Alliansen utvecklar och stärker sjukhuset i Södertälje

Södertälje är en tillväxtmotor i länet med ett rikt näringsliv och tillsammans med en ung och ökande befolkning finns det mycket potential i området. Därför är det märkligt att Socialdemokraterna sprider falska rykten om att Södertälje sjukhus riskerar att läggas ned. Ge istället klart besked om sjukhuset. Allt annat är både förvånande och ohederligt. Risken är stor för obefogad rädsla och oro.
Alliansen har till skillnad från vänsterpartierna med Socialdemokraterna i spetsen aldrig haft några planer på att lägga ned akutsjukhuset. Tvärtom kommer vi att satsa mer på den akuta sjukvården i Södertälje.

Stockholms län är spännande. Här får fler jobb, allt fler mår bättre och nära 35 000 personer flyttar hit varje år vilket givetvis är glädjande, men det är viktigt att framgångarna kommer hela länet till del.
För Alliansen i Stockholms läns landsting är det viktigt med en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet i hela länet. Därför är det självklart för oss att behålla och utveckla det dygnet runt-öppna akutsjukhuset i Södertälje.
Vårdvalet i primärvården resulterade i att länet nu har många fler vårdcentral-er än när Alliansen tillträdde 2006.

Två nya vårdcentraler har öppnats i Södertälje och ytterligare en kommer att öppna i år. Samtidigt har köerna inom hela sjukvården halverats.

Nu går arbetet med att fortsätta att korta köer vidare och en viktig pusselbit är akutsjukvården.

Vi vet att det periodvis är ett högt tryck på våra akutsjukhus i länet, därför sker det nu flera olika satsningar och projekt för att bygga ut och organisera sjukvården så att fler får rätt vård i tid. Det kommer att innebära investeringar på nästan alla sjukhus i länet – inte minst i Södertälje där förnyelsebehoven är stora.
Det finns en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och oppositionen i synen på sjukvården. Vänsterpartierna har en övertro på centralisering och stordrift. Vi tror i stället att det är viktigt med sjukvård nära invånarna och sjukhus med hög grad av självständighet – eftersom det ökar tryggheten, men också för att det ger en bättre och mer effektiv sjukvård.
Det finns olika förslag på hur Södertälje sjukhus ska utvecklas. Alla idéer som bidrar till att stärka och utveckla sjukhuset är välkomna. Innan Alliansen i landstinget beslutar om vad som exakt ska göras vill vi analysera konsekvenserna av de olika förslagen.

Nu några år efter att Socialdemokraterna försökte tvinga igenom en nedläggning av sjukhuset 2003 vill de plötsligt diskutera dess framtid. Vi i Alliansen välkomnar en diskussion över blockgränsen för att säkra sjukhusets framtid.

Ett är dock helt säkert: så länge Alliansen styr i landstinget kommer det att finnas kvar ett dygnet runt-öppet akutsjukhus i Södertälje.

Torbjörn Rosdahl (M)
Finanslandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP)
Sjukvårdslandstingsråd

Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Gustav Andersson (C)
Miljö- och skärgårdslandstingsråd

Marita Lärnestad (M)
Gruppledare Södertälje

Mats Siljebrand (FP)
Gruppledare Södertälje

Veronica Westergård (KD)
Gruppledare Södertälje

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare Södertälje


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer