160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmottagningar. Stimulansmedlen ska bidra till en mer tillgänglig primärvård för patienterna och på så sätt minska trycket på länets närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och nu är det klart hur pengarna kommer att fördelas.  

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 8 december 2017

Ella Bohlin (KD)– En stor del av vårt arbete handlar om digitala lösningar. De hjälper oss att ha ordning och frigör tid för personalen, samtidigt som de gör det lättare för patienterna. Nu ska alla husläkarmottagningar mäta väntetiderna automatiskt. Du som besöker vården ska också kunna jämföra vårdgivare direkt i en app i telefonen, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare.

– Vi har bland landets kortaste vårdköer, men trots det får allt för många vänta allt för länge. Tack vare en stark ekonomi kan vi nu tillföra ytterligare 160 miljoner kronor till husläkarna för att korta köerna i snabbare takt. Med detta vill vi bland annat att fler vårdcentraler ska kunna öppna klockan sju på morgonen istället för åtta, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare.

– Alla stockholmare ska kunna träffa sin husläkare i tid. Därför ska vi ekonomiskt belöna vårdcentraler som tar emot fler besök och kortar väntetider. Vi ska se till att patienterna i Stockholms län enkelt kan jämföra tillgängligheten på de olika vårdcentralerna, och ge fler blivande allmänläkare chansen till en ST-tjänst. Om besöken och kostnaderna för husläkarmottagningarna ökar är det ett kvitto på att fler i Stockholms län får snabb och nära hjälp på rätt vårdnivå., säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare

– Vården ska finnas nära invånarna och den måste vara lätt att ta del av, därför är det oroväckande att tillgängligheten till vård i Stockholms län upplevs som försämrad. Primärvården är ingången till sjukvården, det är där tillgängligheten behöver vara som störst, därför är det där vi satsar dessa pengar, säger Gustav Hemming (C) landstingsråd och gruppledare.

 

Bakgrund

Tillgängligheten till länets husläkarmottagningar är generellt sett mycket bra. Den senaste 12-månadersperioden har i snitt 86 procent av telefonsamtalen till husläkarmottagningarna besvarats inom godkänd tid. 91 procent av patienterna får träffa en läkare inom vårdgarantin på 7 dagar. I patientenkäten hösten 2016 angav 82 procent av de svarande att väntetiden för besök är bra eller mycket bra. Under senaste året har det dock kommit fler och fler klagomål på långa väntetider, framförallt till bokade läkarbesök. Klagomålen kommer i huvudsak från mottagningar i södra länsdelen.

 

160 miljoner för bättre tillgänglighet – så fördelas pengarna

Utbildningsplatser till specialist i allmänmedicin – ST
Fler allmänläkare behövs och de kan redan under sin specialisttjänstgöring bidra till snabbare vård. Platserna för ST-läkare i allmänmedicin utökas från dagens 550 till 600. Förstärkningen innebär att vi stärker resurserna för att säkerställa att utbildningen kan genomföras med god kvalitet.
Kostnad: 30 miljoner per år

Erbjudande om utökade öppettider
I dagsläget ställer landstinget krav på minst 45 timmar öppet per vecka. Nu kommer husläkarmottagningarna att erbjudas ekonomisk stimulans för att kunna erbjuda utökade öppettider. Erbjudandet innebär att mottagningen ökar sina öppethållandetider med fem timmar per vecka och får en ekonomisk stimulans om 15 000 kronor per månad.
Kostnad: 28 miljoner 2018

App med bättre beskrivning av vårdutbud
Invånarna ska lättare kunna välja den vårdgivare som bäst kan möta deras vårdbehov. Ett utvecklingsuppdrag är därför att bättre kunna beskriva vilket vårdutbud som finns på respektive husläkarmottagning samt vilka resultat vårdgivaren når. Detta ska redovisas på ett lättillgängligt sätt med digitala verktyg. En av de starkaste drivkrafterna för att stärka valfriheten och möjligheterna för medborgarna att välja är att det finns tillgång till rätt och relevant information.
Kostnad 2 miljoner för 2018

Målrelaterad ersättning för tillgänglighet från 1 augusti
Automatiserad väntetidsmätning införs för alla husläkarmottagningar (vårdcentraler). Målrelaterad ersättning kan införas när metoden bedöms som tillförlitlig. Bedömningen är att det kan ske från och med den 1 augusti 2018. Kravet är att husläkarmottagningen når de tillgänglighetskrav som framgår vårdgarantins tillgänglighetskrav. Ersättningen är utformad så att de husläkarmottagningar som på månadsbasis når kraven delar på 8 miljoner kronor som sedan fördelas per listad patient.
Kostnad: 40 miljoner 2018 och 96 miljoner vid helårseffekt 2019

Tillfällig målrelaterad ersättning för att öka antalet besök till 1 augusti
De mottagningar som ökar sina mottagningsbesök hos läkare och sjuksköterskor (från 1 januari 2018, även för digitala besök) jämfört med samma månad föregående år som en kvot jämfört mot antalet listade kvalificerar sig för bonusen. Ersättningen är utformad så att de husläkarmottagningar som på månadsbasis når kraven delar på 8 miljoner kronor som sedan fördelas per listad. Bonusen kan komma att differentieras baserat på hur stor ökning mottagningarna uppnår. Bonusen avvecklas i samband med att målrelaterad ersättning för tillgänglighet införs.
Kostnad: 56 miljoner 2018

Totalt blir detta 156 miljoner kronor. Ytterligare 4 miljoner kronor kommer att tillföras Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

tai iwin