Alliansen öppnar ny akutmottagning för att minska trycket i sjukvården

Alliansen i Stockholms läns landsting kan i dag berätta att vi öppnar en helt ny akutmottagning för lättare åkommor intill Danderyds sjukhus. Denna lättakut ska förbättra det akuta omhändertagandet för patienter och avlasta det höga tryck som finns på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. Den kommer att ligga mitt emot ingången till dagens akutmottagning i en lokal som idag används för administration.

Alliansen bygger ut 500 vårdplatser som ska stå klara 2015 för att möta det ansträngda läget i sjukvården men det behövs också ännu snabbare åtgärder. Därför tar Alliansen på tisdag beslut om en helt ny lättakut vid Danderyds sjukhus som vi vill ska stå klar redan i mars.

Stockholms läns landsting har redan i dag en lättakut som ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Den nya lättakuten vid Danderyds sjukhus ska vara öppen 08.00 – 22.00 alla dagar i veckan. En lättakut behandlar lättare åkommor som till exempel allergiska besvär och vissa infektionssjukdomar.

Ambitionen är att den nya lättakuten ska kunna ta emot runt 15 000 besök per år och den ska drivas i landstingets regi. Det har varit ett ansträngt läge i hela sjukvården och med detta beslut kommer det hårda trycket på akuten på Danderyds sjukhus att minska kraftigt.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin