Alliansen: utbildningssatsningar för bättre äldreomsorg

2011-01-17

PRESSMEDDELANDE

Alliansen i Stockholms stad och Stockholms läns landsting fortsätter att satsa på fler karriärväggar inom vård och omsorgsyrken för att stärka branschen som attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden. Det senaste är en storsatsning på 32 elever vid det nystartade Vård- och omsorgscolleget i Stockholm. De 32 eleverna fick vid en ceremoni i Stadshuset idag sina examinationsbevis.

– Att bli gammal i Stockholm ska vara både tryggt och njutbart, därför är satsningar på personal och på att göra äldreomsorgen ännu mer attraktiv som arbetsgivare en viktig del för ett Stockholm i världsklass, säger Joakim Larsson (M), äldreborgarråd i Stockholms stad.

– Det är oerhört roligt att Stockholm kan erbjuda professionella och attraktiva vård- och omsorgsutbildningar. Genom att ha ett nära samarbete med yrkeslivet ges eleverna mycket goda chanser till jobb efter studenten, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad.

– Att ha välutbildad personal är en absolut nyckelfråga för kvaliteten inom vården, och här gör ett vård- och omsorgscollege en avgörande insats, säger Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd.

I augusti 2010 startade 32 elever sin utbildning vid Stockholms första Vård- och omsorgscollege på Kungsholmens gymnasium, i samverkan med Sopiahemmet Högskola. Eftersom karriärvägar i vård och omsorg är viktigt för branschen i helhet ger utbildningen bra förutsättningar för fortsatta studier på högskolenivå. Colleget är ett resultat av ett långtgående samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Presskontakt

Joakim Larsson (M):
Tobias Holdstock – 08-508 29 222

Lotta Edholm (FP)
Ulrika Fränden – 0761-22 93 97

Stig Nyman (KD)
David Winks – 070-737 41 86


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin