Allvarligt läge för SL:s ekonomi

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Stockholms län ökar snabbt. Alliansen agerar under året för att komma till rätta med ekonomin.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste öka intäkterna för att kunna ta ansvar för utvecklingen av kollektivtrafiken. Det handlar om saker som som vi pratade om redan i valrörelsen som nödvändiga taxehöjningar, förbättrat arbete med att få intäkter genom reklam och uthyrning av lokaler och tuffare tag mot fuskåkning, till exempel genom bättre biljettkontroller, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen tog över en SL-trafik i kris 2006. Socialdemokraterna hade experimenterat med bland annat enhetstaxa, vilket lämnade ett underskott på nästan en miljard kronor. Sedan dess har Alliansen höjt taxan och vidtagit åtgärder för att få ekonomin i balans. En hög kostnadsutveckling har ändå lett till problem. Det handlar dels om högre kostnader för att köra trafiken, dels om de rekordstora, nödvändiga investeringar Alliansen gör.

Därför väntar ett viktigt arbete med att se över SL-trafikens kostnader. Några av åtgärderna kommer att vara att trimma och effektivisera utbudet av trafik, att förstärka biljettkontrollerna, att utveckla reklamintäkterna och att justera taxan.

Alliansen satsar trots det ekonomiska läget mer än någonsin på kollektivtrafiken. Anslagen ökar med 6,1 procent. 6,4 miljarder investeras i en bättre SL-trafik. Nästa år öppnar Citybanan. Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan fortsätter. Den ekonomiska utvecklingen måste dock vändas i tid om Stockholmsregionen ska klara av att växa. Kristdemokraterna och övriga Alliansen tar ansvar för ekonomin och arbetar för att kunna förbättra kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.


Stockholm stad och län håller Navet-utbildning

Ikväll samlas Kristdemokrater i Stockholms stad och län för att lära sig mer om Kristdemokraternas intranät "Navet". Navet är en viktig kommunik

Läs mer

Barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har de senaste dagarna skrivit om situationen barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset. Jag vill därför kommentera läget utifrån

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad ställer sig positiva till att arrangera OS 2026

Förra veckan gick Kristdemokraternas fullmäktige grupp ut med deras tre krav för att kunna säga ja till att arrangera vinter-OS och Paralympics 20

Läs mer

Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras påg

Läs mer

Kommentar angående platsbrist inom barnintensiven

Under helgen fick vi läsa om bristen på vårdplatser i hela landet när det gäller barnintensiven. En av de platser som drabbats av platsbristen ä

Läs mer

Här öppnar vi tolv nya närakuter

Nu blir det tryggare, enklare och snabbare att få vård i Stockholms län. Alliansen öppnar tolv nya närakuter för barn och vuxna.  (mer…)

Läs mer

Nu får du mer pengar för att lämna ägg och spermier

I dag beslutar Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5 600

Läs mer

Mobil mammografi ska få fler att undersöka sig

Stockholms län får en ”mammobil” som ska åka runt och erbjuda mammografi. Anledningen är de stora skillnader mellan olika socioekonomiska grup

Läs mer

Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära

Läs mer

KD i Stockholms stad håller årsmöte den 25 mars

Den 25 mars kommer Stockholms stad hålla årsmöte tillsammans med länets partidistriktsavdelning. Årsmötet kommer äga rum på Landstingshuset oc

Läs mer

tai iwin