Alliansen storsatsar på nya vårdplatser

Bygget av Nya Karolinska Solna. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

I dag skriver Stig Nyman (KD) och de andra gruppledarna i Alliansen i Stockholms läns landsting i Dagens Samhälle om hur Alliansen arbetar för fler vårdplatser i Stockholm.

Här är debattartikeln:

Sjukvården är en av de frågor som berör stockholmarna mest. Vi vet att Stockholmsregionen fortsätter att växa och att det kommer att behövas fler vårdplatser. Därför gör Alliansen i Stockholms län en historisk satsning på att rekrytera personal, bli en mer attraktiv arbetsgivare och bygga ut sjukvården.

Rapporteringen, senast i Sveriges Radios Kaliber i förra veckan, om att Karolinska universitetssjukhuset stänger vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor, visar att behoven är stora, men sjukhusets arbete visar också att situationen går att påverka på kort sikt. I dagsläget är 144 vårdplatser stängda vilket innebär att situationen ser betydligt bättre ut än för några månader sedan. Stora ansträngningar görs för att rekrytera både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor.

Vi bygger ut antalet vårdplatser på sjukhusen i länet. Till 2018 kommer vi att ha 850 fler vårdplatser än idag. Nya Karolinska Solna, NKS, kommer att vara navet i den högspecialiserade sjukvården och kommer att ge högkvalitativ vård till alla stockholmare som behöver det. En kraftig om- och nybyggnation sker på länets övriga akutsjukhus. Det möjliggör 27 000 fler vårdtillfällen jämfört med 2012. Denna utbyggnad matchas med en stor satsning på de mindre sjukhusen i hela länet, från Norrtälje och Upplands-Väsby i norr till Handen och Nacka i söder.

Detta är en historiskt stor satsning, men det räcker inte med enbart byggnader. Den största utmaningen handlar om att hitta rätt personal. Det finns i hela landet en brist på sjuksköterskor och särskilt på specialistsjuksköterskor. Därför har Alliansen i Stockholms läns landsting genomfört egna utbildningssatsningar under en rad år. För närvarande utbildar vi 100 nya specialistsjuksköterskor i egen regi. Vi genomför också historiskt stora lönesatsningar och satsar 118 miljoner kronor på två år för att kunna attrahera de allra bästa specialistsjuksköterskorna till viktiga positioner.

Stockholms läns landsting kan emellertid inte lösa hela utbildningsbehovet själva. Därför är det mycket välkommet att regeringen i sin budget satsar på både grundutbildning och specialistutbildning av sjuksköterskor. Sjuksköterskeutbildningen i Stockholms län byggs ut med 240 platser, samtidigt som landets barnmorskeutbildning byggs ut med 150 platser och specialistsjuksköterskeutbildningen med 400 platser.

Det här är ett arbete som pågår aktivt inom landstinget. Den långsiktiga lösningen med fler utbildningsplatser och bättre karriärmöjligheter kommer att fortgå. Samtidigt måste vi titta vidare på hur Stockholms läns landsting kan bli kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare med den bästa möjliga arbetsmiljön. Vi måste ha en viss självkritik då vi inte lyckats få sjukvården i Stockholms län att använda rätt kompetens på rätt plats i tillräckligt hög utsträckning. Det är i dag ett problem att sjukvårdens medarbetare utför många andra arbetsuppgifter än de som de har utbildat sig för. Det gynnar varken dem själva, patienterna eller skattebetalarna.

När Stockholm växer i snabb takt ställs stora krav på en sjukvård med hög kapacitet. De rekordsatsningar som Alliansen genomför har som syfte att alla som bor i Stockholms län ska få den vård de behöver när de behöver den. Det är ett arbete som har pågått en längre tid och som kommer att fortsätta under nästa mandatperiod.

Torbjörn Rosdahl
finanslandstingsråd (M)
Anna Starbrink
personal- och produktionslandstingsråd (FP)
Stig Nyman
äldre- och forskningslandstingsråd (KD)
Gustav Hemming
landstingsråd (C)


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin