Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten i Stockholms län på Huddinge sjukhus, som när allt är klart ska kunna ta hand om 44 procent fler födande kvinnor per år. Läs merNya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barnmorska utöver den ordinarie bemanningen och få en egen mentor. I ett nytt projekt ska landstinget testa hur vi lockar fler nyutexaminerade barnmorskor – och att vilja stanna kvar.

Läs mer i Dagens Nyheter: Mjukstart ska locka fler till förlossningen >>

Pressmeddelande
19 april 2017

Ella Bohlin (KD)– En trygg förlossningsvård behöver trygga och skickliga barnmorskor. Även med en gedigen utbildning och praktik kan det vara bra för nyutexaminerade barnmorskor att få en rejäl introduktion på den nya arbetsplatsen, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– Erfarna barnmorskor har mycket att lära sina nya kollegor. Med introduktion i tre månader får de chansen att göra det mer ordentligt, samtidigt som alla kan koncentrera sig på att ge den bästa vården åt mammorna och de nyfödda, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Kompetensförsörjning är ett område där landstinget får ta ett stort ansvar, för bland annat vidareutbildning av specialistsjuksköterskor – ett ansvar som egentligen vilar på staten och regeringen. Det är bra att staten har lyssnat till oss och försöker ta ett ökat ansvar för utveckling av vården, och att vi kan använda statliga pengar till detta projekt med introduktion för nyutexaminerade barnmorskor, säger Anna Starbrink (L).

 

Fakta: Introduktion för nya barnmorskor
50-60 nyutexaminerade barnmorskor kan få avlönad introduktion vid nyanställning i totalt sex månader. Under tre av de sex månaderna går man bredvid en erfaren barnmorska, utöver ordinarie bemanning. I programmet ingår också halvdagsutbildningar och färdighetsträning två gånger per månad.

Ekonomiskt satsas 20 miljoner kronor (10 miljoner per år i två år) från Stockholms läns landstings del av det nationella anslaget till förbättrad förlossningsvård. Satsningen täcker alla de behov som de olika förlossningsklinikerna angett att de har för nyrekryteringar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om projektet i maj.Stockholm först med vårdprogram för tidigt födda

För tidigt födda barn ska få en sammanhållen kedja när de kommer till neonatalvården och vården ska bli jämlik i hela Stockholms län. Alliansen har beslutat att som första landsting i Sverige införa ett vårdprogram, och nu drar arbetet igång.

Ella Bohlin– De olika klinikerna behöver samarbeta på ett så bra sätt som möjligt. Föräldrarna ska inte behöva hitta egna vägar för att få den vård barnet behöver. Med ett vårdprogram kan vi göra övergångarna bättre och använda vårdens resurser så effektivt som möjligt, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Planen är att vårdprogrammet ska vara klart om ett år.

– Det här är landstingets allra minsta invånare och vi satsar särskilt på att deras vård ska ha hög kvalitet. Vi vill att föräldrarna alltid ska kunna bo nära sina barn och att vårdavdelningarna ska vara familjeanpassade. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska ta hand om de barn som behöver den mest avancerade specialistvården, säger Ella Bohlin.

 

 


Ella Bohlin (KD) bjuder in till möte om förlossningsvården

Efter BB Sophias nedläggning och den intensiva period som följde därefter bjöd barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) in bland annat brukarorganisationer, Barnmorskesällskapet, professionen, sakkunniga och föräldraföreträdare till ett möte. Nu efter sommaren gör hon det igen. I dag är det är dags för en uppföljning och dialog där arbetet med en långsiktig planering för förlossningsvården i länet har tagits fram.

Pressmeddelande
24 oktober 2016

– Sommarens förlossningsvård var ansträngd och behöver absolut utvecklas till att bli ännu bättre men samtidigt lärde vi oss hur ett mycket tätt samarbete mellan klinikerna också öppnade upp för framtida förändringar. Syftet med uppföljningsmötet är att involvera flera i arbetet med en ännu bättre förlossningsvård, att bygga relationer och att ta fram just de goda idéer som finns ibland professionen och föräldrar, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

Efter att BB Sophia sagt upp sitt avtal med landstinget har en rad åtgärder sjösatts för att säkerställa trygga förlossningar i Stockholms län. Målet är en trygg förlossningsvård av högsta kvalitet där så många som möjligt får föda på det sjukhus de har valt i första hand. Dagens möte syftar till att sammanställa de förslag som läggs fram, föra en bredare och närmare dialog från politiskt håll samtidigt som information från hälso-och sjukvårdsförvaltningen ges till alla berörda parter.

– Det är viktigt att politiken får komma närmare förlossningsvårdens utvecklare, de som jobbar dagligen i verksamheten och de föräldrar som blir berörda av framtida beslut. Jag är fast besluten att se till att förlossningsvården blir ännu bättre. Det gäller inte bara vid tiden för förlossning utan även den tid som är innan och efter. Vi måste se till att hela kvinnosjukvårdens vårdkedja fungerar i Stockholms län, säger Ella Bohlin (KD).


Vi arbetar för bästa möjliga förlossningsvård

Nyfödd på BB. Foto: Hans Olofsson (CC BY-SA)

I dag skriver Aftonbladets ledarsida om problem i den svenska sjukvården, och riktar sitt fokus mot förlossningsvården i Stockholms läns landsting. Vi kristdemokrater är ansvariga för förlossningsvården och gick, som Aftonbladet skriver, till val på att lösa situationen. Här är vår kommentar till tidningens text.

Det stämmer inte att vi skulle ägna oss åt att montera ner den svenska vården. Tvärtom ökar vi varje år pengarna till hälso- och sjukvården i Stockholms län. För nästa år handlar det om 3,2 miljarder kronor mer än i år. När det gäller förlossningsvården har vi i år ökat antalet platser på de sex förlossningskliniker som finns i Stockholms län för att klara det bortfall som skedde när BB Sophia stängde. Varje dag arbetar vi och många andra i landstinget för att förbättra förlossningsvården. Vårt mål är att alla kvinnor ska kunna föda tryggt på det sjukhus de har valt i första hand.

Vi har inte heller sänkt skatten, som Aftonbladet påstår. Vi har Sveriges högsta landstingsskatt. Vi ser det däremot inte som ett självändamål att ha så hög skatt som möjligt. Vi tar ansvar för landstingets ekonomi och arbetar hårt för att se till att de resurser vi har används på bästa sätt. Det är en av anledningarna till att vi har insett att det behövs ett större statligt ansvar. Det går i linje med det förstatligande av sjukvården som vi föreslog inför valet 2014. Det handlar bland annat om fler platser, ökad småskalighet och att uppvärdera barnmorskorna. Hur vårt förslag kan provocera en ledarskribent har vi däremot inte listat ut.

Ledarartikeln lyfter fram ett lösryckt citat av vårt landstingsråd Ella Bohlin som har använts vid flera tillfällen av våra belackare. Citatet kommer från en intervju med Stockholm Direkt den 4 februari. Intervjun handlade om arbetet med att öka antalet förlossningsplatser på andra sjukhus när BB Sophia stängde. Hela citatet av Ella Bohlin lyder så här: ”Alla blivande föräldrar kan känna sig lugna. Vi kommer att klara av det här. Förra året ökade antalet förlossningar med 22 stycken jämfört med 2014 så ökningen har varit mindre än vi trott. Det finns en plan för hur det här ska gå till.”

Nu i efterhand visar det sig att de sex klinikerna i länet klarade av att växla upp sin kapacitet inför stängningen av BB Sophia i mitten av maj, precis som Ella Bohlin sade. Däremot har situationen av olika anledningar blivit mer ansträngd än vi trodde i vintras. Aftonbladet lyfter fram en berättelse av Nina Åkestam om hennes förlossning som har fått stor spridning (Ella Bohlin svarar Nina Åkestam här.), och hon är inte ensam om att uppleva situationen som mycket stressad. Det är mycket beklagligt. Vi vill att alla ska få en så god och trygg vård som möjligt.

För att förbättra situationen har vi genomfört en rad åtgärder. (Läs mer om dem här.) Det är inte sant att vi påstå att vi skulle verka för en politik som gör vården sämre. Vi kommer att fortsätta arbeta för fler BB-platser, för barnmorskor som stannar i vården och trivs och för att alla nya små stockholmare ska få den allra bästa starten i livet.
tai iwin