Ella Bohlin (KD) bjuder in till möte om förlossningsvården

Efter BB Sophias nedläggning och den intensiva period som följde därefter bjöd barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) in bland annat brukarorganisationer, Barnmorskesällskapet, professionen, sakkunniga och föräldraföreträdare till ett möte. Nu efter sommaren gör hon det igen. I dag är det är dags för en uppföljning och dialog där arbetet med en långsiktig planering för förlossningsvården i länet har tagits fram.

Pressmeddelande
24 oktober 2016

– Sommarens förlossningsvård var ansträngd och behöver absolut utvecklas till att bli ännu bättre men samtidigt lärde vi oss hur ett mycket tätt samarbete mellan klinikerna också öppnade upp för framtida förändringar. Syftet med uppföljningsmötet är att involvera flera i arbetet med en ännu bättre förlossningsvård, att bygga relationer och att ta fram just de goda idéer som finns ibland professionen och föräldrar, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

Efter att BB Sophia sagt upp sitt avtal med landstinget har en rad åtgärder sjösatts för att säkerställa trygga förlossningar i Stockholms län. Målet är en trygg förlossningsvård av högsta kvalitet där så många som möjligt får föda på det sjukhus de har valt i första hand. Dagens möte syftar till att sammanställa de förslag som läggs fram, föra en bredare och närmare dialog från politiskt håll samtidigt som information från hälso-och sjukvårdsförvaltningen ges till alla berörda parter.

– Det är viktigt att politiken får komma närmare förlossningsvårdens utvecklare, de som jobbar dagligen i verksamheten och de föräldrar som blir berörda av framtida beslut. Jag är fast besluten att se till att förlossningsvården blir ännu bättre. Det gäller inte bara vid tiden för förlossning utan även den tid som är innan och efter. Vi måste se till att hela kvinnosjukvårdens vårdkedja fungerar i Stockholms län, säger Ella Bohlin (KD).

Våra kommentarer till ledarartikel om sommarens förlossningar

Svenska Dagbladets ledarsida skriver i dag om förlossningsvården under sommaren och nämner bland annat den allvarliga situationen här i Stockholms läns landsting, där BB Sophia stänger den 15 maj. Som ansvariga för Stockholms förlossningsvård vill vi gärna kommentera ledarartikeln och ge information om sommarvården.

Det är korrekt att förlossningsvården i Stockholm står inför utmaningar under sommaren. Sommarmånaderna är alltid en utmaning inom all sjukvård. Förlossningsvården i Stockholms län kommer att vara patientsäker i sommar, men vi kommer att behöva göra prioriteringar. Vi kommer att klara av bemanningen i sommar, men vi kan tyvärr inte utesluta att det kommer att uppstå problem längs vägen.

Mer information om situationen i förlossningsvården finns här:
http://stockholm.kristdemokraterna.se/bb

Här är våra kommentarer till uppgifterna i dagens ledarartikel:

Det är upprörande att landstingen ändå verkar oförmögna att planera för sommarbarnen.
Vi har planerat för sommarens förlossningar sedan flera månader tillbaka och intensifierade det arbetet när vi fick signaler om att BB Sophia skulle stänga. Planeringen för sommarens vård i Stockholms läns landsting går att följa här och här.

Trots att BB Sophia var populärt bland blivande mödrar blev verksamheten omöjlig att driva vidare när landstinget krävde att de även skulle erbjuda akutsjukvård – det var inte tillräckligt att man samarbetade med akutsjukhus i närheten. 
Vi hade gärna sett att BB Sophia var kvar. Precis som BB Sophia själva har uppgett stänger förlossningsenheten för att kalkylerna var felaktiga. För oss i landstinget är det av största vikt att vården är patientsäker och därför är det självklart för oss att ställa krav på att akuta situationer i förlossningsvården ska kunna tas om hand på bästa sätt.

Med bara några månaders varsel ska därmed övriga förlossningsavdelningar i Stockholms län bereda plats för ytterligare 3000 förlossningar.
Arbetet med att öka kapaciteten på de sex andra förlossningsenheterna i Stockholms län har resulterat i att de kommer att ta emot mellan 150 och 900 fler förlossningar i år. För att underlätta planeringen på de olika förlossningsenheterna har vi infört en kapacitetsnivå för hur många förlossningar varje klinik ska ta emot. Vi avsätter också 26 miljoner kronor på att avlasta förlossningsavdelningarna genom att ge fler kvinnor som söker vård under graviditeten hjälp på mödravårdscentraler. Nu pågår rekrytering till förlossningsplatserna och sett över hela året löper den på väl. Efter sommaren räknar våra tjänstemän på landstingets förvaltning med att vi har en väl fungerande bemanning i förlossningsvården.

Flera kvinnor med svår förlossningsskräck har kontaktat Ceder Engebretzen och berättat om hur ångesten stegrats när barnmorskan sagt att hon inte kan boka in några planerade kejsarsnitt i Stockholm förrän i höst, oavsett hur psykiskt plågad kvinnan är. […] Enligt Socialstyrelsens nationella indikationer ska en kvinna som vill ha kejsarsnitt, efter att ha fått stödsamtal och information, beviljas det. Men nu försvinner den möjligheten i Stockholm, och även på andra håll är det mycket svårt att få kejsarsnitt.
Det sker alltid en medicinsk bedömning inför kejsarsnitt. Det har alltså inte varit ett fritt val tidigare heller. Här sker inte någon förändring på grund av årets sommarsituation. Psykologiska skäl är ett medicinskt skäl för att föda med kejsarsnitt. I de fall där det finns indikationer på att kejsarsnitt är det bästa kommer kejsarsnitt självklart att genomföras i Stockholms förlossningsvård i sommar. Bara på Södersjukhuset genomförs 16-20 planerade kejsarsnitt i veckan, och dessutom akuta snitt. Den absolut vanligaste uppfattningen hos professionen är att vaginala förlossningar är säkrare och bättre för de allra flesta kvinnor. Om det har förekommit att personal inte har velat planera in kejsarsnitt i sommar oavsett psykologiska skäl ser vi allvarligt på det. Varje kvinna har rätt till en trygg förlossning utifrån hennes behov.

Barnmorskorna har larmat om situationen i åratal, men bemanningen har förblivit densamma.
Antalet barnmorskor i Stockholm ökar varje år. Vi har gjort en riktad lönesatsning och har dragit igång ett stort arbete för att göra landstinget till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Inför sommaren rekryterar vi städpersonal och administrativ personal för att avlasta barnmorskorna. Det är sant att vi behöver rekrytera fler för att möta framtidens behov. När det gäller utbildningarna av kompetent personal har regeringen ansvaret men vi trycker på genom de kanaler vi har för att få fler utbildade barnmorskor, barnläkare och andra specialistsjuksköterskor.

Att Sverige har flest förlossningsskador i Europa – varannan svensk förstföderska drabbas av en förlossningsskada – visar att vården inte bara kan, utan måste, organiseras på ett bättre sätt.
Enligt Socialstyrelsen får 11,3 procent av förstföderskorna perinealklipp och 6 procent bristningar av grad 3 eller 4. I veckan berättade vi om vår satsning i Stockholm på att komma till rätta med förlossningsskadorna. Vi satsar 17,8 miljoner kronor på förebyggande insater.

Har du fler frågor om ledarartikeln i Svenska Dagbladet eller förlossningsvården i Stockholm? Välkommen att höra av dig på stockholm@kristdemokraterna.se.


Stödpersonal ger barnmorskor mer tid under BB-sommaren

För att avlasta förlossningsvården i Stockholm under sommaren rekryterar landstinget undersköterskor, städpersonal och administrativ personal. De ska underlätta för barnmorskorna att få en bättre arbetsmiljö och mer tid med födande kvinnor.

Pressmeddelande
28 april 2016

– När förlossningsenheterna nu rekryterar vårdutbildad personal gör vi en insats för att underlätta arbetet för barnmorskorna. En del av det arbetet handlar om att avlasta vårdpersonalen när det gäller arbetsuppgifter som andra kan utföra. I den situation som förlossningsvården står inför när BB Sophia stänger vill vi minska pressen på förlossningsklinikerna, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Till exempel anställer förlossningsvården på Karolinska Universitetssjukhuset tio undersköterskor. Annan personal ska bland annat utföra administrativa uppgifter och städuppgifter.

– I dag på internationella arbetsmiljödagen vill jag lyfta fram vikten av att alla ska få arbeta på toppen av sin kompetens, med de arbetsuppgifter som våra medarbetare är utbildade för. Vi håller på att ta fram en strategi för kompetensförsörjning i hela landstinget så att läkare, sjuksköterskor och barnmorskor ska få mer tid med patienterna. Barnmorskor och neonatalsjuksköterskor i förlossningsvården ska vara på rätt plats och hjälpa barn att få en bra start i livet, säger Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd.

 


Tryggare planering av Stockholms förlossningar

Stockholms läns landsting inför en kapacitetsnivå för hur många förlossningar varje klinik ska ta emot, för att planeringen ska underlättas och bli tryggare för blivande föräldrar. Blivande föräldrar som beräknas föda efter den 1 maj kommer att få välja var de vill föda bland de kliniker som inte nått kapacitetsnivån. Läs mer


Förlossningsvården i Stockholms läns landsting – så här ser det ut och det här gör vi

Under många år har förlossningsvården varit mycket ansträngd i Stockholm och stora delar av landet. Vi arbetar hårt för en trygg förlossningsvård av högsta kvalitet där så många som möjligt får föda på det sjukhus de har valt i första hand.

– Varje dag gör personalen stora insatser för att vi ska kunna ha en så god förlossningsvård som vi har i Stockholms län, men det finns förbättringspotential inom flera områden. Min målsättning är att alla blivande föräldrar ska få föda på den förlossningsenhet som de valt i första hand. Tyvärr har vården stora brister i dag, men vi tar fullt ansvar för att göra den bättre och har sjösatt en rad åtgärder, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

Kristdemokraternas och Alliansens åtgärder för en tryggare förlossningsvård:

120 miljoner kronor i höjd ersättning
Den 1 oktober höjdes ersättningen från landstinget till förlossningsklinikerna som är med i Vårdval förlossning med 5 procent. Den 1 maj 2018 höjs ersättningen med ytterligare 5 procent. Totalt handlar det om 120 miljoner. Syftet är att ha mer barnmorskor och annan personal, och på det sättet göra situationen på förlossningsklinikerna lugnare och tryggare.

Utbyggnad av förlossningskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Förlossningen i Huddinge ökar antalet rum och ska kunna ta hand om 44 procent fler förlossningar per år. Alliansen investerar över 2,6 miljarder i en ny behandlingsbyggnad på sjukhuset. För att möta efterfrågan hos de födande ska byggprojektet planera för rum med en hemlik miljö.

Ny klinik på S:t Görans sjukhus
Vi har fått klartecken för att bygga en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus. Den nya förlossningskliniken beräknas öka kapaciteten med 4 000 förlossningar per år. Vi arbetar för att den nya förlossningsenheten ska vara på plats så snart som möjligt. Ombyggnationerna beräknas vara klara i december 2020.

Nya lokaler Södersjukhuset
Den nya förlossningsavdelningen på Södersjukhuset invigdes i början av 2017 och har toppmoderna lokaler. Personal på Södersjukhuset vittnade tidigare om en dålig arbetsmiljö, men nu finns 14 nyrenoverade rum på Sveriges största förlossningsklinik där 7 000 barn om året föds.

Nya lokaler Södertälje sjukhus
Förlossningsvården på Södertälje sjukhus har fått nybyggda lokaler med plats för fler födande. Alliansen har också satsat extra pengar på att utveckla förlossningsvården på Södertälje sjukhus, bland annat med fokus på förlossningsrädsla och vård för nyanlända genom exempelvis kulturtolksdoulor.

Betalt för barnmorskor under studietiden
Stockholms läns landsting betalar numera full lön under studietiden för de sjuksköterskor som vidareutbildar sig till barnmorskor. Syftet är att underlätta för fler att utbilda sig så att det finns fler barnmorskor.

Extra pengar under sommaren 2017
Eftersom sommarmånaderna då personalen behöver semester är extra ansträngda i förlossningsvården har landstinget de senaste två åren skjutit till extra resurser. Tanken har varit att underlätta bemanningen och stärka kapaciteten. 2017 sköt Alliansen till 1 000 kronor extra per förlossning och 100 kronor extra för varje besök i mödravården.

Kapacitetsnivå i IT-systemet för jämnare fördelning
För att göra planeringen tryggare har vi infört en kapacitetsnivå för hur många förlossningar varje klinik tar emot. Om kapacitetsnivån är nådd på en förlossningsklinik får du information om vilka andra kliniker som finns att välja på.  

Specialistmödravården
Vi satsar på att avlasta förlossningsklinikerna genom att ge fler kvinnor som söker vård under graviditeten specialisthjälp på mödravårdscentraler. Under 2017 handlar det om 18,4 miljoner kronor och 2016 var det 26 miljoner.

Introduktionsprogram för barnmorskor
Nya barnmorskor får en introduktion med lön i ett projekt som syftar till att locka fler barnmorskor och få fler att stanna kvar. Ekonomiskt satsas 20 miljoner kronor under 2017 och 2018 från Stockholms läns landstings del av det nationella anslaget till förbättrad förlossningsvård. 

Nytt avtal för bättre villkor för personalen
I juni 2017 slöt Vårdförbundet och Stockholms läns landsting ett helt nytt arbetstidsavtal. Avtalet berör bland annat barnmorskor inom Stockholms läns landsting. Detta mer flexibla arbetstidsavtal ska ge ökat utrymme för respektive medarbetare att besluta om kompensation för kvälls- och helgarbete. Det ska kompenseras i tid, pensionsavsättning eller lön. Samtidigt skapar avtalet bättre förutsättningar för att ge medarbetarna tid för återhämtning.

Manar på regeringen om fler utbildningsplatser och mer resurser
Förlossningsvården har problem i hela landet. Kristdemokraterna vill satsa 2,5 miljarder under tre år vilket är 750 miljoner mer än regeringen. Det ska bland annat gå till 5 000 nya förlossningsplatser. Alliansen och KD i Stockholm har också vid ett flertal tillfällen uppmärksammat regeringen på behovet av kompetent personal och resurser. Till exempel skrev Ella Bohlin riktad till socialministern i Dagens Samhälle.

Samråd med berörda aktörer
Ella Bohlin har under sin tid som landstingsråd med ansvar för förlossningsvården infört ett samråd som träffas för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur förlossningsvården fungerar. Där ingår verksamhetsföreträdare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, fackliga företrädare, föräldragrupper och enskilda barnmorskor.

Satsning på att minska förlossningsskador
Stockholms läns landsting har länge haft problem med att fler drabbas av förlossningsskador här än i andra delar av landet. En stor satsning ska förbättra arbetet på förlossningsklinikerna så att de förebygger bristningar och andra komplikationer. Under 2017 handlar det om 14 miljoner och under 2016 var det 17,8 miljoner kronor. Dessutom har alla kliniker fått förbättringscoacher som ska stärka arbetet.

Möjlighet till stöd med hjälp av doula
De flesta har med sig en anhörig vid förlossningen, men nu öppnar vi för att den som föder i stället ska kunna ha med en doula.

Förstärkning av barnmorskemottagningarna
Under 2017 skjuter landstinget till 25 miljoner kronor extra till barnmorskemottagningarna, eftersom de är en viktig del i vårdkedjan när människor ska föda barn. Pengarna ska bland annat användas till att utveckla nya arbetssätt.

Förstärkt neonatalvård
Landstinget går vidare med planerna på att investera i ett byggprojekt för vården av de tidigt födda barnen på Södersjukhuset. På det nybyggda Nya Karolinska Solna där den mest avancerade vården bedrivs går utvecklingen fort och extremt tidigt födda barn kan räddas. Stockholm är också först i landet med ett vårdprogram för neonatalvården.

Långsiktig plan
För att få en långsiktighet i arbetet med att bygga ut förlossnings- och neonatalvården har vi de senaste åren tagit fram en planering som sträcker sig till 2024. Ett stort fokus ligger på kompetensförsörjningen.


 

Många aktörer och eldsjälar är inblandade i arbetet för en bättre förlossningsvård i Stockholm. Förutom Ella Bohlin och Alliansen arbetar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vårdpersonalen och ledningen för förlossningsklinikerna för att situationen ska bli så bra som möjligt. Nio av tio kvinnor i Stockholms län får föda på det sjukhus de har valt i första hand. De som ändå hänvisas till ett annat sjukhus fick får i 97 procent av fallen föda inom Stockholms län.

Observera att statistiken som vi har tillgång till endast redovisar huruvida en födande har hänvisats till ett annat sjukhus eller inte. Flera fall syns inte i statistiken. Det handlar till exempel om när förlossningen är i ett sådant skede att det inte går att hänvisa, eller om det är fullt på omgivande kliniker. Statistiken över hänvisningar berättar inte heller hur ansträngd situationen är på förlossningsklinikerna.

Sedan BB Sophia stängde har vi i Stockholms läns landsting behövt ta hjälp av andra landsting vid fler tillfällen än tidigare. Det är beklagligt. Vårt mål är som sagt att alla kvinnor inte bara ska få föda inom Stockholms län utan också på det sjukhus de har valt i första hand. Det ska vara tryggt att föda barn i Stockholms län.

Så här ser statistiken för förlossningarna ut fram till oktober 2017:

Diagram över förlossningar i Stockholms läns landsting 2017

 

Välkommen att kontakta oss på stockholm@kristdemokraterna.se om du har frågor eller synpunkter.


Skyttegravspolitik löser inte förlossningsvården

I dag skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) om hur hon och många andra arbetar med att utveckla förlossningsvården i Stockholm. I en replik till Miljöpartiets Susanne Nordling i Dagens Arena skriver hon att kapaciteten ökar på sex förlossningsenheter i länet.

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln:

Skyttegravspolitik löser inte Stockholms förlossningsvård, MP

Det är enkelt för Susanne Nordling (MP) att ställa sig på barrikaderna och kritisera förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

Hon oroar sig för valfriheten i förlossningsvården men samtidigt har inte hon eller hennes kompisar bland de rödgröna gjort mycket för att värna den heller.

Att BB Sophia öppnade var ett välkommet inslag och min önskan är att de hade kunnat fortsätta bedriva sin goda verksamhet. Nordling (MP) tydliggör de förutsättningar som jag och mina kollegor intensivt arbetar under.

Men det räcker inte med att förstå barnmorskornas ilska eller att bedriva skyttegravspolitik. Vi måste hitta konkreta lösningar och det ansvaret har vi ansvariga politiker, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och övriga förlossningskliniker tagit genom att sökt en realistisk fördelning av de platser som inför framtiden behöver lösas.

Anledningen till att hälso- och sjukvårdsförvaltningen slutit ett avtal medPraktikertjänst om att verksamheten får avslutas tidigare är för att det kommer vara svårt för Praktikertjänst att upprätthålla kapaciteten och patientsäkerheten om en stor andel av personalen lämnar för andra arbeten. Sommarmånaderna är en ansträngd tid för vården och genom denna överenskommelse undviker vi förändringen under semestertider. BB Sophia kommer fram till sin stängning i maj att genomföra 1 100 förlossningar.

Södertälje sjukhus har åtagit sig att utveckla det koncept som Södra BBbedriver på Södersjukhuset. Det är en integrerad process för öppenvård, förlossning och eftervård som förstärker vårdkedja med mödra- och barnhälsovården.

På Södersjukhuset kommer en mindre ombyggnad att tidigareläggas vilket i sin tur skapar fyra nya förlossningsplatser.

Den kommande förlossningsbyggnaden vid S:t Görans sjukhus har länge dragits med en överklagan till mark- och miljödomstolen. Tidigare i veckan kunde vi berätta att landstinget har fått klartecken från mark- och miljööverdomstolen att gå vidare med bygget. Ett glädjande besked för Stockholms förlossningsvård men ett nederlag för de miljöpartister som ställt sig bakom överklagan.

Jag förstår barnmorskornas ilska, det är beklagligt att BB Sophia ska stänga. Men anledningen är Praktikertjänsts ekonomiska förluster. Landstinget har inte stängt ner verksamheten. Den förtvivlan som barnmorskor och blivande föräldrar har visat har gripit tag i mig och jag kan garantera att jag fortsätter att arbeta hårt för att lösa situationen för alla inblandade.

Vi arbetar ständigt med förlossningsvårdens utveckling. Nu prioriterar vi arbetet med att minska förlossningsskadorna, att värna barnmorskeledda enheter såsom Södra BB, att värna en god arbetsmiljö och att arbeta vidare mot målet med en barnmorska per födande.

I närtid utökar vi kapaciteten för de övriga sex förlossningsenheterna och söker lösningar som här och nu kräver vårt fokus. Det innebär inte på något vis en förminskning av förlossningsvårdens andra utmaningar.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för kvinnors förlossningsvård


BB Sophia meddelar att man säger upp avtalet med landstinget

BB Sophia har meddelat att de ska lämna in en begäran om uppsägning av sitt avtal med landstinget. Kapaciteten hos de övriga förlossningsenheterna i Stockholms län kommer att stärkas för att blivande föräldrar ska känna sig trygga.

Ella Bohlin (KD)– BB Sophia har en uppskattad verksamhet som har gjort att förlossningsvården kunnat fungera bättre i Stockholm, så jag beklagar verkligen beskedet. Vi arbetar nu intensivt med att hitta den bästa lösningen för alla blivande föräldrar och personalen, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Över 92 procent får i dag föda på det BB de har valt i första hand i Stockholms läns landsting. BB Sophia genomförde under 2015 ungefär 3 200 förlossningar.

– Om BB Sophia avslutar sitt uppdrag för landstinget behöver vi bygga ut andra förlossningsenheter i länet. Avtalet säger att BB Sophia kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt under en sex månaders uppsägningstid. Vi ser också att ett nytt BB på S:t Görans sjukhus kommer närmare. Föräldrar i Stockholms län ska ha tillgång till trygga förlossningar även i fortsättningen, säger Ella Bohlin.


tai iwin