Alliansen vinner

Reflexioner
2013:02

Då och då och alldeles för ofta tycker jag att det kommer väljaropinionssiffror. Dom pekar åt olika håll, även om dom publiceras samtidigt. Underlagen varierar i storlek och man klargör inte alltid hur stort bortfallet är och hur man beräknar bortfallets effekter. I val finns ju inga bortfall i mandatfördelningsunderlaget. När Sveriges Radio och Svt, liksom Dagens Samhälle, publicerar en ”sammanvägning” från Novus, ja då summeras eller nåt de senaste mätningarna. Jag har svårt att tro att siffrorna blir säkrare på det sättet.

Och jag tycker mig iaktta att många journalister redovisar opinionssiffrorna som om de vore sanna valresultat. Den som tillfrågas ställs inför en fiktiv fråga… Det är ju inte val idag, inte ens den dag frågan ställs.

Hur går det då i valet? Ja, det är inte lätt att gissa, men jag dristar mig till ett försök. Jag gissar att moderaterna får 29,2 procent, folkpartiet 7,5, centern 6,3 och kristdemokraterna 8,2. Det är en lämplig procentuell fördelning av rösterna och, skulle jag kunna tycka, ett lämpligt valresultat. Trot den som vill!

Forskning och utveckling
Idag, en dag innan årsdagen av Astra Zeneca-beskedet om nedläggning av viss forskning i Södertälje, har jag haft förmånen att lyssna till många intressanta inlägg i Sjukvårdens forskningsdag, arrangerad av Dagens Medicin.

Beskedet från Södertälje den 2 februari i fjol har medfört ett växande intresse för att fokusera kring den betydelsefulla medicinska och medicintekniska forskningen. Det är bra och nu behöver vi sluta snacka och börja göra.

Frågeställningarna inför dagen var följande:
– Vilken betydelse får forsknings- och innovationspropositionen, den nationella innovationsstrategin och andra satsningar?
– Hur bygger vi broar mellan forskning och sjukvård så att framstegen kommer patienterna till nytta?
Har sjukvården råd att säga ja till framstegen från forskning och innovationer? Vad är priset för att säga nej?
Vad gör vi i Stockholms läns landsting , då? Jo, en del kan utläsas av min och Anders Lönnbergs debattartikel i Dagens Medicin, publicerad den 1 november i höstas. Den skickar jag med som bilaga till dagens reflexionsmail.

Ett tänkvärt citat:
“The aim of medicine is to prevent disease and prolong life, the ideal of medicine is to eliminate the need of a physician.”

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin