Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att landstinget behöver göra en fördjupad analys av hur de landstingsägda lokalerna ska användas. Läs mer


251 miljoner mer till äldresjukvården

Alliansen beslutar i dag att öka pengarna till sjukvården för äldre i Stockholms län. Budgeten ökas med 251 miljoner kronor för 2017. Det motsvarar 8,5 procent, som kan jämföras med ökningen för hela hälso- och sjukvården som är 5,6 procent.

Pressmeddelande
25 oktober 2016

Ella Bohlin (KD)– Allt fler lever allt längre och vi behöver bygga ut sjukvården för våra äldsta invånare. Enligt våra prognoser kommer antalet vårdtillfällen att öka nästa år. Vi vill ge en ännu bättre vård och därför satsar vi stort på äldresjukvården, säger Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd.


Kommunerna kan ta över hemsjukvården i Stockholms län

Vården som äldre och andra personer med särskilda behov får i hemmet förbereds nu för att skötas av varje kommun i stället för landstinget, som i dag. I veckan beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd att börja förhandla om att flytta över ansvaret.

Pressmeddelande
29 september 2016

Ella Bohlin (KD)– Kommunerna har redan ansvar för hemtjänsten och Stockholms län är sist i landet med att föra över ansvaret för hemsjukvården till kommunerna. Jag är övertygad om att patienterna på det här sättet får en mer sammanhållen vård och omsorg, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Den avancerade sjukvården i hemmet ska fortsätta vara i landstingets regi men den basala hemsjukvården ska kommunerna vara huvudman för. I dag har kommunerna ansvaret för vården på bland annat särskilda boenden, men inte för äldre som bor i det egna hemmet. Sedan flera år har frågan om en bättre uppdelning diskuterats i Stockholms län.

– Ibland har det funnits konflikter om vilka sysslor som kommunen ska göra och vem som ska betala för det. Ofta möter landstingets personal kommunens personal i dörren. Det är ett mycket ineffektivt sätt att arbeta. De äldre ska veta vad som gäller och vi ska ha en enkel struktur för vem som ska ge vård, säger Ella Bohlin.


241 miljoner mer till äldresjukvården

Pressmeddelande
29 oktober 2015

Alliansen i Stockholms läns landsting avsätter 241 miljoner kronor mer till äldresjukvården i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2016 jämfört med året före. Pengarna går bland annat till nya vårdplatser.

Ella Bohlin (KD)– Befolkningsutvecklingen i Stockholms län ger oss fler äldre som lever längre och behöver vård under längre tid. Här vill vi erbjuda vård med god tillgänglighet och kontinuitet. En stor del av arbetet handlar om att organisera om vården så att en större del flyttar ut från akutsjukhusen, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Budgeten för äldresjukvården ökar med 8,8 procent. Den totala ramen är knappt 2,97 miljarder kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om budgeten på tisdag den 3 november.

– Samtidigt som vi bygger ut hälso- och sjukvården tar vi hela tiden ansvar för en ekonomi i balans. Eftersom ökade utgifter är inte ett självändamål är den stora omställningen av Stockholms sjukvård så viktig. När en större del av vården sker på geriatriska kliniker eller i hemmet kan vi minska antalet gånger patienterna behöver läggas in och förebygga risker, säger Ella Bohlin.

 

Landstingets webbplats: Slutlig budget 2016 HSN till beslut >>


Välkommet med fler vårdplatser för äldre

I dag berättar Stockholms sjukhem att man öppnar 42 nya vårdplatser för geriatrik. Sjukhemmet har fått ett ökat uppdrag från Stockholms läns landsting.

Ella Bohlin (KD)– Vården fortsätter att växa för att möta en allt äldre befolkning i Stockholms län. Inför valet ville vi ha fler vårdplatser i geriatriken, och det är roligt att se det bli verklighet samtidigt som valfriheten ökar genom nya arbetssätt, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Med det utökade uppdraget kommer den geriatriska verksamheten på Stockholms sjukhem omfatta 170 vårdplatser.


Vi omfördelar äldrevårdens pengar dit behovet är störst

Pressmeddelande
15 oktober 2015

Alliansens höjning av ersättningen för vården i livets slutskede med 15 procent kommer att finansieras av en sänkning av ersättningen till den avancerade sjukvården i hemmet med 15 procent. Det kommer att innebära att de resurser som de privata vårdgivarna får kommer att motsvara kostnaden per patient och vårddygn.

– Avancerad sjukvård i hemmet har haft en hög ersättning i förhållande till hur mycket vården kostar samtidigt som ersättningen för vården i livets slutskede har varit för låg. Nu omfördelar vi pengarna så att de används på rätt ställen i sjukvården, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Ersättningen för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) sänks med 182 kronor per vårddygn samtidigt som höjningen för den pallliativa vården blir 585 kronor. Landstinget frigör på så sätt 84 miljoner kronor.

– Alla stockholmare ska kunna åldras med värdighet och få god vård ända till livets slut. Genom att använda våra gemensamma resurser där de kommer till bäst användning tar vi ansvar för landstingets ekonomi och bygger ut hälso- och sjukvården, säger Ella Bohlin.


Fler barn och äldre ska få vård i hemmet

Pressmeddelande
28 maj 2015

Alliansen i Stockholms läns landsting vill att fler ska vårdas i sitt eget hem i stället för på sjukhus. Nu utreder landstinget hur barn och äldre med kroniska sjukdomar och sjukdomar med långvariga, intensiva behandlingsperioder ska få vård i hemmiljö i större utsträckning.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Vi vet att hemmet är en tryggare plats att bli vårdad i, speciellt för barn. Vi vill utöka den delen av vården, eftersom den ökar livskvaliteten för patienterna och samtidigt minskar belastningen på sjukhusens vårdavdelningar, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, och sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet, SABH, utförs av multiprofessionella mobila vårdteam som utgår från ett akutsjukhus. Teamet gör insatser dygnet runt med hjälp av IT.

– Barn och äldre som går igenom otroligt svåra stunder i livet behöver all tillit och trygghet till vården som går att skapa. Genom att utveckla vården i hemmet sätter vi patienten i centrum och utgår från varje persons behov, säger Ella Bohlin.

 

För mer information: 
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16

 

SVT Södertälje: Fler Södertäljebor kan få vård i hemmet >>


Nu inför vi vårdval även för geriatriken

Alliansen inför vårdval för geriatriken i Stockholms läns landsting. Det är en värdighetsreform för de av våra invånare som har levt längst.

Så här skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) och de andra gruppledarna i hälso- och sjukvårdsnämnden på Dagens Samhälles debattsajt:

”Nu inför vi vårdval även för geriatriken”

När kroppen blir äldre börjar den ofta att svika. Man hör sämre. Man ser sämre. Ben bryts lättare än förut. När krämporna tilltar behövs geriatrisk vård av läkare och sjuksköterskor som är specialiserade på åldrandets sjukdomar.

I dag tar de geriatriska klinikerna ofta emot patienter som i vårdkedjans första länk befunnit sig på akutsjukhusen. Vissa av dem har via ambulans blivit direkthänvisade till en geriatrisk mottagning. Andra har vårdats på akutsjukhus för att sedan slussas vidare till en geriatrisk klinik.

Vi vill vara tydliga med att alla invånare – oavsett ålder – ovillkorligen ska till akutsjukhus vid livshotande tillstånd eller om de drabbas av andra sjukdomar som kräver akutsjukvård. Men många av våra äldre invånare har i dag inget alternativ till att åka till akuten, trots att den bästa vården för dem finns på de geriatriska klinikerna.

När vi nu beslutar om att införa vårdval även för geriatriken vill vi säkra en helhetssyn på vården, så att samarbetet mellan geriatriken, husläkaren och närsjuksvårdsteamet fungerar. För de äldres bästa behöver också ett samarbete utvecklas mellan landstinget och den röd-grön-rosa majoriteten i stadshuset, och länets andra kommuner, och att det fungerar.

Trots att en del geriatrisk vård i länet redan drivs av fristående vårdgivare är patientens valfrihet fortfarande alldeles för begränsad. Därför väljer vi i Alliansen att utveckla vårdvalen genom att ännu tydligare visa att vi ser till äldre patienters bästa. Att då kunna välja var man vill vårdas och vem ska utföra vården är en viktig del i denna värdighetsreform.

Kanske väljer man att de långa dagarna kan avbrytas med ett lunchbesök från något av barnen, eller så väljer man en läkare som kan prata med en på ens eget modersmål, eller kanske där man får den godaste maten. Lika god vård ska ges oavsett vad man väljer – men chansen att välja själv måste finnas.

För en del personer innebär den geriatriska vården palliativ vård – vård i livets slutskede. Här är god vård och bra bemötande extra viktigt. Smärtlindring är en självklarhet, men också personal som har tid för en pratstund, och att hålla ens hand, om man så vill. Vårdval geriatrik är inte bara ett vårdval. Det är också en värdighetsreform för de av våra invånare som har levt längst.

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP)

Marie Ljungberg Schött
sjukvårdslandstingsråd (M)

Karin Fälldin
gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden (C)


Lindblom (V) förstår inte hur hemtjänsten arbetar

Den rödgröna majoriteten i stadshuset vill minska användandet av bilar inom hemtjänsten i Stockholms stad. Margaretha Åkerberg (KD) sågar förslaget och vill i stället införa generella parkeringstillstånd för hemtjänstbilar för att göra vården mer effektiv.

Trafikskylt: "Varning för cykel". Foto: Pixabay (CC BY-SA)– Nu under vintern är det extra besvärligt för alla som under dygnets alla timmar ger omvårdnad, leenden och hjälp av olika slag till människor i stort behov av stöd. Vi behöver göra det möjligt för dem att komma i tid och få rimliga arbetsvillkor. Med generellt parkeringstillstånd sparar de mycket tid och energi, säger Margaretha Åkerberg (KD).

Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) hänvisar personalen till att cykla eller gå i stället för att med bil ta sig fram till människor i behov av hemtjänst. Margaretha Åkerberg, som tidigare har arbetat som distriktssköterska i Stockholms stad, anser att kravet är orimligt.

– Det är uppenbart att Clara Lindblom inte förstår vad hemtjänstarbetet innebär. När ett larm går behöver personalen snabbt ta sig från en brukare till en annan. Om syftet är att förbättra för miljön är det bättre att satsa på elbilar. I dag får medarbetarna själva stå för parkeringsavgifter och böter. Det är ovärdigt när det handlar om människor som gör en jätteinsats i samhället, säger Margaretha Åkerberg.


Thorbjörn Larsson leder arbetet med vård av äldre

Pressmeddelande
den 15 december 2014

Kristdemokraterna nominerar Thorbjörn Larsson till ordförande för programberedningen för äldre och multisjuka i Stockholms läns landsting. Han är vd för Vårdslstiftelsen, präst, har varit direktor för Ersta diakoni och har utrett värdighetsgaranti inom äldreomsorgen för regeringen.

– Det kommer att bli mycket roligt att jobba för en bättre äldrevård i Stockholms län. För mig är autonomi det viktigaste värdeordet när vi talar om geriatrik och vården av kroniskt sjuka. Patienterna och deras anhöriga måste få känna sig delaktiga, säger Thorbjörn Larsson.

Den äldre befolkningen i Stockholms län ökar snabbt. Det innebär utmaningar att klara av ett ökat behov av vård. Thorbjörn Larsson tar över ordförandeskapet efter äldrelandstingsrådet Stig Nyman, som slutar efter 23 år i landstinget.

– Nyckeln handlar i framtiden till stor del om att sjukvården, äldreomsorgen och alla andra som finns till för varje person ska samverka på ett så bra sätt som möjligt. En annan viktig faktor för välbefinnandet är att använda läkemedel på rätt sätt. För det tredje vill jag se en särskild e-hälsosatsning för äldre och multisjuka, säger Thorbjörn Larsson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 


tai iwin