Alliansen säkrar tillgången till vård inom urologi

Alliansen i Stockholms läns landsting förändrar förutsättningarna för vårdval urologi genom att bland annat höja prisnivåerna för vissa besök och förlänga vårdgivarnas avtal. Syftet är att patienterna ska få vård i rätt tid samtidigt som kostnadskontroll säkerställs.

Pressmeddelande
17 oktober 2016

Ella Bohlin (KD)– Vi erbjuder de nuvarande vårdgivarna förlängt avtal med fyra månader samtidigt som vi säkrar kapaciteten på landstingets akutsjukhus. På det sättet räknar vi med att tillgången till vård ska kunna bibehållas tills fler vårdgivare hunnit ansluta sig till det nya vårdvalet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Vårdvalet för specialiserad urologi startar den 1 november. När landstinget har haft en dialog med vårdgivarna har det funnits en bred enighet kring innehållet i vårdvalet, men ersättningarna har varit föremål för diskussion. Dialogen mellan landstinget och vårdgivarna har därför fortsatt. Nu höjer landstinget ersättningen för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska. Samtidigt stärker landstinget uppföljningen för att se till att rätt patienter behandlas och för att hålla kostnaderna nere.

– Vi gör dessa förändringar för att kunna erbjuda rätt vård, i rätt tid där du väljer att få den. Varje vårdval ska ge ökad kvalitet och ökad tillgänglighet, så också inom urologin. Vi följer nu utvecklingen noga för att säkerställa att det blir så, säger Marie Ljunberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd med ansvar för vårdvalen.

 

Fakta:

De förändringar som föreslås i vårdval specialiserad urologi är:

* Höjd ersättning för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska.

* Förlängda avtal med fyra månader för nuvarande vårdgivare.

* Ökad kapacitet på akutsjukhusen. Dessa ska ha beredskap att efter årsskiftet öka kapaciteten. Den största ökningen väntas ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

* Stärkt uppföljning för att se till att rätt patienter behandlas.

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016–2019.

Patienter med cancerdiagnos ska med vårdvalet få en egen kontaktsjuksköterska samtidigt som vården kommer närmare patienterna. Dessutom förtydligar Stockholms läns landsting vårdgivarnas ansvar för att ta hand om problem som kan uppstå efter behandling.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin