Nu sätter Alliansen ljuset på endometrios

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande
25 maj 2015

Stockholms läns landsting ska bli bättre på att fånga upp patienter med endometrios, den dolda folksjukdom som varje år drabbar 200 000 kvinnor. Alliansen skriver i sin budget att länets kapacitet för att sätta diagnosen ska genomlysas och kunskapen om sjukdomen öka.

– Många kvinnor går igenom ett stort lidande för att de inte får den hjälp de behöver. Vårdcentralerna och husläkarmottagningarna måste fånga upp patienter med endometrios och skicka dem vidare till specialister i till exempel Huddinge och Danderyd där det i dag finns endometriosmottagningar, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

Endometrios visar sig oftast genom kraftiga smärtor före och efter menstruation. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder drabbas. Det finns inget botemedel, men behandling för att leva med smärtorna.

– Det här är ett prioriterat område för Stockholms läns landsting och för mig. Enligt experter på endometrios innebär sjukdomen kostnader på ungefär 93 000 kronor per person och år. En stor del av den kostnaden skulle vi kunna undvika genom att de som drabbas får en tidig diagnos, men framför allt skulle vi minska den mänskliga kostnaden för patienterna betydligt, säger Ella Bohlin.

 

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16

 

Läs mer hos Stockholm Direkt: ”Endometrios måste klassas som en folksjukdom” >>

 


Beslut i dag om bättre ME-vård

Pressmeddelande
20 oktober 2014

Vården av ME-sjuka i Stockholm förstärks genom att bli inriktad mot biomedicin och få ett starkare fokus på forskning. Det beslutade en enig hälso- och sjukvårdsnämnd i Stockholms läns landsting i dag.

Stig Nyman (KD)– I väntan på att gåtan ME knäcks av vetenskapen arbetar Kristdemokraterna och Alliansen vidare med att Stockholm ska bli landets ledande landsting på omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering. De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför ett speciellt vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd.

8 000 personer har i dag diagnosen ME/CFS i Stockholms län. ME/CFS betyder myalgisk encephalit/chronic fatigue syndrome och brukar benämnas kroniskt trötthetssyndrom. Landstinget har tidigare i år beslutat att ME/CFS ska ingå i vårdvalet för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Vårdvalet planeras att starta i juni 2015 och innebär att den som är patient har stor frihet att välja vilken mottagning han eller hon går till. I dag finns ungefär 30 vårdval i Stockholms län.
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Dags för diabetessjukhus i Stockholm!

Ella Bohlin (KD)

I dag skriver Kristdemokraternas förstanamn till landstingsvalet Ella Bohlin i Dagens Medicin att Stockholm skyndsamt behöver ett diabetessjukhus. Ett sådant sjukhus i Stockholm kan samla all kompetens, den bästa behandlingen som behövs för utveckling av patientens hälsa och stimulera till forskning och utveckling.

Ella Bohlin avslutar:

Diabetesvården i Stockholm imponerar inte, utan är tvärtom sämst i hela landet. Så kan vi inte ha det. Om Stockholms läns landsting ska kunna bedriva en framgångsrik diabetesvård med patienten i centrum menar jag att ett diabetessjukhus är ett måste. Ett nytt diabetessjukhus kommer inte bara att hjälpa patienter i närheten utan förbättra diabetesvården i hela Stockholms län.

 

Här kan du läsa hela debattartikeln >>


Sjukvården och den forskande industrin samarbetar mer

Stig Nyman (KD), Torbjörn Rosdahl (M) och Jacob Tellgren, MSD

Pressmeddelande
Stockholm 2014-05-22

Ett gemensamt ”Letter of Intent” är startskottet för ett närmare samarbete mellan Stockholms Läns landsting och läkemedelsföretaget MSD. Det gemensamma målet för det utökade samarbete är att uppnå ökad kvalitet i vården av Stockholms äldre och sjuka, med särskilt fokus på terapiområden där det finns ett uppdämt och växande behov av bättre behandling eller diagnostik.

– I Sverige finns en unik vårdmiljö med ett stort samhällsengagemang för forskning, och möjlighet att följa upp behandling med register som är i världsklass. Med ett samarbete genom hela värdekedjan i hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att optimera vården för Stockholms patienter och samtidigt samla kunskap som kan hjälpa många patienter inte bara i Sverige utan i andra länder, säger Jacob Tellgren, vd MSD.

– De senaste årens läkemedelsutveckling präglas av allt dyrare utvecklingskostnader utan motsvarande ökning av nya produkter eller terapeutiska genombrott. Hälso-och sjukvården behöver bättre definiera sina medicinska behov och samverka med läkemedelsindustrin i att uppnå dem genom gemensamma ansträngningar. Genom att samarbeta kan vi effektivisera och förbilliga utvecklingskostnaderna till gagn för bättre hälsa. Vi hoppas att detta skall bli nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter, säger Jan Andersson, forskningsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Alliansen i Stockholms läns landsting fortsätter att bygga ut sjukvården i Stockholmsregionen. Som en del i detta utvecklar vi nu ett tätare samarbete mellan sjukvården, akademin och forskningen. Genom att kombinera landstingets kunskap om patienternas behov med läkemedelföretagens kompetens kommer vi utnyttja våra gemensamma resurser mer effektivt än hittills, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). 

– Att bygga partnerskap mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin visar på nya vägar för forskning och utveckling till gagn för vårdens patienter. Vi är övertygade om att detta vägval kommer att visa positiva effekter och ser fram emot att flera liknande avsiktsförklaringar kommer till stånd, säger forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

 

Kontaktpersoner:

Simon Olsson
Presskontakt för forskningslandstingsråd Stig Nyman (KD)
070-737 4321

Jacob Tellgren
vd MSD
070-3550811

Jan Andersson
forskningsdirektör SLL
070-486 79 59

Charles Westerberg
Presskontakt för finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)
070-737 30 12

 

Mer information:

Stockholms läns landsting bygger ut sjukvården med 28 miljarder de närmaste fem åren, exklusive Nya Karolinska universitetssjukhuset. Forskningen som kommer ske i Hagastaden ska integreras med akademin på Karolinska Institutet och sjukvården på NKS. Ett tätare samarbete mellan landstinget och MSD är ett steg i den utvecklingen. När Stockholms läns landsting tecknar ett Letter of Intent med MSD, så är detta det tredje på tre år. Tidigare har liknande avtal tecknats med Novartis och Astra Zeneca. Ett viktigt syfte med satsningen är att hitta nya vägar att nå goda vårdresultat inom områden där det finns ett uppdämt behov av bättre vård och behandling. Diskussioner har förts kring bland annat diabetes, hepatit C, osteoporos och Alzheimers sjukdom. Det fördjupade samarbetet med MSD passar väl in i landstingets prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt 4D.

Stockholms län växer med ungefär 35 000 individer per år samtidigt som medellivslängden ökar. För att upprätthålla en god kvalitet i vården och nå uppsatta behandlingsmål krävs fler och bättre samarbeten mellan vården, akademin och den forskande läkemedelsindustrin. Därför har SLL och MSD skrivit ett gemensamt ”Letter of Intent” där man enas om att samarbete är nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Företaget har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och är representerat i mer än 140 länder.


Grattis Karolinska Institutet – nu blir vi tillsammans ännu bättre på forskning

Karolinska institutes flagga. Foto: Wikimedia Commons

Pressmeddelande
Stockholm den 6 mars 2014

Karolinska Institutet klättrar på rankningen av världens bästa universitet. När ansedda forskare har bedömt hur de ser på världens högre lärosäten kommer det medicinska universitetet i Stockholm strax under plats 50.

Stig Nyman (KD)– Jag gratulerar Karolinska Institutet till det goda ryktet i den akademiska världen och gläds över det nära samarbete vi har. En stor del av framgångarna för KI handlar om tillgången till landstingets verksamheter. De fördelarna vill vi utveckla så att Stockholm fortsätter att utvecklas som världsstad när det gäller forskning och utbildning, säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Bland Karolinska Institutets och Stockholms läns landstings mest synliga samarbetsprojekt för tillfället finns OpenLab, som handlar om Stockholms framtida utmaningar, och 4D, som belyser de fyra stora folksjukdomarna bröstcancer, diabetes, hjärtsvikt och ledgångsreumatism.

– I princip all forskning inom landstinget bedrivs tillsammans med Karolinska Institutet. Stockholm står för över hälften av den landstingsbedrivna forskningen i Sverige. Det är glädjande att se att vår forskningsstrategi, som går ut på att göra forskningen patientnära och fokuserad på snabba resultat för en förbättrad sjukvård, ger avkall hos dem som är insatta i den akademiska världen internationellt, säger Stig Nyman.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Se också: 
SVT ABC: Karolinska kvar bland ansedda högskolor >>

Svenska universitet tappar i anseende >>


Så kan näringslivet göra att vi kan bota fler folksjukdomar

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting gläds över att forskningsanläggningen Technology for Health snart börjar byggas vid Huddinge sjukhus. Fastighetsutvecklaren Sveanor bygger ett center på 35 000 kvadratmeter för forskning, vård och utbildning.

Stig Nyman (KD)– Som kristdemokrat välkomnar jag den här typen av initiativ från näringslivet. Det visar på gott entreprenörskap i vår region. Jag är säker på att Technology for Health kommer att innebära att forskningen på det medicinska området stärks ytterligare i Stockholms län. Nu är det viktigt att även på den nya anläggningen i Huddinge satsa resurserna på de stora folksjukdomarna, där behoven är som störst, säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd.

Dagens Samhälle berättade i veckan om den nya forskningsanläggningen. Även Karl Henriksson, Huddingepolitiker och ledamot i landstingsfullmäktige, välkomnar projektet. På sin blogg skriver han att de lokala politikerna har arbetat för och väntat på att bygget ska bli verklighet.

Karl Henriksson (KD)– Utvecklingen inom life science är sällan en enkel och spikrak väg, men innovationskraften i skärningspunkten mellan vård, forskning och entreprenörskap som man ser så många exempel på i Flemingsberg bådar gott för framtiden. Om bara några av alla dessa entreprenörer och forskare lyckas nå sina mål kan Sverige se fram emot en ljus framtid – både för ekonomin och hälsan, skriver Karl Henriksson.


Landstingets arbete för innovationer får pris

Stig Nyman (KD)

– Stockholms läns landsting går i spetsen för forskning och innovationer i Sverige. Det är oerhört glädjande att även Almega uppmärksammar det arbete som läggs ner. Vi arbetar nu även fortsättningsvis för en ständigt effektivare vård och utvecklad forskning.

Det säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd, med anledning av att Stockholms läns landsting utsetts till Årets innovationsfrämjare i Sverige av tjänsteföretagsorganisationen Almega.

Landstinget får enligt Almega priset av flera anledningar:

Landstinget har gått i bräschen för utvecklingen av vårdval i den svenska sjukvården. Ett 30-tal olika vårdval utvecklats, varav många inom den specialiserade sjukvården. Det har ökat valfriheten, kortat vårdköer och ökat tillgängligheten för patienten på många vårdområden. Men också skapat nya förutsättningar för långsiktiga relationer och dialog mellan beställare och vårdgivare som möjliggör fortsatta innovationer och nytänkande i vården.

 

Almega tar också upp att Stockholms läns landsting har gått före när det gäller att utveckla avtalsformer och ersättningsmodeller samt att det drar nytta av de privata vårdgivarnas utvecklingskraft.


Historiskt samarbete för att lösa framtidens sjukvård

Stig Nyman (KD) undertecknar avsiktsförklaringen om samarbete med AstraZeneca.

I dag har ett stort steg tagits för att lösa framtidens medicinska problem. Forskningslandstingsråd Stig Nyman (KD) undertecknade en avsiktsförklaring om samarbete mellan Stockholms läns landsting och AstraZeneca vid en ceremoni på Nya Karolinska Solna.

Samarbete tillhör framtiden, slog Stig Nyman fast när det var dags att skriva under det papper som innebär ett samarbete med läkemedelsindustrin för att hitta ny medicin till rimlig kostnad. Han konstaterade att den här dagen är ett steg på vägen från att vara parter till att vara i ett partnerskap.

De senaste 20 åren har utvecklingen av nya läkemedel kostat allt mer. Samtidigt har vi inte kunnat se någon motsvarande ökning av nya produkter eller framsteg när det gäller behandlingar. Läkemedel används i all behandling inom vården, så det finns ett uppenbart behov av att veta vad som behöver utvecklas och att samverka med de som tillverkar läkemedlen.

Med den avsiktsförklaring som undertecknades i dag slår landstinget fast att vi ska börja samarbeta för att utveckla en medicinsk behandling som är ändamålsanpassad för patienterna. Genom att kombinera landstingets kunskap om patienternas behov med AstraZenecas kompetens när det gäller att utveckla läkemedel kommer resurser att utnyttjas mer effektivt än hittills.

Förutom Stig Nyman undertecknade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M), Jan-Olof Jacke, vd AstraZeneca Sverige och Martin Olovsson, vd marknadsbolaget AstraZeneca Nordic-Baltic.

Här finns mer information om samarbetet.


Den nya tunnelbanan kommer att lyfta Life Science

Den nya tunnelbanan som presenterades för några veckor sedan kommer att göra Stockholm världsledande inom medicinsk forskning. Med tunnelbana till Hagastaden och Arenastaden skapar vi förutsättningar för att skapa världens främsta vetenskapsstad. Det skriver Karl Henriksson (KD) tillsammans med övriga Alliansen i Stockholms läns landsting i Dagens Samhälle.

Life Science, forskning inom medicin. Foto: Heidelberger Life-Science Lab/Wikimedia Commons CC BY-SA

Ny tunnelbana i Stockholm lyft för life science

Behoven av ny tunnelbana i Stockholm och i synnerhet till Hagastaden har förtjänstfullt uppmärksammats av ett aktivt näringsliv. Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar ett näringsliv som efterfrågar och bidrar till ny kollektivtrafik, nya bostäder och till att göra Stockholmsregionen världsledande inom life science.

Med Alliansens besked att bygga en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden med möjlighet till ytterligare förlängning mot Täby bidrar vi med en central pusselbit för att kunna skapa världens främsta vetenskapsstad. Nu vill vi tillsammans med näringslivet fortsätta dialogen om vad vi kan bidra med och underlätta för att så många som möjligt ska kunna etablera sig, utveckla och bygga Hagstaden.

Stockholm är Europas snabbast växande storstadsregion, vi växer dubbelt så snabbt som Köpenhamn och sex gånger snabbare än i Paris. Landstingets senaste befolkningsrapport visar att länets samtliga 26 kommuner förväntas växa och att vi redan kring år 2045 kan spränga tremiljonersvallen. Samtidigt har investeringarna inte varit tillräckligt prioriterade och i vissa fall eftersatta. Det byggdes till exempel inte en enda kilometer spår under Socialdemokraternas senaste tid vid makten i landstinget. Detta har bland annat skapat dagens situation där stockholmarna tvingas lägga sex veckor av ett år på pendling i trafiken. För Stockholmsregionen som står för en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt är detta djupt bekymmersamt.

Därför har Alliansen i Stockholms läns landsting tillsammans med staten och berörda kommuner kommit överens om att med full finansiering bygga ut tunnelbanan för totalt 25,7 miljarder kronor i fyra olika delar: Gullmarsplan, Nacka, Hagastaden-Arenastaden och Barkarby. Det möjliggör boende som nästan motsvarar ett helt nytt Uppsala – 78 000 nya bostäder. Det lägger en viktig grund för klimatsmarta transporter och att Stockholmsregionen både ska kunna fortsätta växa och samtidigt minska koldioxidutsläppen.

En central del av det jobbskapande tillväxtarbetet är den nya framväxande Hagastaden som gränsar mellan Stockholm och Solna. Den har med sina 60 miljarder kronor beskrivits som den största investeringen i Sverige någonsin. När Hagastaden står klar 2025 kommer det att finnas 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser inom ett område av 96 hektar. Därför är tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden som börjar byggas 2016 och beräknas vara klar cirka 2020 respektive 2022 viktigt för att stärka framtidens vetenskapsstad.

Vi har med öppna ögon utvärderat olika trafikslag och lösningar för att försörja Hagastaden med kollektivtrafik. Bland annat har vi tidigt och bestämt avfärdat Socialdemokraternas förslag om en avgrening av gröna linjen som skulle innebära att var tredje västgående tåg togs bort. Det har också varit viktigt för oss att skapa en kapacitetsstark och robust kollektivtrafiklösning till Hagastaden som också kan genomföras och inte likt oppositionen skapa falska förhoppningar utan finansiering.

Vårt mål är att Hagastaden ska bli ett av världens främsta områden för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa, så kallad life science. Med nära samverkan mellan högskolor, forskning och näringsliv bildas unik grund för forskning, utveckling och högspecialiserad vård av världsklass. Näringslivet investerar tre gånger mer i forskning och utveckling än vad staten gör och därför kan också Hagastaden bli en del av lösningen på en negativ forskningstrend för Sverige.

Med Alliansens besked att bygga ny tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden är tiden mogen för att ta nästa steg med att utveckla Hagastaden ur ett sjukvårds- och forskningsperspektiv. Vi vill fortsätta samarbetet och dialogen med näringslivet om vilka behov som återstår för att ännu fler ska välja att vara en del av Hagastaden och bidra till den historiska utveckling som sker där.

Det är så vi tar ansvar för Stockholmsregionens framtid, säkerställer klimatsmarta transporter, skapar framtidens jobb och en forskning som med nära samarbete med sjukvården i Stockholm kan bli världsledande inom life science.

Torbjörn Rosdahl
finanslandstingsråd (M)

Birgitta Rydberg
sjukvårdslandstingsråd (FP)

Karl Henriksson
trafiknämnden (KD)

Gustav Hemming
miljö- och skärgårdslandstingsråd (C)

Christer G Wennerholm
trafiklandstingsråd (M)


Mer kunskap lyfter Stockholm

Medicinsk forskning ska göra Stockholm till världens mest innovationsdrivna ekonomi om tolv år. Det är målet i det handlingsprogram för innovationer som Innovationskraft Stockholm publicerar i dag. Ambitionen är helt rätt. Stockholm har klinisk forskning i världsklass och ligger långt fram när det gäller Life Science.

Samarbetet ”Innovationskraft Stockholm” går ut på att Stockholms läns landsting, länsstyrelsen, akademierna, Stockholm Business Region, kommunerna i länet och Stockholm handelskammare tillsammans försöker göra Stockholm vassare. Vi har kommit en bra bit på väg tack vare projektet 4 D.

Jag är väldigt glad, både över att se den här typen av handlingskraft och över att det arbete som vi som arbetar med forskning och utveckling ger resultat. Vi arbetar med patientnära forskning för att fler sjuka ska kunna bli friska. Vi är ett höglöneland, och det är naturligt att vi konkurrerar med kunskap på den globala marknaden. Om Stockholm ska stärka sin konkurrenskraft i framtiden är forskningen en avgörande faktor.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forskningslandstingsråd


tai iwin