Ekerölinjen ännu en pendelbåtssuccé

Den nya pendelbåten mellan Ekerö och Stockholms city är en framgång och blir permanent, med dubbelt så hög kapacitet i rusningstid. Utvecklingen är samma som för pendelbåtslinjen Sjövägen, som också motbevisade kritikerna och lockade allt fler pendlare.

Christina Blom Andersson och Karl Henriksson (KD)– Vi kristdemokrater har sedan många år varit mest drivande i att få Ekerölinjen på plats. Precis som när vi tog initiativ till Sjövägen kraxade olyckskorparna högt, men antalet resenärer ökar och nu står det klart för fler att pendelbåten öppnar nya resvägar i Stockholms län, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

Ekerölinjen startade i augusti 2016 och har under året haft fler än 20 000 resenärer. Sjövägen som startade 2010 blev den första moderna pendelbåtslinjen i Stockholm och går mellan Nybroplan och Frihamnen.

– På det här sättet kan vi fortsätta att utveckla kollektivtrafiken för Ekerö. Pendelbåten ger snabbare resor och ett attraktivt alternativ som får fler att ställa bilen. Nu när vi gör den permanent kan vi satsa på att förbättra kopplingen till annan kollektivtrafik så att vi får fler sammanhängande resor, säger Christina Blom Andersson (KD), ersättare i trafiknämnden och ordförande för KD i Ekerö.Nu startar Riddarfjärdslinjen – vårt vallöfte lättar ankar!

Efter beslut från Alliansen i Stockholms läns landsting öppnar den här veckan en ny pendelbåtslinje på Riddarfjärden. Linjen kommer gå året om och knyter ihop norra Södermalm med city och Kungsholmen. Den blir en del i ett mer sammanbundet kollektivtrafiknät till nytta och gagn för resenärerna.

Karl Henriksson (KD)– Pendelbåtarna i Stockholm har varit en succé sedan den första linjen Sjövägen som Kristdemokraterna tog initiativ till startade, där resandet ökade kraftigt när vi införde SL:s biljetter. Genom att fortsätta bygga ut linjenätet kan vi underlätta effektiva resor för Stockholms läns arbetspendlare, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Kristdemokraterna har varit drivande i att bygga ut pendelbåtstrafiken i Stockholms län och lovade inför valet 2014 att införa ett nät av pendelbåtar på Saltsjön och Mälaren. Den nya båtlinjen heter linje 85 och kan också beskrivas som Riddarfjärdslinjen. SL-biljett gäller på båten. Det finns plats för cyklar, barnvagnar och rullstolar, samt cirka 100 passagerare. Linjen kommer att gå hela året mellan hållplatserna Kungsholmstorg, Söder Mälarstrand och Klara Mälarstrand. Den går med 24-minuterstrafik från Kungsholmstorg respektive Klara Mälarstrand, och med 12-minuterstrafik från Söder Mälarstrand.

– En viktig del för att få pendelbåtstrafiken att fungera så bra som möjligt med resten av SL-trafiken är att priserna ska följa samma mönster. I den taxeutredning som pågår är det viktigt att pendelbåtarna får följa med när taxan ska utformas för framtiden, oavsett om den landar i att vi ska ha enhetstaxa eller olika zoner, säger Karl Henriksson.

Under renoveringen av Slussen behövs fler pendelbåtslinjer i Stockholms inre vatten, för att avlasta buss- och tunnelbanetrafiken under byggtiden. Den nya linjedragningen över Riddarfjärden bidrar till ett förenklat resande.

– Vi vill utnyttja Stockholms naturliga vattenvägar för att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Nästa steg är att satsa på snabbgående pendelbåtar för längre sträckor. Vi vill starta ett försök med pendelbåt mellan Stockholms city och Vaxholm för att fler kommuner ska kunna växa och utvecklas. Det skulle nästan kunna halvera restiden för pendlare i Vaxholm, säger Karl Henriksson.


Miljöpris för Sjövägen!

Kristdemokraternas initiativ, pendelbåtslinjen Sjövägen, har lett till att landstingets miljöpris för 2015 går till rederiet som kör den eldrivna pendelbåten E/S Sjövägen.

Rederi AB Ballerina tog i dag emot Stockholms läns landstings miljöpris under landstingsfullmäktige. Den eldrivna pendelbåten ger en minskning av koldioxidutsläppen med 152 ton koldioxid per år. När Kristdemokraterna förde fram tanken på en pendelbåtslinje mellan Lidingö, Nacka och centrala Stockholm skakade många på huvudet, men i dag är linjen ett permanent inslag i SL-trafiken. Den eldriven båten invigdes förra året, och fler kan vara på väg.

Karl Henriksson (KD)– Det här är ett kvitto på hur vår framåtanda och våra nya lösningar kan lyckas i Stockholms kollektivtrafik. Jag gläds med rederiet och alla resenärer som får klimatsmarta och effektiva tvärgående resvägar på Stockholms inre vatten. Det här bådar gott inför de kommande tre pendelbåtslinjerna, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.


Framgångarna för Sjövägen fortsätter

Kristdemokraternas initiativ Sjövägen, den första pendelbåten i SL:s regi, fortsätter att locka allt fler resenärer. Under 2014 ökade antalet resor med 50 procent, rapporterar Lidingösidan med anledning av att linjen i dag får en ny tidtabell. 

Karl Henriksson (KD)– Många tvivlade när Kristdemokraterna förde fram vårt initiativ om en pendelbåt på Stockholms inre vatten. Nu har pendlarna gett oss rätt och blivit fler för varje år sedan starten. Speciellt roligt är det att se hur snabbt resandet ökar under vinterhalvåret. Pendelbåtar har alla förutsättningar att vara en central del av framtidens kollektivtrafiksystem i Stockholm, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande i beredningen för trafikplanering.

Sammanlagt gjordes 392 000 resor med Sjövägen förra året. Då invigdes den nya elpendelbåten på sträckan. Under januari och februari i år fördubblades antalet resenärer jämfört med samma period förra året. Nu ska Sjövägen trafikeras med fyra båtar i högtrafik på vardagar. Den trafikerar i dag sträckan Frihamnen – Lidingö – Nacka – Nybroplan. I somras beslutade Alliansen om tre ytterligare pendelbåtslinjer i Stockholm.

– Speciellt viktigt blir det att ta vara på Sjövägen när ombyggnationen av Slussen kommer igång. Pendelbåtsalternativen måste utvecklas vidare för att SL-trafiken ska kunna flyta på så smidigt som möjligt under byggtiden, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Alliansen presenterar Stockholms läns landstings budget för 2015

PRESSMEDDELANDE
Alliansen i Stockholms läns landsting
12 november 2014

Både skatten och SL-taxan lämnas oförändrade nästa år. Det berättade gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting när de i dag presenterade budgeten för 2015. Det är en budget som markerar mot den rödgröna regeringens politiska inriktning, som Alliansen anser slår hårt mot Stockholmsregionen.

– Vi står inför stora ekonomiska utmaningar framöver men vi tänker inte låta det drabba patienterna, resenärerna eller medarbetarna. Vi tänker hålla koll på varenda krona för att fortsatt kunna bygga ut sjukvården och kollektivtrafiken, säger Torbjörn Rosdahl (M) finanslandstingsråd.

– Vi tar ansvar för ekonomin och därmed kan vi även ta ansvar för vården, på stockholmarnas vägnar. Med en vårdbudget på 53 miljarder har vi fokus på hälsa, kvalitet och bemötande. En viktig reform mot psykisk ohälsa är första linjens psykiatri med psykologer på vårdcentralerna. Vi tar också ansvar för valfriheten – till skillnad från vänsterregeringen vill vi att stockholmarna ska få bestämma mer, inte mindre, över sin vård, säger Anna Starbrink (FP), gruppledare och hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Ella Bohlin (KD)– I Stockholm ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper. Bland de nödvändiga åtgärder som vi gör för förlossningsvården och äldrevården finns att vi uppmuntrar till nya barnmorskeledda förlossningsenheter och att vi gör det möjligt att etablera äldrevårdscentraler. När regeringen driver en Stockholmsfientlig politik satsar vi på att utveckla kommunikationerna i länet genom nattrafik och tiominuterstrafik på pendeltågen, säger Ella Bohlin (KD), gruppledare och barn- och äldrelandstingsråd.

– Stockholmsregionen ska fortsätta vara världsledande på att kombinera tillväxt och hållbar miljö. I årets budget fastslår vi att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till 2020. Utbyggnaden av tunnelbanan, satsning på snabbare busslinjer och utbyggnaden av pendelbåtstrafiken är viktiga satsningar för miljö, tillväxt och en fungerande vardag i hela länet, säger Gustav Hemming (C), gruppledare och miljö-, skärgård- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta om Alliansens förslag till Mål och Budget 2015 för Stockholms läns landsting:

  • Landstinget omsätter 85 miljarder kronor.
  • Investeringarna uppgår till 15,2 miljarder kronor. De kommande fem åren investerar landstinget 73,7 miljarder i vård och kollektivtrafik.
  • Landstingsskatten förändras inte utan är fortsatt 12,10 kronor.
  • Taxorna inom SL-trafiken förändras inte.
  • Budgeten är Alliansens nionde budget i rad i balans sedan 2006, enligt balanskravet. Det budgeterade resultatet är 53 miljoner kronor.
  • Trafiken tillförs 500 miljoner kronor mer än i budgeten för 2014.
  • Sjukvården tillförs 2,1 miljarder kronor mer än i budgeten för 2014

 

Här kan du ladda ner hela budgeten >>

 

För mer information: 
Simon Olsson
Pressekreterare, KD
070-737 4321


Gratisåkning med pendelbåt ökade resandet med 33 procent

Pressmeddelande
den 18 september 2014

När SL-resenärer under förra veckan efter ett initiativ från Kristdemokraterna fick provåka den miljövänliga pendelbåtstrafiken mellan Gamla stan och Solna ökade resandet med 33 procent.

Karl Henriksson (KD)– Det är tydligt att stockholmarna uppskattar möjligheten att resa miljövänligt på vatten. Vi kristdemokrater arbetar för att SL:s resenärer även i framtiden skall kunna resa med E/S Movitz mellan Stadshuset och Solna. Vi vill ha ett nät av pendelbåtstrafik både på Mälaren och Saltsjön, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Resenärer med SL-kort kunde mellan den 8 och 12 september resa med den privata linjen som drivs av Green City Ferries och går mellan Riddarholmskajen och Solna strand. Kristdemokraternas förslag är att linjen ska ingå i SL-trafiken.

 

– Eftersom pendelbåtarna är en av våra profilfrågor och vi ökar mest i Alliansen känner vi att vi har vind i seglen inför höstens arbete. Vi ser en tydlig ökning i just landstingsvalet i Ekerö, Vaxholm och Lidingö, tre kommuner som påtagligt berörs av våra förslag för pendelbåtar, säger Karl Henriksson.

 

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Nu drivs pendelbåten Sjövägen av el

I dag invigdes SL:s den nya elpendelbåt som ska trafikera Kristdemokraternas initiativ Sjövägen. Karl Henriksson som är gruppledare för Kristdemokraterna – pendelbåtspartiet nummer ett i Stockholm – i trafiknämnden var på plats för att invigningstala.

– Självklart ska vi bygga ut nätet av pendelbåtar på Saltsjön och Mälaren med fartyg som både är miljövänliga och snabbgående. Därför är det naturligt att succélinjen Sjövägen som Kristdemokraterna tog initiativ till blir först med klimatsmart teknik, säger Karl Henriksson (KD).

Den nya båten kan ta upp till 150 passagerare och 50 cyklar. Sjövägen trafikerar Nacka, Lidingö och Stockholms innerstad.

– Om försöket faller väl ut vill vi fortsätta trafiken med elpendelbåten. Pendelbåtstrafik är både attraktivt, miljövänligt och förkortar restiden för resenärerna, säger Karl Henriksson.

Dagens Nyheter: Ny elfärja ska frakta Nackabor till stan >>

Mitt i: Här är Stockholms första elpendlarbåt >>

Sjövägen, eldriven pendelbåt.


Nu får SL:s resenärer åka gratis båt

Pressmeddelande
den 7 september 2014

Från och med måndag kan SL:s resenärer åka gratis pendelbåt i Stockholm, genom ett initiativ från Kristdemokraterna. Mellan den 8 och 12 september får den som har SL-kort resa med den privata linje som drivs av Green City Ferries i samarbete med fastighetsbolaget Vasakronan och går mellan Stockholms stadshus och Solna strand.

Karl Henriksson (KD)– Det här är en jättebra chans för stockholmare att få upp ögonen för fördelarna med att åka kollektivt till sjöss. Vi kristdemokrater arbetar för att linjen ska ingå i SL-kortet även i framtiden, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Båten har trafikerat sträckan sedan 2005 och kommer från och med den 8 september att bli den första pendelbåtslinjen som trafikeras med elbåt. E/S Movitz går med två turer på morgonen och två på eftermiddagen längs sträckan Riddarholmshamnen – Klara Mälarstrand – Lilla Essingen – Gröndal – Alviks Strand – Hornsberg – Solna Strand.

– Med tanke på de beslut som vi har fattat om ett helt nät av pendelbåtar i Stockholm är det naturligt att låta SL-kortet gälla på den här linjen. Vi vet att pendelbåtstrafiken är populär bland resenärerna, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Miljonsatsning på att slå hastighetsrekord på Mälaren

Alliansen i Stockholms läns landsting har kommit överens om att satsa en miljon kronor på att slå hastighetsrekord för kollektivtrafik på Mälaren och Saltsjön. Med hastigheter upp till 28 knop kan restiden från Ekerö och Vaxholm till centrala Stockholm nästintill halveras.

Pressmeddelande, den 25 augusti 2014. Illustration: Studio Sculli

Karl Henriksson (KD)– Vi vill att båtarna kör snabbt och är miljövänliga så att vi får en modern, effektiv och hållbar kollektivtrafik. Nu utvecklar tillverkarna båtar för kollektivtrafik som kan drivs av el och kan gå i 30 knop. Det öppnar för stora möjligheter att utveckla SL-trafiken till sjöss, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

I höst startar planeringen för testerna och till sommaren kommer försök med en snabbgående testbåtar att ske på Stockholms inre vatten. Restider, vågsvall, buller och miljöpåverkan är några av de faktorer som ska undersökas.

– Vi kristdemokrater är glada över att ha fått med oss övriga Alliansen på att utveckla pendelbåtarna. Stockholm har med sin geografi och den tekniska utveckling som sker mycket goda förutsättningar att bli världsledande inom modern, hållbar pendelbåtstrafik, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Mer information om båtprojektet BB Green finns här >>


tai iwin