Alliansen vinner

Reflexioner
2013:02

Då och då och alldeles för ofta tycker jag att det kommer väljaropinionssiffror. Dom pekar åt olika håll, även om dom publiceras samtidigt. Underlagen varierar i storlek och man klargör inte alltid hur stort bortfallet är och hur man beräknar bortfallets effekter. I val finns ju inga bortfall i mandatfördelningsunderlaget. När Sveriges Radio och Svt, liksom Dagens Samhälle, publicerar en ”sammanvägning” från Novus, ja då summeras eller nåt de senaste mätningarna. Jag har svårt att tro att siffrorna blir säkrare på det sättet.

Och jag tycker mig iaktta att många journalister redovisar opinionssiffrorna som om de vore sanna valresultat. Den som tillfrågas ställs inför en fiktiv fråga… Det är ju inte val idag, inte ens den dag frågan ställs.

Hur går det då i valet? Ja, det är inte lätt att gissa, men jag dristar mig till ett försök. Jag gissar att moderaterna får 29,2 procent, folkpartiet 7,5, centern 6,3 och kristdemokraterna 8,2. Det är en lämplig procentuell fördelning av rösterna och, skulle jag kunna tycka, ett lämpligt valresultat. Trot den som vill!

Forskning och utveckling
Idag, en dag innan årsdagen av Astra Zeneca-beskedet om nedläggning av viss forskning i Södertälje, har jag haft förmånen att lyssna till många intressanta inlägg i Sjukvårdens forskningsdag, arrangerad av Dagens Medicin.

Beskedet från Södertälje den 2 februari i fjol har medfört ett växande intresse för att fokusera kring den betydelsefulla medicinska och medicintekniska forskningen. Det är bra och nu behöver vi sluta snacka och börja göra.

Frågeställningarna inför dagen var följande:
– Vilken betydelse får forsknings- och innovationspropositionen, den nationella innovationsstrategin och andra satsningar?
– Hur bygger vi broar mellan forskning och sjukvård så att framstegen kommer patienterna till nytta?
Har sjukvården råd att säga ja till framstegen från forskning och innovationer? Vad är priset för att säga nej?
Vad gör vi i Stockholms läns landsting , då? Jo, en del kan utläsas av min och Anders Lönnbergs debattartikel i Dagens Medicin, publicerad den 1 november i höstas. Den skickar jag med som bilaga till dagens reflexionsmail.

Ett tänkvärt citat:
“The aim of medicine is to prevent disease and prolong life, the ideal of medicine is to eliminate the need of a physician.”

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin