”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta fram ME/CFS i ljuset. Anne Örtegren var en stark förkämpe som drabbades av en hemsk sjukdom och som gjort otroligt mycket för att vi i dag har kunnat komma en bit på väg med vården för ME/CFS i Stockholms län. Läs mer


Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsskiftet permanent. Det blir möjligt genom en satsning i Alliansens budget för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2018. Järva unga är en del av Alliansens satsning på vård för barn- och ungdomar boende i utsatta områden.

Pressmeddelande
28 december 2017

– Tyvärr ser vi hur den psykiska ohälsan hos unga ökar. Personer med parallella problemen får oftast vård på olika ställen, inom missbruksvården eller inom psykiatrin. Det unika med Järva unga är att allt finns samlat under samma tak. Det gör det lättare att nå fler ungdomar med rätt insatser, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd.

Mottagningen som finns i Kista är en samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, Maria Ungdom och den lokala beroendevården. Mottagningen vänder sig till ungdomar i åldern 16–25 år.

– Tidig hjälp med rätt kompetens är det viktigaste när unga mår psykiskt dåligt eller riskerar att fastna i missbruk – eller både och. På Järva unga finns kompetensen att ta hand om många olika problem som en ung person kan ha. Att satsa på Järva unga är ett sätt för oss att försöka ge alla ungdomar i alla delar av Stockholms län mer lika förutsättningar i livet, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Besöken är kostnadsfria och det behövs ingen remiss. Här kan ungdomar även få hjälp dygnet runt i akuta situationer. Teamet består av specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, socialsekreterare och arbetsterapeuter.

Andelen unga vuxna som sökt vård för psykisk ohälsa i länet har enligt landstingets statistik ökat. Utbudet av av psykiatrisk vård för unga vuxna skiljer sig åt geografiskt i länet. Med mottagningen vill Alliansen i landstinget öka tillgängligheten till psykiatri och beroendevård i Järvaområdet.

 

Bild: Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, och Helena von Schewen, sektionschef, när Alliansen besökte Maria ungdom beroendecentrum Stockholm i december 2017.
4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljoner kronor mer från Stockholms läns landsting. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdag. Läs mer160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmottagningar. Stimulansmedlen ska bidra till en mer tillgänglig primärvård för patienterna och på så sätt minska trycket på länets närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och nu är det klart hur pengarna kommer att fördelas.   Läs merVåga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för dina skador. Att inte kunna berätta. Att hoppas att någon frågar.

Var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för våld i nära relationer. De kvinnor och män som drabbas behöver många gånger söka vård för sin fysiska och psykiska ohälsa. De är många gånger kränkta, stukade och har sin självkänsla körd i botten. Hälso- och sjukvården är ofta inte förberedd på att ta hand om dem. Enligt en undersökning får mindre än en tredjedel av de som varit utsatta för våld i nära relationer stöd och hjälp som specifikt är riktade mot dessa erfarenheter. Vi vet att många som utsatts för våld söker sig till vården utan att berätta vad de varit med om och uppger att det hade underlättat för dem om personalen ställt frågan om erfarenhet av våld.

Våld i nära relationer är ett starkt uttryck för bristen på jämställdhet i vårt samhälle. För oss kristdemokrater är det helt oacceptabelt att någon ska behöva leva med risken att utsättas för våld av sin partner. Vi kräver för det första att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar. Men även hälso- och sjukvården har ett stort ansvar. De som utsätts för våld ska få rätt stöd.

Därför tar vi nu krafttag för att förbättra Stockholms läns landstings arbete med våld i nära relationer. Vi påbörjar ett arbete för att vårdgivare och vårdpersonal ska ha rätt stöd. Det ansvar som hälso- och sjukvården har ska vara tydligt. Läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter ska veta vilket ansvar de har. Möjligheterna att identifiera personer som utsatts för våld ska på det här sättet bli bättre.

Handläggning och dokumentation ska också ske på samma sätt överallt så att våldsutsatta personer inte faller mellan stolarna. Vi ska hitta de glapp som finns i vårdens system och täppa till dem. Vårdcentralerna, som möter de flesta patienterna i ett första läge, ska följa rätt rutiner och de patienter som hänvisas vidare ska göra det enligt samma sätt.

Formen för att göra allt det har vi bestämt ska vara ett regionalt vårdprogram. På samma sätt som vi har regionala vårdprogram inom en rad områden ska det skärpa rutiner och förbättra de möten som patienterna har med vården. Syftet är en mer jämlik vård med högre kvalitet.

Metoo-kampanjen har satt ljuset på de sexuella trakasserier som kvinnor i Sverige behöver utstå. Även om många vittnar om vad som hänt på deras arbetsplatser vet vi att sexuellt våld i hemmet, eller andra former av våld i nära relationer, också är ett folkhälsoproblem. Det drabbar inte bara vuxna som tar emot slag utan också barn som ser vad som händer. Om det förekommer våld mellan vuxna i hemmet är det en mycket allvarlig riskfaktor för att barnet själv ska bli utsatt för misshandel. Redan i dag har många delar av vården hittat föredömliga sätt att arbeta med de här frågorna. För att kunna hjälpa fler är det dock dags att flytta fram positionerna och ta ett samlat tag. Min förhoppning är att vi på det sättet ska kunna hitta och hjälpa fler utsatta kvinnor och män.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården


tai iwin