Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten. Parterna har kommit överens om historiska satsningar på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen. Sammantaget satsas 30,2 miljarder kronor. Läs mer


Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens om hur Stockholmsregionen ska utvecklas och rustas för framtiden. Nu presenterar vi resultatet – en storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder. Tillsammans med Stockholms stad och staten satsar vi sammanlagt 30,2 miljarder kronor. Läs mer


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kollektivtrafikens finansiering som sträcker sig över valrörelsen 2018. Partierna är överens om att ta bort zonerna och att införa ett nytt och enklare biljettsystem i kollektivtrafiken som samtidigt säkerställer viktig kollektivtrafikutbyggnad. I dag började det nya enklare biljettsystemet att gälla. Läs mer


Satsa på spårväg till Lidingö

Tunnelbana är fel väg. I stället vill Kristdemokraterna koppla ihop Spårväg city och Lidingöbanan. Det skriver Karl Henriksson och Carl-Johan Schiller (KD) i en debattartikel om framtidens SL-trafik till Lidingö.

Karl Henriksson är gruppledare i trafiknämnden och ordförande för landstingets beredning för trafikplanering. Carl-Johan Schiller är kommunalråd i Lidingö. Så här skriver de i Lidingösidan:

Under de senaste åren har möjligheterna för Lidingöborna att resa kollektivt till och från Stockholm försämrats i stadig takt. Biltullarnas nya placering gör att det inte längre lönar sig att parkera vid T-banan istället för att ta bilen hela vägen, infartsparkeringen försvinner snart helt och hållet och busstrafikens turtäthet har försämrats. Vi kristdemokrater vill att det ska vara lätt för Lidingöborna att resa kollektivt och därför behöver förutsättningarna för ett hållbart resande förbättras.

Innan sommaren lämnade Lidingö stad beskedet till Sverigeförhandlingen att staden inte önskade att gå vidare med att förhandla om tunnelbana inom ramen för den statliga utredningen. Sverigeförhandlingens bud, att Lidingö skulle bygga cirka 10 000 nya bostäder, var inte realistiskt. Med vetskapen om att tunnelbana inte är rätt väg för Lidingö under överskådlig framtid blir den tidigare utlovade sammankopplingen mellan Spårväg City och Lidingöbanan aktuell. Landstinget, Lidingö stad och Stockholms stad måste prioritera att koppla ihop de här spårvagnslinjerna för att skapa en smart helhetslösning för Östermalm, Gärdet, Värtahamnen och Lidingö.

Landstinget har länge planerat för sammankopplingen. Just nu bygger SL stora spårvagnshallar på Lidingö för spårvagnarna som trafikerar hela sträckan in till Sergels torg. Det vore mycket olyckligt om miljonnelopp av skattebetalarnas pengar har prioriterats fel i bygget av spårvagndepåerna i AGA. Kristdemokraterna vill därför se en nystart för planerna på Spårväg City och sammankopplingen med Lidingöbanan.
Karl Henriksson (KD)
Ledamot i trafiknämnden, Stockholms läns landsting

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd, Lidingö stad


Roslagsbana till city beräknas ge 24 000 bostäder

Att förlänga Roslagsbanan till Stockholms city skulle innebära 24 000 nya bostäder, visar en rapport som landstinget tagit fram. Kristdemokraterna som vill ha en tunnel för Roslagsbanan under innerstaden välkomnar beskedet och ser gärna att projektet blir ett resultat av Sverigeförhandlingen. Läs mer
Obemannade uppgångar i t-banan får inte försämra tillgängligheten

– Även om en del tunnelbaneuppgångar är periodvis obemannade bör resenärerna ändå kunna använda uppgången, liksom resenärerna kan det i pendeltågstrafiken.

Det säger Fredrik Wallén (KD), ordförande för tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting, med anledning av att öppettiderna begränsas vid 16 tunnelbanestationer.

– Jag vet vilken utmaning det kan vara för funktionsnedsatta att ta sig fram i SL-trafiken redan i dag. Därför är det mycket olyckligt att förlänga resvägarna genom att göra det omöjligt att komma in i sekundärentrén vissa tider, säger Fredrik Wallén.

I och med att tunnelbaneuppgångarna blir obemannade kommer resenärerna att kunna ta sig ut från stationernas sekundära entréer men inte in. Rulltrapporna kommer att vara avstängda av säkerhetsskäl. Uppgifterna i medierna om att hissarna stängs av stämmer inte, enligt trafikförvaltningen.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
simon.olsson@kristdemokraterna.se


Oppositionen hotar ge SL ett ekonomiskt hål på 700 miljoner

Kristdemokraterna och övriga Alliansen i Stockholms läns landsting vill höja SL-taxan för att kunna bygga ut kollektivtrafiken och göra nödvändiga investeringar i till exempel tunnelbanan och Citybanan. Tillsammans med åtgärder för att minska kostnadsökningstakten tar Alliansen på så sätt ansvar för en ekonomi i balans. 

Nu hotar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna för att rösta bort taxehöjningen och därmed ge SL ett ekonomiskt hål på 700 miljoner kronor. Trafikplaneberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) skriver på Svenska Dagbladets debattsida att han hoppas att oppositionen i stället vågar fatta beslut för en utbyggd kollektivtrafik.

Så här skriver Karl Henriksson i debattartikeln:

Därför måste priset på SL-kortet höjas

Sällan har vi i Alliansen fått så mycket kritik som när vi för några veckor sedan berättade att vi tänker höja SL-taxan. Men vi tänker inte låtsas som att Stockholm inte har stora utmaningar inför framtiden. Det här ställer stora krav på Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som hotar med att ge SL ett ekonomiskt hål på 700 miljoner kronor.

Stockholms län växer så det knakar. Det innebär bland annat att vi behöver investera i ny tunnelbana och bättre kapacitet på pendeltågen. Alliansens historiska utbyggnad av tunnelbanan betyder nio nya stationer – och vi hoppas kunna fatta beslut om ännu mer. Citybanan som invigs om två år kommer att fördubbla kapaciteten för pendeltågstrafiken. De här investeringarna kostar pengar. Pratet om bilälskande borgare som trampar på vanligt folk har ingen som helst grund. Kristdemokraterna och övriga Alliansen satsar mer än någonsin på kollektivtrafiken, för ett hållbart resande i Stockholmregionen. Vi föreslår en höjning av SL:s månadskort med 100 kronor eftersom vi bedömer att det är den bästa lösningen för alla stockholmare.

De fyra oppositionspartierna i Stockholms läns landsting har hittills sagt nej till en höjning av SL-taxan. Vi vill hävda att det är oansvarigt och att de i så fall medvetet slår hårt mot SL:s ekonomi. Oppositionen vet nämligen att deras egna ”skuggbudgetar” inte kommer att gå igenom. De har inga planer för hur de ska få landstinget att besluta om andra sätt att få intäkter till SL.

Ändå vill de bryta ut frågan om nivån på SL-taxan till en enda omröstning. Det betyder att de rödgrönbruna kommer att rösta igenom en budget som inte är fullt finansierad. Det kommer att bli upp till oss i den styrande Alliansen att lappa ihop de 700 miljoner som fattas för att kunna ha råd med den nya tunnelbanan och de andra, helt nödvändiga, investeringarna. En opposition utan ansvar kommer att slå direkt mot SL:s resenärer.

Att höja SL-taxan är inget roligt beslut. Det är inte heller det enda beslutet vi fattar för att öka SL:s intäkter. Vi tänker också minska tjuvåkningen, som gör att SL går miste om 250 miljoner kronor i intäkter om året, och vi satsar på att öka intäkterna från lokaler och reklam. Samtidigt vet vi att SL-månadskortet är förmånligt jämfört med övriga delar av landet, där man i de flesta fall får betala 1 000–1 500 kronor i månaden för ett länskort. Vi fattar dessutom andra beslut för att öka SL:s intäkter.

Att vara politiker innebär ibland att ta ansvar trots att du vet att inte alla applåderar. Låt oss hoppas att socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och sverigedemokrater vågar fatta beslut för en utbyggd kollektivtrafik i Stockholms län.

Karl Henriksson (KD)
ordförande för trafikplaneberedningen


Oansvarig skuggbudget av Socialdemokraterna

I dag presenterade Socialdemokraterna i landstinget sin skuggbudget och meddelade att de tänker finansiera SL genom att chockbanta upprustningen av Roslagsbanan med 4 miljarder kronor. Kristdemokraterna konstaterar att det är en oansvarig budget som riskerar att försena utbyggnaden av tunnelbanan.

Karl Henriksson (KD)– Den som stoppar utbyggnaden av Roslagsbanan behöver ta fram en annan lösning för trafiken i Täby, Danderyd, Vallentuna och Åkersberga. Bussar är dyrare att driva än välbelagda tåg, så jag har svårt att se att Socialdemokraterna kan spara särskilt mycket pengar på att stoppa upprustningen av Roslagsbanan under 2016. Redan i dag ligger vi på gränsen för vad vi klarar av med Roslagsbanan. De nya vagnarna är det stora lyftet och ger den stora trafiknyttan, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.

Enligt nya studier har Roslagsbanan visat sig vara snabbare, effektivare och billigare än tunnelbana. Kristdemokraterna har föreslagit att Roslagsbanan ska förlängas till Stockholms Central. Men Socialdemokraternas budget dras också med andra problem. Den slakt som partiet föreslår på konsulter är så omfattande, 600 miljoner kronor, att de innebär att den historiska utbyggnaden av tunnelbanan försenas.

– Att minska konsultkostnader innebär att spara miljoner på att få sämre beslutsunderlag för att fatta beslut om miljarder. Det är att äventyra SL:s framtida ekonomi. Visst behöver SL minska konsultkostnaderna, men det arbete de utför är oftast helt nödvändigt för att vi ska kunna bygga ut kollektivtrafiken. En så vårdslös besparing är oansvarig, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen har presenterat ett åttapunktsprogram för att minska kostnadsökningstakten inom SL och göra det möjligt att investera i ett hållbart resande i Stockholmsregionen.

– Om jag ska säga något till Socialdemokraternas fördel är det att de verkar inse att en skattehöjning inte kommer att lösa problem i det här läget. Men när Stockholm växer behöver vi höja intäkterna för rekordinvesteringarna i tunnelbana, Citybanan med mera. Höjningen av SL-taxan är nödvändig för att bygga ut SL-trafiken, och det tror jag att även oppositionspartierna inser, säger Karl Henriksson.

 


tai iwin