Alliansen storsatsar på nya vårdplatser

Bygget av Nya Karolinska Solna. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

I dag skriver Stig Nyman (KD) och de andra gruppledarna i Alliansen i Stockholms läns landsting i Dagens Samhälle om hur Alliansen arbetar för fler vårdplatser i Stockholm.

Här är debattartikeln:

Sjukvården är en av de frågor som berör stockholmarna mest. Vi vet att Stockholmsregionen fortsätter att växa och att det kommer att behövas fler vårdplatser. Därför gör Alliansen i Stockholms län en historisk satsning på att rekrytera personal, bli en mer attraktiv arbetsgivare och bygga ut sjukvården.

Rapporteringen, senast i Sveriges Radios Kaliber i förra veckan, om att Karolinska universitetssjukhuset stänger vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor, visar att behoven är stora, men sjukhusets arbete visar också att situationen går att påverka på kort sikt. I dagsläget är 144 vårdplatser stängda vilket innebär att situationen ser betydligt bättre ut än för några månader sedan. Stora ansträngningar görs för att rekrytera både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor.

Vi bygger ut antalet vårdplatser på sjukhusen i länet. Till 2018 kommer vi att ha 850 fler vårdplatser än idag. Nya Karolinska Solna, NKS, kommer att vara navet i den högspecialiserade sjukvården och kommer att ge högkvalitativ vård till alla stockholmare som behöver det. En kraftig om- och nybyggnation sker på länets övriga akutsjukhus. Det möjliggör 27 000 fler vårdtillfällen jämfört med 2012. Denna utbyggnad matchas med en stor satsning på de mindre sjukhusen i hela länet, från Norrtälje och Upplands-Väsby i norr till Handen och Nacka i söder.

Detta är en historiskt stor satsning, men det räcker inte med enbart byggnader. Den största utmaningen handlar om att hitta rätt personal. Det finns i hela landet en brist på sjuksköterskor och särskilt på specialistsjuksköterskor. Därför har Alliansen i Stockholms läns landsting genomfört egna utbildningssatsningar under en rad år. För närvarande utbildar vi 100 nya specialistsjuksköterskor i egen regi. Vi genomför också historiskt stora lönesatsningar och satsar 118 miljoner kronor på två år för att kunna attrahera de allra bästa specialistsjuksköterskorna till viktiga positioner.

Stockholms läns landsting kan emellertid inte lösa hela utbildningsbehovet själva. Därför är det mycket välkommet att regeringen i sin budget satsar på både grundutbildning och specialistutbildning av sjuksköterskor. Sjuksköterskeutbildningen i Stockholms län byggs ut med 240 platser, samtidigt som landets barnmorskeutbildning byggs ut med 150 platser och specialistsjuksköterskeutbildningen med 400 platser.

Det här är ett arbete som pågår aktivt inom landstinget. Den långsiktiga lösningen med fler utbildningsplatser och bättre karriärmöjligheter kommer att fortgå. Samtidigt måste vi titta vidare på hur Stockholms läns landsting kan bli kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare med den bästa möjliga arbetsmiljön. Vi måste ha en viss självkritik då vi inte lyckats få sjukvården i Stockholms län att använda rätt kompetens på rätt plats i tillräckligt hög utsträckning. Det är i dag ett problem att sjukvårdens medarbetare utför många andra arbetsuppgifter än de som de har utbildat sig för. Det gynnar varken dem själva, patienterna eller skattebetalarna.

När Stockholm växer i snabb takt ställs stora krav på en sjukvård med hög kapacitet. De rekordsatsningar som Alliansen genomför har som syfte att alla som bor i Stockholms län ska få den vård de behöver när de behöver den. Det är ett arbete som har pågått en längre tid och som kommer att fortsätta under nästa mandatperiod.

Torbjörn Rosdahl
finanslandstingsråd (M)
Anna Starbrink
personal- och produktionslandstingsråd (FP)
Stig Nyman
äldre- och forskningslandstingsråd (KD)
Gustav Hemming
landstingsråd (C)


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin