Alliansen säkrar tillgången till vård inom urologi

Alliansen i Stockholms läns landsting förändrar förutsättningarna för vårdval urologi genom att bland annat höja prisnivåerna för vissa besök och förlänga vårdgivarnas avtal. Syftet är att patienterna ska få vård i rätt tid samtidigt som kostnadskontroll säkerställs.

Pressmeddelande
17 oktober 2016

Ella Bohlin (KD)– Vi erbjuder de nuvarande vårdgivarna förlängt avtal med fyra månader samtidigt som vi säkrar kapaciteten på landstingets akutsjukhus. På det sättet räknar vi med att tillgången till vård ska kunna bibehållas tills fler vårdgivare hunnit ansluta sig till det nya vårdvalet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Vårdvalet för specialiserad urologi startar den 1 november. När landstinget har haft en dialog med vårdgivarna har det funnits en bred enighet kring innehållet i vårdvalet, men ersättningarna har varit föremål för diskussion. Dialogen mellan landstinget och vårdgivarna har därför fortsatt. Nu höjer landstinget ersättningen för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska. Samtidigt stärker landstinget uppföljningen för att se till att rätt patienter behandlas och för att hålla kostnaderna nere.

– Vi gör dessa förändringar för att kunna erbjuda rätt vård, i rätt tid där du väljer att få den. Varje vårdval ska ge ökad kvalitet och ökad tillgänglighet, så också inom urologin. Vi följer nu utvecklingen noga för att säkerställa att det blir så, säger Marie Ljunberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd med ansvar för vårdvalen.

 

Fakta:

De förändringar som föreslås i vårdval specialiserad urologi är:

* Höjd ersättning för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska.

* Förlängda avtal med fyra månader för nuvarande vårdgivare.

* Ökad kapacitet på akutsjukhusen. Dessa ska ha beredskap att efter årsskiftet öka kapaciteten. Den största ökningen väntas ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

* Stärkt uppföljning för att se till att rätt patienter behandlas.

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016–2019.

Patienter med cancerdiagnos ska med vårdvalet få en egen kontaktsjuksköterska samtidigt som vården kommer närmare patienterna. Dessutom förtydligar Stockholms läns landsting vårdgivarnas ansvar för att ta hand om problem som kan uppstå efter behandling.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer