Allvarligt läge för SL:s ekonomi

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Stockholms län ökar snabbt. Alliansen agerar under året för att komma till rätta med ekonomin.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste öka intäkterna för att kunna ta ansvar för utvecklingen av kollektivtrafiken. Det handlar om saker som som vi pratade om redan i valrörelsen som nödvändiga taxehöjningar, förbättrat arbete med att få intäkter genom reklam och uthyrning av lokaler och tuffare tag mot fuskåkning, till exempel genom bättre biljettkontroller, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen tog över en SL-trafik i kris 2006. Socialdemokraterna hade experimenterat med bland annat enhetstaxa, vilket lämnade ett underskott på nästan en miljard kronor. Sedan dess har Alliansen höjt taxan och vidtagit åtgärder för att få ekonomin i balans. En hög kostnadsutveckling har ändå lett till problem. Det handlar dels om högre kostnader för att köra trafiken, dels om de rekordstora, nödvändiga investeringar Alliansen gör.

Därför väntar ett viktigt arbete med att se över SL-trafikens kostnader. Några av åtgärderna kommer att vara att trimma och effektivisera utbudet av trafik, att förstärka biljettkontrollerna, att utveckla reklamintäkterna och att justera taxan.

Alliansen satsar trots det ekonomiska läget mer än någonsin på kollektivtrafiken. Anslagen ökar med 6,1 procent. 6,4 miljarder investeras i en bättre SL-trafik. Nästa år öppnar Citybanan. Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan fortsätter. Den ekonomiska utvecklingen måste dock vändas i tid om Stockholmsregionen ska klara av att växa. Kristdemokraterna och övriga Alliansen tar ansvar för ekonomin och arbetar för att kunna förbättra kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.


Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

Nya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barn

Läs mer

Nu byter vi logotyp

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såk

Läs mer

Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~ - Vi vill på d

Läs mer

Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens o

Läs mer

Upprörande uppgifter om vårdgivare inom gynekologin

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på uppgifterna i Expressen om brister hos en vårdgivare inom gynekologin. (mer…)

Läs mer

Vi tar oron från läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på stort allvar

I dag skriver 32 läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Svenska Dagbladets debattsida om brist på vårdplatser och arbetsmiljö. Situationen de

Läs mer

Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

tai iwin