Europeiska antibiotikadagen: Mindre förbrukning bland Stockholms barn

I dag är det den Europeiska antibiotikadagen. Enligt den senaste mätningen minskar antalet uthämtade recept stadigt i Stockholms län – mest hos barn upp till sex år.

– Glädjande nog minskar förbrukningen av antibiotika bland barn i Stockholms läns landsting. Vi ser stora effekter av den förre socialministern Göran Hägglunds (KD) målinriktade arbete. Samtidigt måste arbetet med att få människor att förebygga infektioner och använda andra metoder fortsätta. Vi ska använda antibiotika klokt och hindra att den sprids i miljön, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort hot mot folkhälsan. Allt fler i Europa är infekterade av resistenta bakterier. För att uppmärksamma hur viktigt det är att använda antibiotika återhållsamt har EU tagit initiativ till Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Stockholms läns landsting arbetar sedan länge målmedvetet för att minska förbrukningen och kunde förra året rapportera att den har minskat med 5,6 procent. Bland barn upp till sex år är minskningen 24 procent.

Strama Stockholm har mer information om Europeiska antibiotikadagen och arbetet för att minska förbrukningen i Stockholms län >>

Datagrafik: Hur sprids antibiotikaresistens? >>


Erik Slottner i P1 morgon

Erik Slottner medverkade i P1 morgon idag för att bland annat diskutera åt vilket håll Kristdemokraterna ska ta vägen ideologiskt. Lyssna här (andra länken på sidan).


Erik Slottner i Radio Stockholm

Idag intervjuades Erik Slottner i P4 Radio Stockholm om Göran Hägglunds beslut att avgå som partiledare. Du kan lyssna på intervjun här

Foto: Scharlotte Peppare


Göran Hägglund besökte Karolinska

Göran Hägglund i operationsrum som det kommer att se ut på Nya Karolinska Solna.

I dag besökte Kristdemokraternas partiledare och Sveriges socialminister Göran Hägglund Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att samtala om utmaningarna med framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården.

Med vid besöket var också Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm Stig Nyman, förstanamnet till landstingsvalet Ella Bohlin och Solna kommuns kommunalråd Samuel Klippfalk. Göran Hägglund samtalade under dagens besök med sjukhusledningen, bland annat om hur man planerar antalet vårdplatser i en snabbt växande huvudstadsregion.

Göran Hägglund (KD) och Stig Nyman (KD)

Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman (till höger) visade socialministern en modell av Nya Karolinska Solna, det högteknologiska sjukhus i världsklass som Stockholms läns landsting bygger.


Kristdemokraternas valrörelse i Stockholm är igång!

Göran Hägglund (KD) talar vid Kristdemokraternas valupptakt på Hötorget i Stockholm.

I dag invigde Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund valstugan vid Sergels torg och medverkade vid partiets valupptakt på Hötorget. Kristdemokraterna är redo att prata politik med väljare.

Ella Bohlin och Erik Slottner är några av de politiker som finns i valstugan. Ella Bohlin är Kristdemokraternas toppkandidat till landstinget och Erik Slottner är toppkandidat till Stockholms stadshus.

Ella Bohlin och Erik Slottner (KD) vid valstugan vid Sergels torg.

Ella Bohlin frågas ut av Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson om vad hon vill driva som sjukvårdspolitiker. Att låta århundradets sjukvårdsreform börja i Stockholm, förbättra personalsituationen i förlossningsvården och införa äldrevårdscentraler är några av Ella Bohlins fokusområden.

Ella Bohlin (KD) frågas ut av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson.

Göran Hägglund, toppkandidat i Stockholm till riksdagen, Caroline Szyber, Stockholms stads toppnamn till riksdagen, Ella Bohlin, toppkandidat till landstinget i Stockholm och Erik Slottner, toppkandidat till Stockholms stadshus. Alla är de laddade för att vinna valet för Kristdemokraterna.

Göran Hägglund, Caroline Szyber, Ella Bohlin och Erik Slottner (KD) vid valupptakt på Hötorget.


Nödvändig satsning från regeringen på barnmorskor

Ella Bohlin och Göran Hägglund (KD)

Regeringen storsatsar på att utbilda fler barnmorskor för att underlätta den ansträngda situationen i förlossningsvården i bland annat Stockholm. Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting ser initiativet som nödvändigt.

– Alla som föds i Stockholm ska få en så trygg start i livet som möjligt. Den här satsningen hjälper till att lösa ett av de största problemen för vården. Med fler som arbetar i vården minskar stressen samtidigt som säkerheten för de blivande mammorna ökar, säger Ella Bohlin (KD), förstanamn i höstens landstingsval.

Socialminister Göran Hägglund (KD) berättar om insatsen i Dagens Nyheter. Det ska bli 150 nya utbildningsplatser för barnmorskor.

– Vi har tittat på vad det faktiska behovet är för att kunna möta de krav vi ställer på sjukvården. Då fordras det att fler får en möjlighet att utbilda sig till yrken som både är efterfrågade bland blivande studenter och där det finns ett behov på arbetsmarknaden, säger Göran Hägglund.


Jämlikt tandvårdsstöd tystar kritiker

Tandvård.

Det statliga tandvårdsstödet som socialminister Göran Hägglund (KD) införde fördelas jämnt mellan olika inkomstgrupper. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket konstaterar i den analys som presenterades i veckan att personer med olika inkomster får ungefär lika mycket vård och lika stor del av det statliga tandvårdsstödet.

Stig Nyman (KD)– Från vänsterpartierna har det ibland gapats om att det här bidraget skulle gynna höginkomsttagare. Vi kristdemokrater har tagit initiativ till tandvårdsreformen för att personer med svårast förutsättningar ska få en bättre tandhälsa. Vi ser nu att tandvårdsstödet används lika mellan olika inkomstgrupper, vilket gynnar dem som har en lägre inkomst, säger Stig Nyman (KD), landstingsråd i Stockholms läns landsting.

Förutom det statliga tandvårdsstödet innehåller tandvårdsreformen ett högkostnadsskydd och ett extra stöd för personer med funktionsnedsättning.

– Tandhälsa ska inte vara beroende av inkomst. I Stockholm har jag genom flera reformer fått vara med och förbättra befolkningens munhälsa, inte minst genom vårdvalet som vi införde under 1990-talet. Speciellt sett till barns och ungas bästa behöver Sverige en tandvårdspolitik som fungerar och som bidrar till friska tänder, säger Stig Nyman.


Ella Bohlin: Medmänsklighet måste gå före regelverk

– Det är en mänsklig rättighet att få sjukvård, oavsett om hemlandet tar hand om sina medborgare eller inte. Det är med bestörtning jag läser om hemlösa Dragosh och Simona från Rumänien som väntade sitt första barn men som förlorade det och nu avkrävs räkningen för vården.

Pressbild Ella Bohlin 2 Foto KristdemokraternaDet säger Ella Bohlin, Kristdemokraternas förstanamn inför landstingsvalet i Stockholm, med anledning av uppgifterna om att det rumänska par som drabbades av missfall fick veta att de skulle betala 11 000 kronor.

– Enskilda människor ska inte hamna i kläm när stater inte tar sitt ansvar. Visst innebär vården kostnader för Stockholms läns landsting, men den som uppenbart är i akut behov av vård ska inte vid den första kontakten med vården bemötas av krav på pengar utan omtanke, säger Ella Bohlin.

Socialminister Göran Hägglund (KD) medverkade i Rapport i går kväll. Han säger också att rumänska medborgare ska kunna känna sig trygga, och han lägger skulden för den situation som har uppstått på Rumänien.

– För EU-medborgare har vi en bra överenskommelse mellan medlemsstaterna, ett väl fungerande system. När det inte fungerar beror det i regel på det land som medborgarna kommer ifrån. I det här fallet tycks det vara uppenbart att Rumänien inte förser sina medborgare med det kort som gör att vi från svensk sida kan se till att få ut de kostnader som vi har haft, säger Göran Hägglund till Rapport.

 

Företrädare för Centerpartiet och Folkpartiet i Stockholms läns landsting har också kommenterat händelserna under dagen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har publicerat ett klargörande angående sin policy, och skriver på landstingets webbsajt att akut vård ska ges först.


Göran Hägglund om bristen på barnmorskor i Stockholm: Personalen gör ett jättejobb

Regeringen satsar på nya utbildningsplatser, på att få landstingen att rapportera om tillgången på barnmorskor för planeringens skull och på att utnyttja resurserna bättre inom hälso- och sjukvården. Det berättade socialminister Göran Hägglund (KD) när han debatterade bristen på barnmorskor i Stockholm i riksdagen i går eftermiddag.

– Det är uppenbart att personalen som möter de kvinnor, och för den delen män, som kommer in för att vara med om en förlossning gör ett jättejobb. De gör ett fantastiskt bra arbete för att skapa den trygga miljö som man behöver i den här situationen, sa Göran Hägglund.

Att utbilda fler barnmorskor var något som Kristdemokraternas partiledare återkom till under interpellationsdebatten. Han lyfte också fram vikten av att landstingen ska vara attraktiva arbetsgivare och noterade att Alliansen i Stockholms läns landsting satsar extra på lönerna för bland annat barnmorskorna.

– Stockholms läns landsting står inför särskilda utmaningar på grund av den höga inflyttningen till staden. Problem inom kompetensförsörjningen av barnmorskor måste tas på fullaste allvar. Samtidigt ska vi komma ihåg att den svenska mödra- och förlossningsvården håller mycket hög medicinsk kvalitet i internationella jämförelser, sa Göran Hägglund.

 

Här kan du läsa hur Kristdemokraternas förstanamn till landstingsvalet Ella Bohlin vill lösa bristen på barnmorskor i Stockholm >>

Här kan du se hela debatten via riksdagens webb-tv >>

 


tai iwin