Amfibiebussar i kollektivtrafiken


– Båtpendling är ett klimatsmart och trevligt sätt att resa på. Behovet av nya båtförbindelser är uppenbart när man betänker att Stockholm är nordens Venedig. Kristdemokraterna tackar väljarna för det fortsatta förtroendet och vill under den kommande mandatperioden komplettera kollektivtrafiken på land med amfibiebussar, både i Saltsjön och i Mälaren, säger Kristdemokraterna i Stockholms stad vid dagens distriktsstyrelsemöte.

– Kristdemokraterna vill med detta förslag fortsätta utveckla nya båtförbindelser. Vi vill bygga ut ett nätverk av dagliga båtlinjer för pendlare. Den första busslinjen kan gå från Hammarby Sjöstad där den korsar Hammarby sjön för direktfärd till Slussen. Andra lämpliga linjer kan vara från Stockholms innerstad till Lidingö, Nacka och Ekerö.

– Vi kristdemokrater hoppas på att denna typ av nyskapande kollektivtrafiksatsning även kan bidra till att göra Stockholm till en mer attraktiv turiststad under kommande mandatperiod avslutar Michael Stjernström (KD) ersättare i SL:s styrelse.

Fakta:
Amfibiebussen kostar ca åtta miljoner kronor, och kan ta 45 passagerare. Den är byggd på ett busschassi som är kompletterat med ett skrov och godkänd av myndigheterna för trafik på såväl vatten som väg. På vägen fungerar den som en normal buss. I vattnet drivs den av två vattenjetmotorer och har en högsta hastighet på åtta knop. Amfibiebussen har testats i Rotterdams hamn där den inte hade några problem med höga svallvågor från tungt lastade pråmar.

För bilder:
http://wn.com/Amfibus,_amphibious_bus

För mer information:

Michael Stjernström
Ersättare SL:s styrelse
Mobil: 070-377 58 80

Mats Reimbertsson
Pressekreterare
tel. 08-737 45 52
mobil. 070 737 45 52


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin