Alliansen stärker vården för unga demenssjuka

En ny högspecialiserad mottagning inriktad på demenssjukdomar öppnar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nu stärks den specialiserade vården i Stockholm för att människor i arbetsför ålder ska kunna utredas för demens snabbare. Utredningstiderna kortas från tre månader till fem dagar.

Pressmeddelande
1 februari 2018

– Demens är en av våra stora folksjukdomar. Det är en sjukdom som många associerar men hög ålder men faktum är att allt fler unga drabbas av minnessjukdomar. Det kan handla om personer så unga som 30-40 år. Beroende på vilken del av hjärnan som är drabbad kan sjukdomen yttra sig på olika sätt. Unga människor som söker hjälp för minnessvårigheter får ofta diagnosen depression eller utmattning. Många får vänta på att få en demenssjukdom fastställd. Därför är det viktigt att det finns en specialiserad mottagning med korta utredningstider, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingråd.

Mottagningen öppnar i april efter ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017. Teamet som möter patienterna kommer ha ett multiprofessionellt arbetssätt. Både läkare, neuropsykologer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter ska bemanna mottagningen. Undersökning görs med magnetkamera. Mottagningen kommer att ta emot patienter som remitterats hit från primärvården samt även patienter från andra delar av landet som saknar högspecialiserad vård.

Enligt Socialstyrelsens uppskattningar har 9500 personer yngre än 64 år demens i Sverige. Demens är en samlingsbeteckning för flera sjukdomar. Den kognitiva förmågan i form av tal, minne och orienteringsförmåga kan påverkas, liksom planeringsförmågan eller omdömet hos den som drabbas.


Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer

19 miljoner ska ge fler avancerad vård i hemmet

50 nya vårdplatser ska öppna för patienter som är svårt sjuka och vårdas i hemmet. Under tisdagen beslutade Alliansen om 18,9 miljoner kronor f

Läs mer

Fetma, övervikt och droger bland gravida oroar

Ella Bohlin (KD) har ansvar för förlossningsvården i Stockholms län, och hon är orolig. Antalet som är gravida och överviktiga när de är gra

Läs mer

KD vill ha wi-fi i kollektivtrafiken

Foto: Ulo Maasing Olika operatörer ska få möjlighet att erbjuda wi-fi i SL-trafiken. Det föreslår Kristdemokraterna för att göra vardagen l

Läs mer

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

tai iwin