Alliansen lägger över 50 miljarder på sjukvården

Kristdemokraterna tar situationen på allvar när personal på cancerkliniker i Stockholm uttrycker oro över sin bemanningssituation. Cancervården har hög prioritet i både budgeten och utformningen av olika vårdplaner. Inför 2015 kommer därför mer resurser att skjutas till hälso- och sjukvården i Stockholm, och därmed även till cancersjukvården.

– Den situation som uppstått hos Karolinska är återigen en fråga om resurser och deras mycket svåra fördelning. Annelie Liljegren, tillförordnad chef för onkologkliniken, poängterar en viktig sak, och det är kärnverksamheten. Vi ser ett stort ansvarstagande från Karolinska i Solna när det gäller att fördela med omsorg, samtidigt som vi vet att det inte är en enkel uppgift, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Inför 2015 har hälso- och sjukvården i Stockholm fått en ökad budget om 2 miljarder kronor, detta är en ökning med 4,1 %. Syftet med Alliansens satsning är att stilla den oro som personalen upplever just nu men också lyfta cancersjukvården för framtida utmaningar.

– Det är ingen hemlighet att kärnverksamheten med cytostatika, strålbehandlingar och antikroppar utgör en kostsam prioritet. Likväl är personalen en minst lika betydelsefull del av cancervården. I budgeten för 2015 kännetecknas vårdplanen, för just cancerpatienter, av en patientfokuserad vårdprocess med kontaktsjuksköterskor och en patientansvarig läkare. Ser vi till den nationella cancerstrategin, motsvararande 500 miljoner kronor om året, som påbörjades av dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD), är det en betydelsefull satsning som bland annat syftar till kortare väntetider och en mer jämlik vårdkvalité, säger Ella Bohlin.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer