Alliansen: utbildningssatsningar för bättre äldreomsorg

2011-01-17

PRESSMEDDELANDE

Alliansen i Stockholms stad och Stockholms läns landsting fortsätter att satsa på fler karriärväggar inom vård och omsorgsyrken för att stärka branschen som attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden. Det senaste är en storsatsning på 32 elever vid det nystartade Vård- och omsorgscolleget i Stockholm. De 32 eleverna fick vid en ceremoni i Stadshuset idag sina examinationsbevis.

– Att bli gammal i Stockholm ska vara både tryggt och njutbart, därför är satsningar på personal och på att göra äldreomsorgen ännu mer attraktiv som arbetsgivare en viktig del för ett Stockholm i världsklass, säger Joakim Larsson (M), äldreborgarråd i Stockholms stad.

– Det är oerhört roligt att Stockholm kan erbjuda professionella och attraktiva vård- och omsorgsutbildningar. Genom att ha ett nära samarbete med yrkeslivet ges eleverna mycket goda chanser till jobb efter studenten, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad.

– Att ha välutbildad personal är en absolut nyckelfråga för kvaliteten inom vården, och här gör ett vård- och omsorgscollege en avgörande insats, säger Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd.

I augusti 2010 startade 32 elever sin utbildning vid Stockholms första Vård- och omsorgscollege på Kungsholmens gymnasium, i samverkan med Sopiahemmet Högskola. Eftersom karriärvägar i vård och omsorg är viktigt för branschen i helhet ger utbildningen bra förutsättningar för fortsatta studier på högskolenivå. Colleget är ett resultat av ett långtgående samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Presskontakt

Joakim Larsson (M):
Tobias Holdstock – 08-508 29 222

Lotta Edholm (FP)
Ulrika Fränden – 0761-22 93 97

Stig Nyman (KD)
David Winks – 070-737 41 86


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin