Alliansen säkrar tillgången till vård inom urologi

Alliansen i Stockholms läns landsting förändrar förutsättningarna för vårdval urologi genom att bland annat höja prisnivåerna för vissa besök och förlänga vårdgivarnas avtal. Syftet är att patienterna ska få vård i rätt tid samtidigt som kostnadskontroll säkerställs.

Pressmeddelande
17 oktober 2016

Ella Bohlin (KD)– Vi erbjuder de nuvarande vårdgivarna förlängt avtal med fyra månader samtidigt som vi säkrar kapaciteten på landstingets akutsjukhus. På det sättet räknar vi med att tillgången till vård ska kunna bibehållas tills fler vårdgivare hunnit ansluta sig till det nya vårdvalet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Vårdvalet för specialiserad urologi startar den 1 november. När landstinget har haft en dialog med vårdgivarna har det funnits en bred enighet kring innehållet i vårdvalet, men ersättningarna har varit föremål för diskussion. Dialogen mellan landstinget och vårdgivarna har därför fortsatt. Nu höjer landstinget ersättningen för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska. Samtidigt stärker landstinget uppföljningen för att se till att rätt patienter behandlas och för att hålla kostnaderna nere.

– Vi gör dessa förändringar för att kunna erbjuda rätt vård, i rätt tid där du väljer att få den. Varje vårdval ska ge ökad kvalitet och ökad tillgänglighet, så också inom urologin. Vi följer nu utvecklingen noga för att säkerställa att det blir så, säger Marie Ljunberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd med ansvar för vårdvalen.

 

Fakta:

De förändringar som föreslås i vårdval specialiserad urologi är:

* Höjd ersättning för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska.

* Förlängda avtal med fyra månader för nuvarande vårdgivare.

* Ökad kapacitet på akutsjukhusen. Dessa ska ha beredskap att efter årsskiftet öka kapaciteten. Den största ökningen väntas ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

* Stärkt uppföljning för att se till att rätt patienter behandlas.

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016–2019.

Patienter med cancerdiagnos ska med vårdvalet få en egen kontaktsjuksköterska samtidigt som vården kommer närmare patienterna. Dessutom förtydligar Stockholms läns landsting vårdgivarnas ansvar för att ta hand om problem som kan uppstå efter behandling.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin