehandlingar och antikroppar utgör en kostsam prioritet. Likväl är personalen en minst lika betydelsefull del av cancervården. I budgeten för 2015 kännetecknas vårdplanen, för just cancerpatienter, av en patientfokuserad vårdprocess med kontaktsjuksköterskor och en patientansvarig läkare. Ser vi till den nationella cancerstrategin, motsvararande 500 miljoner kronor om året, som påbörjades av dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD), är det en betydelsefull satsning som bland annat syftar till kortare väntetider och en mer jämlik vårdkvalité, säger Ella Bohlin.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin