Alliansen säkrar tillgången till vård inom urologi

Alliansen i Stockholms läns landsting förändrar förutsättningarna för vårdval urologi genom att bland annat höja prisnivåerna för vissa besök och förlänga vårdgivarnas avtal. Syftet är att patienterna ska få vård i rätt tid samtidigt som kostnadskontroll säkerställs.

Pressmeddelande
17 oktober 2016

Ella Bohlin (KD)– Vi erbjuder de nuvarande vårdgivarna förlängt avtal med fyra månader samtidigt som vi säkrar kapaciteten på landstingets akutsjukhus. På det sättet räknar vi med att tillgången till vård ska kunna bibehållas tills fler vårdgivare hunnit ansluta sig till det nya vårdvalet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Vårdvalet för specialiserad urologi startar den 1 november. När landstinget har haft en dialog med vårdgivarna har det funnits en bred enighet kring innehållet i vårdvalet, men ersättningarna har varit föremål för diskussion. Dialogen mellan landstinget och vårdgivarna har därför fortsatt. Nu höjer landstinget ersättningen för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska. Samtidigt stärker landstinget uppföljningen för att se till att rätt patienter behandlas och för att hålla kostnaderna nere.

– Vi gör dessa förändringar för att kunna erbjuda rätt vård, i rätt tid där du väljer att få den. Varje vårdval ska ge ökad kvalitet och ökad tillgänglighet, så också inom urologin. Vi följer nu utvecklingen noga för att säkerställa att det blir så, säger Marie Ljunberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd med ansvar för vårdvalen.

 

Fakta:

De förändringar som föreslås i vårdval specialiserad urologi är:

* Höjd ersättning för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska.

* Förlängda avtal med fyra månader för nuvarande vårdgivare.

* Ökad kapacitet på akutsjukhusen. Dessa ska ha beredskap att efter årsskiftet öka kapaciteten. Den största ökningen väntas ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

* Stärkt uppföljning för att se till att rätt patienter behandlas.

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016–2019.

Patienter med cancerdiagnos ska med vårdvalet få en egen kontaktsjuksköterska samtidigt som vården kommer närmare patienterna. Dessutom förtydligar Stockholms läns landsting vårdgivarnas ansvar för att ta hand om problem som kan uppstå efter behandling.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin