Alliansen utvecklar och stärker sjukhuset i Södertälje

Södertälje är en tillväxtmotor i länet med ett rikt näringsliv och tillsammans med en ung och ökande befolkning finns det mycket potential i området. Därför är det märkligt att Socialdemokraterna sprider falska rykten om att Södertälje sjukhus riskerar att läggas ned. Ge istället klart besked om sjukhuset. Allt annat är både förvånande och ohederligt. Risken är stor för obefogad rädsla och oro.
Alliansen har till skillnad från vänsterpartierna med Socialdemokraterna i spetsen aldrig haft några planer på att lägga ned akutsjukhuset. Tvärtom kommer vi att satsa mer på den akuta sjukvården i Södertälje.

Stockholms län är spännande. Här får fler jobb, allt fler mår bättre och nära 35 000 personer flyttar hit varje år vilket givetvis är glädjande, men det är viktigt att framgångarna kommer hela länet till del.
För Alliansen i Stockholms läns landsting är det viktigt med en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet i hela länet. Därför är det självklart för oss att behålla och utveckla det dygnet runt-öppna akutsjukhuset i Södertälje.
Vårdvalet i primärvården resulterade i att länet nu har många fler vårdcentral-er än när Alliansen tillträdde 2006.

Två nya vårdcentraler har öppnats i Södertälje och ytterligare en kommer att öppna i år. Samtidigt har köerna inom hela sjukvården halverats.

Nu går arbetet med att fortsätta att korta köer vidare och en viktig pusselbit är akutsjukvården.

Vi vet att det periodvis är ett högt tryck på våra akutsjukhus i länet, därför sker det nu flera olika satsningar och projekt för att bygga ut och organisera sjukvården så att fler får rätt vård i tid. Det kommer att innebära investeringar på nästan alla sjukhus i länet – inte minst i Södertälje där förnyelsebehoven är stora.
Det finns en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och oppositionen i synen på sjukvården. Vänsterpartierna har en övertro på centralisering och stordrift. Vi tror i stället att det är viktigt med sjukvård nära invånarna och sjukhus med hög grad av självständighet – eftersom det ökar tryggheten, men också för att det ger en bättre och mer effektiv sjukvård.
Det finns olika förslag på hur Södertälje sjukhus ska utvecklas. Alla idéer som bidrar till att stärka och utveckla sjukhuset är välkomna. Innan Alliansen i landstinget beslutar om vad som exakt ska göras vill vi analysera konsekvenserna av de olika förslagen.

Nu några år efter att Socialdemokraterna försökte tvinga igenom en nedläggning av sjukhuset 2003 vill de plötsligt diskutera dess framtid. Vi i Alliansen välkomnar en diskussion över blockgränsen för att säkra sjukhusets framtid.

Ett är dock helt säkert: så länge Alliansen styr i landstinget kommer det att finnas kvar ett dygnet runt-öppet akutsjukhus i Södertälje.

Torbjörn Rosdahl (M)
Finanslandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP)
Sjukvårdslandstingsråd

Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Gustav Andersson (C)
Miljö- och skärgårdslandstingsråd

Marita Lärnestad (M)
Gruppledare Södertälje

Mats Siljebrand (FP)
Gruppledare Södertälje

Veronica Westergård (KD)
Gruppledare Södertälje

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare Södertälje


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin