Alliansen vinner

Reflexioner
2013:02

Då och då och alldeles för ofta tycker jag att det kommer väljaropinionssiffror. Dom pekar åt olika håll, även om dom publiceras samtidigt. Underlagen varierar i storlek och man klargör inte alltid hur stort bortfallet är och hur man beräknar bortfallets effekter. I val finns ju inga bortfall i mandatfördelningsunderlaget. När Sveriges Radio och Svt, liksom Dagens Samhälle, publicerar en ”sammanvägning” från Novus, ja då summeras eller nåt de senaste mätningarna. Jag har svårt att tro att siffrorna blir säkrare på det sättet.

Och jag tycker mig iaktta att många journalister redovisar opinionssiffrorna som om de vore sanna valresultat. Den som tillfrågas ställs inför en fiktiv fråga… Det är ju inte val idag, inte ens den dag frågan ställs.

Hur går det då i valet? Ja, det är inte lätt att gissa, men jag dristar mig till ett försök. Jag gissar att moderaterna får 29,2 procent, folkpartiet 7,5, centern 6,3 och kristdemokraterna 8,2. Det är en lämplig procentuell fördelning av rösterna och, skulle jag kunna tycka, ett lämpligt valresultat. Trot den som vill!

Forskning och utveckling
Idag, en dag innan årsdagen av Astra Zeneca-beskedet om nedläggning av viss forskning i Södertälje, har jag haft förmånen att lyssna till många intressanta inlägg i Sjukvårdens forskningsdag, arrangerad av Dagens Medicin.

Beskedet från Södertälje den 2 februari i fjol har medfört ett växande intresse för att fokusera kring den betydelsefulla medicinska och medicintekniska forskningen. Det är bra och nu behöver vi sluta snacka och börja göra.

Frågeställningarna inför dagen var följande:
– Vilken betydelse får forsknings- och innovationspropositionen, den nationella innovationsstrategin och andra satsningar?
– Hur bygger vi broar mellan forskning och sjukvård så att framstegen kommer patienterna till nytta?
Har sjukvården råd att säga ja till framstegen från forskning och innovationer? Vad är priset för att säga nej?
Vad gör vi i Stockholms läns landsting , då? Jo, en del kan utläsas av min och Anders Lönnbergs debattartikel i Dagens Medicin, publicerad den 1 november i höstas. Den skickar jag med som bilaga till dagens reflexionsmail.

Ett tänkvärt citat:
“The aim of medicine is to prevent disease and prolong life, the ideal of medicine is to eliminate the need of a physician.”

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin