”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta fram ME/CFS i ljuset. Anne Örtegren var en stark förkämpe som drabbades av en hemsk sjukdom och som gjort otroligt mycket för att vi i dag har kunnat komma en bit på väg med vården för ME/CFS i Stockholms län. Läs merFärre barn på sjukhus efter KD-initiativet att vaccinera

Efter att Stockholms län införde pneumokockvaccin på initiativ från Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman 2007 har risken minskat för att barn under fem år ska behöva vårdas på sjukhus. Det visar en ny studie som presenteras i Läkartidningen.

– Det känns jätteroligt att se resultat av de reformer jag har varit med och genomfört genom att Stockholms barn i dag har en bättre hälsa på det här området. När jag efter 23 år lämnar mina uppdrag i landstinget vid årsskiftet kan jag se tillbaka och konstatera att många insatser ger långsiktig verkan som visar sig flera år efter att de införs, säger Stig Nyman.

Kristdemokraterna hade pneumokockvaccin som ett vallöfte 2006 och införde det 2007. Det innebar att alla föräldrar som ville kunde ge sina barn vaccinet. Den nya studien visar att risken för sjukhusvård minskade med 19 procent för pneumoni och med 66 procent för sinuiter för barn yngre än två år.

2009 togs reformen vidare från Stockholms läns landsting och infördes i hela landet. Kristdemokraterna i Stockholm har sedan dess tagit initiativ till att alla barn får vaccin mot hepatit B.

 

 


Beslut i dag om bättre ME-vård

Pressmeddelande
20 oktober 2014

Vården av ME-sjuka i Stockholm förstärks genom att bli inriktad mot biomedicin och få ett starkare fokus på forskning. Det beslutade en enig hälso- och sjukvårdsnämnd i Stockholms läns landsting i dag.

Stig Nyman (KD)– I väntan på att gåtan ME knäcks av vetenskapen arbetar Kristdemokraterna och Alliansen vidare med att Stockholm ska bli landets ledande landsting på omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering. De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför ett speciellt vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd.

8 000 personer har i dag diagnosen ME/CFS i Stockholms län. ME/CFS betyder myalgisk encephalit/chronic fatigue syndrome och brukar benämnas kroniskt trötthetssyndrom. Landstinget har tidigare i år beslutat att ME/CFS ska ingå i vårdvalet för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Vårdvalet planeras att starta i juni 2015 och innebär att den som är patient har stor frihet att välja vilken mottagning han eller hon går till. I dag finns ungefär 30 vårdval i Stockholms län.
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Satsningar mot skador i vården ger resultat

Pressmeddelande
9 oktober 2014

Antalet vårdrelaterade infektioner i Stockholms läns landsting har sjunkit med 35 procent de senaste sex åren. Kristdemokraternas avgående landstingsråd Stig Nyman, med ansvar för patientsäkerheten, har under lång tid arbetat för att vända utvecklingen och gläds över de nya siffrorna.

– Vi har gått från en av landets högsta nivåer till genomsnittsnivån i landet. Det är oerhört skönt att få ett kvitto på att de stödverktyg, den patientkonferens, den handlingsplan och den informationsfilm vi har tagit fram gör skillnad för patienterna, säger Stig Nyman.

Det är Dagens Samhälle som har granskat hur många som drabbas av en infektion som orsakats av vården. Den visar att drygt 14 procent av sjukhuspatienterna i Stockholm drabbades för sex år sedan. I år är andelen 9 procent.

– Man måste hitta nyskapande sätt att arbeta med patientsäkerheten. Inför framtiden måste Stockholms läns landsting arbeta vidare med att förbättra överlämningarna mellan olika vårdenheter, hur vi använder antibiotika, hur IT-systemen pratar med varandra och, inte minst, antalet vårdplatser. Du ska bli frisk av vården, inte få nya infektioner, säger Stig Nyman.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Här är fler inlägg relaterade till vårt arbete för patientsäkerhet >>


Ny regering idag – ny politisk inriktning i morgon

2014-10-03
EfterValsReflexioner

Tills vidare ska jag försöka vara så förhoppningsfull som möjligt. Fram till budgetpropositionen om fyra fem veckor gäller regeringsförklaringen.

Egentligen överraskade den inte mig så mycket. Den stora frågan är nog om det är en två- eller trepartiregering med tanke på det bekymmersamma parlamentariska läget. Vänsterpartiet har ingen minister, men torde få ett inflytande som väl motsvarar ett par tre ministrar, gissar jag.

Det bekymrar mig att den nya regeringen inte erbjuder kommuner och landsting särskilt stort utrymme för utveckling baserat på lyhördhet från medborgarna. Men det hade kunnat vara värre. Regeringsförklaringen befriar kommuner och landsting från att prioritera de möjligheter som ”Lagen Om Valfrihetssystem”, LOV, erbjuder. Dessbättre verkar det som att lagen kan användas av framsynta och lyhörda kommuner och landsting.

Den här meningen i regeringsförklaringen skulle jag vilja ha förklarad: ”Privata försäkringspatienter ska inte gå förbi den offentligt finansierade vårdkön.” Jag ser fram emot besked från den unge sjukvårdsministern. Kanske kommer ”kömiljarden” att behöva omdefinieras.

Med utgången av oktober månad i år tar mina 23 år i Stockholms läns landsting slut. Jag har fått en ny politisk arena av väljarna i min hemkommun, Vallentuna. Landstingsåren har varit synnerligen lärorika och de fyra mandatperioderna jag haft förmånen att medverka i politisk majoritet har varit landstingets mest reformstarka.

Alla reformer har inte hälsats med glädje av oppositionspartierna, i praktiken bara några få. För att ta ett exempel, och då väljer jag konverteringen av S:t Görans Sjukhus. Vid tidpunkten för dåvarande Bure Hälsa- och Sjukvårds (numera Capio AB) övertagande av driften, så lade regeringen Persson en ”stopplag” på riksdagens bord. Lagen tillkom utan sedvanligt parlamentariskt utredande och hade snarast karaktären av en undantagslag. Senare och efter ett par utredningsrundor kunde landstingen använda S:t Göranskonverteringen som förebild om man undantog ett sjukhus per landsting och universitetssjukhusen. I och med dagens regeringsförklaring gäller stopplag för universitets- och regionsjukhus.

I Vallentuna har vi ett valresultat som vi kan nyttja för fortsatt Alliansstyre. Den möjligheten tycker jag att vi ska nyttja. Eftersom Alliansöverläggningarna befinner sig i så tidigt skede, lovar jag att återkomma med tankar om vad mitt parti avser att prioritera.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

 

 

Och så ett tänkvärt citat:

Livet är inte ett problem som skall lösas
utan en verklighet som skall upplevas

Sören Kirkegaard


Nu startar vårdvalet för att behandla långvarig smärta

Pressmeddelande
2 oktober 2014

Från och med den 1 oktober får patienter med långvarig smärta eller utmattningssyndrom välja vårdgivare. Det ansvariga landstingsrådet Stig Nyman (KD) tror att rehabiliteringen kommer att förbättras med mer valfrihet.

Stig Nyman (KD)– Över 100 000 patienter i Stockholms län får varje år smärtdiagnoser. 2 400 behandlas för utmattningssyndrom. Vi talar om en jättestor grupp som går igenom stort lidande. Genom att införa vårdval kan vi förkorta köerna och se till att det finns bred kompetens inom både rehabiliteringen och läkarsidan, säger Stig Nyman.

Beslutet om vårdvalet fattades i våras och gäller från den 1 oktober. Sex vårdgivare är i dag godkända av landstinget.

– Det här blir en av mina sista reformer efter över 20 år som landstingsråd. Jag har sett vårdval införas på ett 30-tal områden och kan konstatera att köerna har försvunnit på område efter område samtidigt som behandlingarna har blivit effektivare. Det känns bra att arbetet för ökad valfrihet fortsätter i Stockholm, säger Stig Nyman.
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Följande vårdgivare är godkända av Stockholms läns landsting:
Aleris Specialistvård Nacka, Smärt och Stresscenter
Bragée Rehab
Capio S:t Görans sjukhus, Smärtrehabiliteringen
PBM Sweden AB
Spine Center
Svenska Rygginstitutet – Smärt- och stressrehabilitering


Göran Hägglund besökte Karolinska

Göran Hägglund i operationsrum som det kommer att se ut på Nya Karolinska Solna.

I dag besökte Kristdemokraternas partiledare och Sveriges socialminister Göran Hägglund Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att samtala om utmaningarna med framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården.

Med vid besöket var också Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm Stig Nyman, förstanamnet till landstingsvalet Ella Bohlin och Solna kommuns kommunalråd Samuel Klippfalk. Göran Hägglund samtalade under dagens besök med sjukhusledningen, bland annat om hur man planerar antalet vårdplatser i en snabbt växande huvudstadsregion.

Göran Hägglund (KD) och Stig Nyman (KD)

Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman (till höger) visade socialministern en modell av Nya Karolinska Solna, det högteknologiska sjukhus i världsklass som Stockholms läns landsting bygger.


Nu ser vi över reglerna för hörselskadade patienters val

Den som har hörapparat eller något annat hjälpmedel ska inte luras att använda en dyrare apparat. Stig Nyman säger i dag till Sveriges Radio P4 att landstinget kommer att revidera regelboken för vårdvalet.

– Man måste känna sig trygg när behöver hjälpmedel för att klara av vardagen. För det första ska undersökningen gå korrekt till. Sedan har man ett fritt val och då måste erbjudandet bli tydligare än det är idag, säger Stig Nyman (KD), ansvarigt landstingsråd.

Oseriösa vårdgivare har lockat hörselskadade patienter i Stockholm att köpa dyra hörapparater. Landstinget har fullt fungerande hjälpmedel, men de rekommenderas inte av dessa vårdgivare. Stig Nyman kommenterade problemet även i våras, och nu får landstingets förvaltning i uppdrag att se över reglerna. En förändring kan vara aktuell redan till nyår.

– Vi kristdemokrater arbetar för att patienter ska få bästa möjliga vård. Därför har vi varit med och infört fritt val av hjälpmedel i Stockholms län. Vi anser också att den politiska styrningen ska fokusera på vårdens resultat för den enskilde patienten. Därför måste vi se till att reglerna sätter stopp när patienter råkar illa ut, säger Stig Nyman.


Det här lovar vi för ME-patienter

ME-patienter ska få bättre vård.

Kristdemokraterna förstår att vården för ME-sjuka i Sverige är efter övriga jämförbara länder. Det har berott dels på en tröghet hos professionen att ta till sig sjukdomens problematik, dels på en tröghet hos politikerna att ta sig an den komplexa sjukdomen.

Kristdemokraterna kan emellertid, efter att ha jobbat intensivt med ME-frågan under de senaste åren, lova följande inför kommande mandatperiod:

1. Under den första terminen 2015 kommer ett ME-centrum att öppnas i Stockholm. Vården för ME-patienter i Stockholm kommer vid detta centrum att vara biomedicinskt inriktad. Vi överväger just nu också att organisatoriskt lägga centret under neurologi för att markera detta.

2. Vården kommer bli långsiktig samt ha anknytning till biomedicinsk forskning. Det är av yttersta vikt att nya rön snabbt kan absorberas av svensk vård.

Myalgisk encephalit, ME brukar ibland benämnas kroniskt trötthetssyndrom och drabbar 40 000 personer i landet. I väntan på att gåtan ME knäcks av vetenskapen är jag uppriktig i min önskan med att Stockholm ska bli landets ledande landsting på omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering. Jag vill också råda alla med ME att läsa på så mycket de kan själva. ME-patienter kan lära läkarna mycket, och inte minst kontakta RME-föreningen i Stockholm som är en bra hjälp i vardagen.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd

 

 

 

Läs mer om hur vi infört vårdval inom ME/CFS >>

 


tai iwin