Allvarligt läge för SL:s ekonomi

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Stockholms län ökar snabbt. Alliansen agerar under året för att komma till rätta med ekonomin.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste öka intäkterna för att kunna ta ansvar för utvecklingen av kollektivtrafiken. Det handlar om saker som som vi pratade om redan i valrörelsen som nödvändiga taxehöjningar, förbättrat arbete med att få intäkter genom reklam och uthyrning av lokaler och tuffare tag mot fuskåkning, till exempel genom bättre biljettkontroller, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen tog över en SL-trafik i kris 2006. Socialdemokraterna hade experimenterat med bland annat enhetstaxa, vilket lämnade ett underskott på nästan en miljard kronor. Sedan dess har Alliansen höjt taxan och vidtagit åtgärder för att få ekonomin i balans. En hög kostnadsutveckling har ändå lett till problem. Det handlar dels om högre kostnader för att köra trafiken, dels om de rekordstora, nödvändiga investeringar Alliansen gör.

Därför väntar ett viktigt arbete med att se över SL-trafikens kostnader. Några av åtgärderna kommer att vara att trimma och effektivisera utbudet av trafik, att förstärka biljettkontrollerna, att utveckla reklamintäkterna och att justera taxan.

Alliansen satsar trots det ekonomiska läget mer än någonsin på kollektivtrafiken. Anslagen ökar med 6,1 procent. 6,4 miljarder investeras i en bättre SL-trafik. Nästa år öppnar Citybanan. Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan fortsätter. Den ekonomiska utvecklingen måste dock vändas i tid om Stockholmsregionen ska klara av att växa. Kristdemokraterna och övriga Alliansen tar ansvar för ekonomin och arbetar för att kunna förbättra kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin