Allvarligt läge för SL:s ekonomi

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Stockholms län ökar snabbt. Alliansen agerar under året för att komma till rätta med ekonomin.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste öka intäkterna för att kunna ta ansvar för utvecklingen av kollektivtrafiken. Det handlar om saker som som vi pratade om redan i valrörelsen som nödvändiga taxehöjningar, förbättrat arbete med att få intäkter genom reklam och uthyrning av lokaler och tuffare tag mot fuskåkning, till exempel genom bättre biljettkontroller, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen tog över en SL-trafik i kris 2006. Socialdemokraterna hade experimenterat med bland annat enhetstaxa, vilket lämnade ett underskott på nästan en miljard kronor. Sedan dess har Alliansen höjt taxan och vidtagit åtgärder för att få ekonomin i balans. En hög kostnadsutveckling har ändå lett till problem. Det handlar dels om högre kostnader för att köra trafiken, dels om de rekordstora, nödvändiga investeringar Alliansen gör.

Därför väntar ett viktigt arbete med att se över SL-trafikens kostnader. Några av åtgärderna kommer att vara att trimma och effektivisera utbudet av trafik, att förstärka biljettkontrollerna, att utveckla reklamintäkterna och att justera taxan.

Alliansen satsar trots det ekonomiska läget mer än någonsin på kollektivtrafiken. Anslagen ökar med 6,1 procent. 6,4 miljarder investeras i en bättre SL-trafik. Nästa år öppnar Citybanan. Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan fortsätter. Den ekonomiska utvecklingen måste dock vändas i tid om Stockholmsregionen ska klara av att växa. Kristdemokraterna och övriga Alliansen tar ansvar för ekonomin och arbetar för att kunna förbättra kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin