Alliansen stärker vården för unga demenssjuka

En ny högspecialiserad mottagning inriktad på demenssjukdomar öppnar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nu stärks den specialiserade vården i Stockholm för att människor i arbetsför ålder ska kunna utredas för demens snabbare. Utredningstiderna kortas från tre månader till fem dagar.

Pressmeddelande
1 februari 2018

– Demens är en av våra stora folksjukdomar. Det är en sjukdom som många associerar men hög ålder men faktum är att allt fler unga drabbas av minnessjukdomar. Det kan handla om personer så unga som 30-40 år. Beroende på vilken del av hjärnan som är drabbad kan sjukdomen yttra sig på olika sätt. Unga människor som söker hjälp för minnessvårigheter får ofta diagnosen depression eller utmattning. Många får vänta på att få en demenssjukdom fastställd. Därför är det viktigt att det finns en specialiserad mottagning med korta utredningstider, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingråd.

Mottagningen öppnar i april efter ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017. Teamet som möter patienterna kommer ha ett multiprofessionellt arbetssätt. Både läkare, neuropsykologer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter ska bemanna mottagningen. Undersökning görs med magnetkamera. Mottagningen kommer att ta emot patienter som remitterats hit från primärvården samt även patienter från andra delar av landet som saknar högspecialiserad vård.

Enligt Socialstyrelsens uppskattningar har 9500 personer yngre än 64 år demens i Sverige. Demens är en samlingsbeteckning för flera sjukdomar. Den kognitiva förmågan i form av tal, minne och orienteringsförmåga kan påverkas, liksom planeringsförmågan eller omdömet hos den som drabbas.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer