Alliansen utvecklar och stärker sjukhuset i Södertälje

Södertälje är en tillväxtmotor i länet med ett rikt näringsliv och tillsammans med en ung och ökande befolkning finns det mycket potential i området. Därför är det märkligt att Socialdemokraterna sprider falska rykten om att Södertälje sjukhus riskerar att läggas ned. Ge istället klart besked om sjukhuset. Allt annat är både förvånande och ohederligt. Risken är stor för obefogad rädsla och oro.
Alliansen har till skillnad från vänsterpartierna med Socialdemokraterna i spetsen aldrig haft några planer på att lägga ned akutsjukhuset. Tvärtom kommer vi att satsa mer på den akuta sjukvården i Södertälje.

Stockholms län är spännande. Här får fler jobb, allt fler mår bättre och nära 35 000 personer flyttar hit varje år vilket givetvis är glädjande, men det är viktigt att framgångarna kommer hela länet till del.
För Alliansen i Stockholms läns landsting är det viktigt med en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet i hela länet. Därför är det självklart för oss att behålla och utveckla det dygnet runt-öppna akutsjukhuset i Södertälje.
Vårdvalet i primärvården resulterade i att länet nu har många fler vårdcentral-er än när Alliansen tillträdde 2006.

Två nya vårdcentraler har öppnats i Södertälje och ytterligare en kommer att öppna i år. Samtidigt har köerna inom hela sjukvården halverats.

Nu går arbetet med att fortsätta att korta köer vidare och en viktig pusselbit är akutsjukvården.

Vi vet att det periodvis är ett högt tryck på våra akutsjukhus i länet, därför sker det nu flera olika satsningar och projekt för att bygga ut och organisera sjukvården så att fler får rätt vård i tid. Det kommer att innebära investeringar på nästan alla sjukhus i länet – inte minst i Södertälje där förnyelsebehoven är stora.
Det finns en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och oppositionen i synen på sjukvården. Vänsterpartierna har en övertro på centralisering och stordrift. Vi tror i stället att det är viktigt med sjukvård nära invånarna och sjukhus med hög grad av självständighet – eftersom det ökar tryggheten, men också för att det ger en bättre och mer effektiv sjukvård.
Det finns olika förslag på hur Södertälje sjukhus ska utvecklas. Alla idéer som bidrar till att stärka och utveckla sjukhuset är välkomna. Innan Alliansen i landstinget beslutar om vad som exakt ska göras vill vi analysera konsekvenserna av de olika förslagen.

Nu några år efter att Socialdemokraterna försökte tvinga igenom en nedläggning av sjukhuset 2003 vill de plötsligt diskutera dess framtid. Vi i Alliansen välkomnar en diskussion över blockgränsen för att säkra sjukhusets framtid.

Ett är dock helt säkert: så länge Alliansen styr i landstinget kommer det att finnas kvar ett dygnet runt-öppet akutsjukhus i Södertälje.

Torbjörn Rosdahl (M)
Finanslandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP)
Sjukvårdslandstingsråd

Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Gustav Andersson (C)
Miljö- och skärgårdslandstingsråd

Marita Lärnestad (M)
Gruppledare Södertälje

Mats Siljebrand (FP)
Gruppledare Södertälje

Veronica Westergård (KD)
Gruppledare Södertälje

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare Södertälje


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin