Ekerölinjen ännu en pendelbåtssuccé

Den nya pendelbåten mellan Ekerö och Stockholms city är en framgång och blir permanent, med dubbelt så hög kapacitet i rusningstid. Utvecklingen är samma som för pendelbåtslinjen Sjövägen, som också motbevisade kritikerna och lockade allt fler pendlare.

Christina Blom Andersson och Karl Henriksson (KD)– Vi kristdemokrater har sedan många år varit mest drivande i att få Ekerölinjen på plats. Precis som när vi tog initiativ till Sjövägen kraxade olyckskorparna högt, men antalet resenärer ökar och nu står det klart för fler att pendelbåten öppnar nya resvägar i Stockholms län, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

Ekerölinjen startade i augusti 2016 och har under året haft fler än 20 000 resenärer. Sjövägen som startade 2010 blev den första moderna pendelbåtslinjen i Stockholm och går mellan Nybroplan och Frihamnen.

– På det här sättet kan vi fortsätta att utveckla kollektivtrafiken för Ekerö. Pendelbåten ger snabbare resor och ett attraktivt alternativ som får fler att ställa bilen. Nu när vi gör den permanent kan vi satsa på att förbättra kopplingen till annan kollektivtrafik så att vi får fler sammanhängande resor, säger Christina Blom Andersson (KD), ersättare i trafiknämnden och ordförande för KD i Ekerö.


End of the road? Miljarder saknas för Tvärförbindelse Södertörn

”Det här är illa, riktigt illa”, säger Karl Henriksson (KD), angående att 5,6 miljarder kronor saknas för att bygga Tvärförbindelse Södertörn. Vägen behövs för att förbinda Haninge med Huddinge.

Karl Henriksson (KD)– Utvecklingen för hela den södra delen av Stockholms län är beroende av den här vägen. Dagens trafikinfarkt genom Huddinge kommer bara att bli värre när den nya containerhamnen i Nynäshamn tas i bruk om några år och transportleden för farligt gods går rakt igenom våra mest tättbefolkade bostadsområden. Det är ohållbart, konstaterar Karl Henriksson, som är kommunalråd i Huddinge och ordförande för landstingets beredning för trafikplanering.

Trafikverkets besked är att det inte har avsatt pengar fullt ut för byggandet av Tvärförbindelse Södertörn i den nationella planen för transportsystemet. Tiden för att lämna synpunkter på den nationella planen pågår till den 30 november. Under våren 2018 väntas regeringen slutgiltigt fastställa planen.

– Vi kan inte fortsätta skjuta fram vägbygget årtionde efter årtionde. Den behövs nu. Vårt hopp står nu till att Trafikverket och regeringen efter att remissvaren kommit in tar sitt förnuft till fånga och faktiskt avsätter de pengar som behövs till bygget av Tvärförbindelse Södertörn, som är en av rikets viktigaste och mest samhällsekonomiskt nyttiga investeringar. Alternativet är att Södertörnskommunerna med närmare en halv miljon invånare trampar på bromsen för fortsatt bostadsbyggande och nya jobb, vilket vore förödande för Sverige, varnar Karl Henriksson.


Historisk överenskommelse om spårväg mellan SL och Lidingö

Stockholms läns landsting och Lidingö stad presenterade i dag en överenskommelse om en ny Lidingöbro och ny kollektivtrafik i Östra Stockholm. Överenskommelsen innebär bland annat att en ny dubbelspårig bro byggs mellan Ropsten och Lidingö, att två nya vagnar köps in till Lidingöbanan och att kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten ska utvecklas.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Miljöpartiet i Stockholms läns landsting
Liberalerna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Centerpartiet i Stockholms läns landsting
17 augusti 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi måste bygga för framtiden. Dubbelspår på Lidingöbron är viktigt för att kunna stärka kapaciteten på Lidingöbanan och göra det möjligt att fortsätta utveckla spårvägssystemet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Nu tar vi nästa steg för en tätare, robustare och punktligare kollektivtrafik inte bara till gagn för Lidingöborna utan för hela östra Stockholm. Med denna överenskommelse möjliggör vi både för kollektivtrafiken att fortsätta växa och utvecklas och möjliggör bättre omstigning mellan Lidingöbanan och annan kollektivtrafik för resenärerna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Jag är glad att vi har kommit fram till en lösning som ger mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Det här är goda nyheter inte minst för resenärerna på Lidingö. Dubbelspår är den lösning som ger bäst förutsättningar för att kollektivtrafikförsörja Lidingö, säger Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

– Äntligen förverkligas den utbyggnad av Lidingöbron som vi är många som kämpat för i flera år. Nu möjliggörs en tätare trafik, först med två nya vagnar, som behövs med tillströmningen av resenärer. Det är också viktigt att Lidingöbanan kan få en bättre koppling till annan spårtrafik så att nyttan av kollektivtrafiken blir större för alla, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden.

– Detta beslut kommer ge en historiskt ökad kapacitet på Lidingöbanan. Jag vill särskilt lyfta fram att den nya Lidingöbron kommer ge en tillräcklig segelfri höjd, vilket lyfter bort oron för att bron skulle bli ett hinder för utbyggd pendelbåtstrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Sedan flera år tillbaka har Lidingö stad och Stockholms läns landsting diskuterat en upprustning av den nuvarande gamla Lidingöbron. Diskussionen har senare övergått  till att diskutera och planera för en helt ny, gång- cykel- moped och spårvägsbro, kallad ”Lilla Lidingöbron”.

Nu har parterna kommit överens om ett avtal. Det innebär att det ska byggas en ny dubbelspårig bro mellan Lidingö och Ropsten som beräknas vara färdigställd runt 2022.

Landstinget kommer att ersätta Lidingö stad med 60 miljoner kronor av den totala kostnaden på drygt en halv miljard för den nya dubbelspåriga bron.

Därtill kommer två nya vagnar köpas in till Lidingöbanan omfattande 80 miljoner kronor med målbild att få dem i trafik under 2019.

Ett arbete ska även göras för att försöka stärka kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten.

Allt detta sammantaget möjliggör ett förbättrat resande med förkortade restider och högre turtäthet som är mer kapacitetsstark och punktlig. Landstinget väntas besluta om avtalet den 29 augusti och Lidingö kommunfullmäktige den 25 september.
Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten. Parterna har kommit överens om historiska satsningar på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen. Sammantaget satsas 30,2 miljarder kronor. Läs mer


Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens om hur Stockholmsregionen ska utvecklas och rustas för framtiden. Nu presenterar vi resultatet – en storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder. Tillsammans med Stockholms stad och staten satsar vi sammanlagt 30,2 miljarder kronor. Läs mer


tai iwin