Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och sociala villkor i kommande upphandling och regering och riksdag tar ansvar för den taxibransch som mår dåligt.

Pressmeddelande
16 november 2017

Fredrik Wallén (KD)– I dag ser vi tydligt hur färdtjänsttaxi har problem med bilar som inte kommer i tid och att resenärerna inte får ett tillräckligt bra bemötande. Nu har vi gjort en utredning och studerat vad vi kan ändra. Vi fortsätter ta ansvar för att färdtjänsten ska bli bättre, och en viktig del är att foga in krav på förarnas villkor när det gäller lön, arbetstid och semester, säger Fredrik Wallén (KD), ordförande för färdtjänstberedningen.

Trafiknämnden beslutar om starten för den nya upphandlingen på tisdag. Den nya trafiken ska vara igång 2019.

– Den stora utmaningen ligger i att få slut på lekstugan i taxibranschen. Det handlar både om vad vi kan göra, men också om nationella lagar och regler. Därför utökar vi resetilldelningen och går fram med krav på sociala villkor. Dock måste även staten ta ansvar när det gäller lagstiftningen, men även uppföljning och stöd till arbetsmarknadens parter att komma överens, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

 

Fakta:
– Den 21 november beslutar trafiknämnden i Stockholms läns landsting att starta upphandlingen av färdtjänsten.
– Upphandlingen gäller förutom färdtjänsttaxi även rullstolstaxi, bårtaxi, anropsstyrd närtrafik och callcentertjänster.
– Upphandlingen gäller 33 olika geografiska områden, vilket gör det möjligt för mindre aktörer med god lokal kännedom att lägga anbud.
– Nytt för den här upphandlingen är att landstinget ställer krav på arbetsrättsliga, sociala krav i nivå med kollektivavtal. Villkoren rör lön, arbetstid och semester.
– Andra exempel på krav i den nya upphandlingen är: Utbildning för förarna i lokalkännedom och kunskap om olika diagnoser, bemötande, minskad miljöpåverkan, skärpt kontroll och skärpt uppföljning.
– Den grundläggande tilldelningen av färdtjänstresor höjs samtidigt från 198 till 216 resor per år.
– Enligt planen ska trafiknämnden fatta beslut om vilka aktörer som ska köra färdtjänsten under 2018 och den nya trafiken vara igång 2019.
– Varje år sker cirka 4 miljoner resor totalt i färdtjänsten till en kostnad av cirka 1,4 miljarder kronor. 2,8 miljoner av dessa resor sker med färdtjänsttaxi.

 

KD inför valet 2014: Vi vill ställa krav på villkor för förarna >>

Läs mer: Bättre färdtjänst efter åtgärder >>


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

tai iwin