Alliansen vinner

Reflexioner
2013:02

Då och då och alldeles för ofta tycker jag att det kommer väljaropinionssiffror. Dom pekar åt olika håll, även om dom publiceras samtidigt. Underlagen varierar i storlek och man klargör inte alltid hur stort bortfallet är och hur man beräknar bortfallets effekter. I val finns ju inga bortfall i mandatfördelningsunderlaget. När Sveriges Radio och Svt, liksom Dagens Samhälle, publicerar en ”sammanvägning” från Novus, ja då summeras eller nåt de senaste mätningarna. Jag har svårt att tro att siffrorna blir säkrare på det sättet.

Och jag tycker mig iaktta att många journalister redovisar opinionssiffrorna som om de vore sanna valresultat. Den som tillfrågas ställs inför en fiktiv fråga… Det är ju inte val idag, inte ens den dag frågan ställs.

Hur går det då i valet? Ja, det är inte lätt att gissa, men jag dristar mig till ett försök. Jag gissar att moderaterna får 29,2 procent, folkpartiet 7,5, centern 6,3 och kristdemokraterna 8,2. Det är en lämplig procentuell fördelning av rösterna och, skulle jag kunna tycka, ett lämpligt valresultat. Trot den som vill!

Forskning och utveckling
Idag, en dag innan årsdagen av Astra Zeneca-beskedet om nedläggning av viss forskning i Södertälje, har jag haft förmånen att lyssna till många intressanta inlägg i Sjukvårdens forskningsdag, arrangerad av Dagens Medicin.

Beskedet från Södertälje den 2 februari i fjol har medfört ett växande intresse för att fokusera kring den betydelsefulla medicinska och medicintekniska forskningen. Det är bra och nu behöver vi sluta snacka och börja göra.

Frågeställningarna inför dagen var följande:
– Vilken betydelse får forsknings- och innovationspropositionen, den nationella innovationsstrategin och andra satsningar?
– Hur bygger vi broar mellan forskning och sjukvård så att framstegen kommer patienterna till nytta?
Har sjukvården råd att säga ja till framstegen från forskning och innovationer? Vad är priset för att säga nej?
Vad gör vi i Stockholms läns landsting , då? Jo, en del kan utläsas av min och Anders Lönnbergs debattartikel i Dagens Medicin, publicerad den 1 november i höstas. Den skickar jag med som bilaga till dagens reflexionsmail.

Ett tänkvärt citat:
“The aim of medicine is to prevent disease and prolong life, the ideal of medicine is to eliminate the need of a physician.”

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer