Alliansen säkrar tillgången till vård inom urologi

Alliansen i Stockholms läns landsting förändrar förutsättningarna för vårdval urologi genom att bland annat höja prisnivåerna för vissa besök och förlänga vårdgivarnas avtal. Syftet är att patienterna ska få vård i rätt tid samtidigt som kostnadskontroll säkerställs.

Pressmeddelande
17 oktober 2016

Ella Bohlin (KD)– Vi erbjuder de nuvarande vårdgivarna förlängt avtal med fyra månader samtidigt som vi säkrar kapaciteten på landstingets akutsjukhus. På det sättet räknar vi med att tillgången till vård ska kunna bibehållas tills fler vårdgivare hunnit ansluta sig till det nya vårdvalet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Vårdvalet för specialiserad urologi startar den 1 november. När landstinget har haft en dialog med vårdgivarna har det funnits en bred enighet kring innehållet i vårdvalet, men ersättningarna har varit föremål för diskussion. Dialogen mellan landstinget och vårdgivarna har därför fortsatt. Nu höjer landstinget ersättningen för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska. Samtidigt stärker landstinget uppföljningen för att se till att rätt patienter behandlas och för att hålla kostnaderna nere.

– Vi gör dessa förändringar för att kunna erbjuda rätt vård, i rätt tid där du väljer att få den. Varje vårdval ska ge ökad kvalitet och ökad tillgänglighet, så också inom urologin. Vi följer nu utvecklingen noga för att säkerställa att det blir så, säger Marie Ljunberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd med ansvar för vårdvalen.

 

Fakta:

De förändringar som föreslås i vårdval specialiserad urologi är:

* Höjd ersättning för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska.

* Förlängda avtal med fyra månader för nuvarande vårdgivare.

* Ökad kapacitet på akutsjukhusen. Dessa ska ha beredskap att efter årsskiftet öka kapaciteten. Den största ökningen väntas ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

* Stärkt uppföljning för att se till att rätt patienter behandlas.

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016–2019.

Patienter med cancerdiagnos ska med vårdvalet få en egen kontaktsjuksköterska samtidigt som vården kommer närmare patienterna. Dessutom förtydligar Stockholms läns landsting vårdgivarnas ansvar för att ta hand om problem som kan uppstå efter behandling.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin