Äntligen ropar tunnelbanan ut alla stationer automatiskt

Nu får även de äldsta tunnelbanevagnarna automatiserade utrop i högtalarsystemet. I april kommer det att finnas i samtliga vagnar. 

Fredrik Wallén (KD)– Äntligen införs den här förändringen så att fler resenärer kan få säkra resor. Särskilt personer med nedsatt syn har i många år pratat om otryggheten när de inte vet var de befinner sig. Det är så här vi tar steg för steg för en kollektivtrafik för alla, säger Fredrik Wallén (KD), ordförande för landstingets tillgänglighetsberedning.

Kristdemokraterna arbetar för att SL-trafiken ska upplevas som ett attraktivt resealternativ oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Tillgänglighetsarbetet ska inkludera färdmedel, information, stationer, hållplatser samt vägen till kollektivtrafiken. I de gamla tunnelbanevagnarna har förarna haft ansvar för att ropa ut stationernas namn och annan viktig information, men med automatutropen ska informationen bli lättare att höra.


Kristdemokraterna beklagar besparingar på bussar

Nästa år kommer busstrafiken i samtliga kommuner i Stockholms län att genomgå stora förändringar som bland annat syftar till att minska utgifterna för SL. Förändringarna är direkt kopplade till att S, MP och V i somras gjorde gemensam sak med SD och röstade ner Alliansens föreslagna höjning av SL-taxan.

– Jag beklagar verkligen det besparingskrav som Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna och övriga oppositionspartier tvingat fram genom att säga nej till höjda SL-priser. Nu gäller det att se till att förändringarna drabbar resenärerna så lite som möjligt. I trafikförsörjningsprogrammet finns det tydliga miniminivåer för olika typer av trafik och de ska förstås aldrig underskridas. Vi kristdemokrater fortsätter att stå upp för en attraktiv kollektivtrafik i Stockholms län, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Trafiknämnden beslutade i går om de principer som ska gälla för arbetet med att ta fram de nya busstidtabellerna. I dag presenterade trafikförvaltningen sitt förslag på vilka busslinjer som påverkas. Principerna utgår från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och handlar om att anpassa utbudet av busstrafik till antalet resande i dag. Många busslinjer har funnits under lång tid och därför finns, oavsett ekonomisk situation, skäl att se över om de linjer vi har faktiskt motsvarar det behov som finns. Nu ska i Stockholms län säga vad de tycker om förslaget. Planen är att förändringarna träder i kraft den 11 januari 2016.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen i landstinget föreslog i sitt budgetalternativ en höjning av SL-kortet med 100 kronor, för att säkra ekonomin och därmed trafikutbudet. Samtidigt gör vi stora investeringar i kollektivtrafiken, vilket medför att SL framöver behöver mer intäkter för driften av den utökade trafiken på nya spår och linjer. Efter att oppositionen röstade ner höjningen tvingas landstinget nu att se över utgifterna. Delvis har vi redan gjort justeringar i trafikutbudet, bland annat motsvarande 23 miljoner inom pendeltågstrafiken.

Förändringarna i busstrafiken är inte den enda åtgärden som behövs. De kommande åren krävs flera framtidsinvesteringar som är viktiga för Stockholmsregionen. Bland annat öppnar Citybanan med sina nya pendeltåg, nya och bättre tågdepåer, nya pendeltågsstationer och nödvändiga underhållsinsatser. Sammantaget får pendeltågstrafiken dubbelt så hög kapacitet. Med detta kommer också en ökad kostnad om en halv miljard kronor per år.

Därtill kommer tunnelbanans utbyggnad med nio nya stationer, nya tunnelbanevagnar och nytt signalsystem. Det innebär utöver fler bostäder, fler avgångar och mindre trängsel en årlig kostnad om cirka 1,3 miljarder kronor. Till det kan läggas en lång rad andra satsningar som fortsatt upprustning och utveckling av Roslagsbanan, utbyggnad av Tvärbanan till Sickla, Kista och Helenelund, upprustning av Saltsjöbanan, fler pendelbåtslinjer, nya hissar och rulltrappor samt Sveriges första elbussar i ordinarie trafik.

Andra åtgärder för finansieringen är:
– minskade kostnader för administration och konsulter,
– förstärkt visering av biljetter och insatser mot fusk och tjuvåkning,
– utvecklade intäkter från exempelvis lokaler och reklam,
– genomlysning av investeringar i fråga om både kostnader och innehåll,
– granskning av upphandlingsformer och krav i upphandlingar i syfte att förstärka kostnadskontrollen, samt
– minskade kostnader för externa engagemang och föreningar.

Kristdemokraterna kommer fortsätta att ta ansvar för att utveckla och rusta Stockholmregionen, att kraftsamla för att bygga nytt och att se kollektivtrafikens nyckelroll i samhällsbygget. Vi står upp för ekonomiskt ansvarstagande och en ekonomi som är hållbar över lång tid.


Sätt in fler ledsagare när rulltrapporna står stilla

– Det krävs kraftiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få den säkerhet de behöver. Jag tror inte alls på att stänga tunnelbanestationer, men om personalen bedömer att det är den enda vägen måste deras bedömning gälla. Oavsett behöver vi sätta in fler ledsagare för att förbättra servicen när rulltrapporna står stilla.

Fredrik Wallén (KD)Det säger färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens ordförande Fredrik Wallén (KD) med anledning av att SL överväger att stänga hela tunnelbanestationer i Stockholms innerstad. Efter den allvarliga olyckan då en kvinna klämde sitt ben är många rulltrappor avstängda, vilket försämrar resandet för personer med funktionsnedsättning.

– Resenärer som även i vanliga fall har svårare än andra att färdas i SL-trafiken blir nu extra utsatta. Deras säkerhet måste sättas främst. När miljön i tunnelbanestationerna nu plötsligt har ändrats behöver vi sätta in extra stöd, annars lever vi inte upp till vår tillgänglighetsgaranti, säger Fredrik Wallén.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Sterilisera luften i SL-trafiken

Pressmeddelande
20 januari 2015

Kristdemokraterna vill genomföra ett försök med att sterilisera luften i bussar för att förhindra smittspridning i SL-trafiken.

Karl Henriksson frilagd web– Det är framför allt olika typer av influensor som smittar genom luften. Att sätta in utrustning som steriliserar luften skulle kunna vara ett sätt att få en friskare befolkning och till och med förhindra framtida pandemier, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Tekniken för att rena luften från smittsamma ämnen har använts i Houston, USA. Karl Henriksson berättar i dag om förslaget i tidningen Mitt i.

– Med den teknik som använts i Texas hoppas vi få bort 99 procent av de smittsamma ämnena, men det måste naturligtvis testas vetenskapligt under svenska förhållanden, gärna i samarbete med till exempel Karolinska Institutet och Europeiska Smittskyddsinstitutet (ECDC) i Solna. Det finns många sätt att utveckla kollektivtrafiken och om det här försöket faller väl ut kan vi förbättra både stockholmarnas hälsa och upplevelse av SL-trafiken, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Karl Henriksson intervjuas om förslaget i P4 Stockholm:


T-banans sopsortering visas i valstugan

Nu visar Kristdemokraterna hur sopsortering i tunnelbanan skulle kunna fungera. I dag hade partiets representanter i landstingets trafiknämnd Karl Henriksson och Fredrik Wallén med sig kärl för papper, brännbart och glas till valstugan vid Sergels torg i Stockholm.

Att källsortera avfall direkt på perrongen i tunnelbanan är ett förslag från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting inför valet. Alla de sopor som tunnelbanans resenärer producerar måste tas om hand bättre. Att åka kollektivt ska vara miljövänligt.

Läs mer om förslaget här >>

 


Olyckligt att facket förbjuder Sverigedemokraternas reklam

Karl Henriksson (KD) i tunnelbanan.

Fackförbundet Kommunals skyddsombud har beslutat att stoppa Sverigedemokraternas reklamskyltar på bussarna i Södertälje. Nu har stoppet utvidgats till centrala Stockholm.

– Jag avskyr det som SD står för, men att facket agerar censurmyndighet för politisk propaganda är väldigt olyckligt. När man väl har börjat på den vägen, var kommer man att sluta? Vilka politiska motståndare till LO och Socialdemokraterna tänker man stoppa härnäst? säger Karl Henriksson, Kristdemokraternas gruppledare i trafiknämnden.

Han tror dessutom att beslutet gynnar Sverigedemokraterna.

– En ofta upprepad lögn är att man inte får diskutera invandrings- och integrationsfrågor i Sverige och SD älskar att ta på sig offerkoftan. Fackets agerande spelar dem i händerna. I stället måste vi stå upp och tydligt bemöta Sverigedemokraternas lögner och överdrifter. Sverige behöver invandringen, det märks inte minst inom kollektivtrafiken där många anställda har utländsk bakgrund, konstaterar Karl Henriksson.


Därför behövs spärrarna i tunnelbanan

Spärrar vid tunnelbanan. Foto: Henrik Ismarker (CC BY-SA)

Centerpartiet vill slopa spärrarna i tunnelbanan, berättar tidningen Metro. Ett riktigt dumt förslag. Det finns beprövad erfarenhet från en mängd städer både i Sverige och resten av världen – resultatet är tydligt: fuskåkandet ökar betydligt. Tillfället gör tjuven.

Och när folk inte betalar för sina resor, får SL inte in de pengar som behövs för att kunna satsa på att utveckla trafiken.

Vill vi ha en utbyggd tunnelbana? Då måste vi också se till att folk betalar biljetter. Även om spärrarna är jobbiga att passera är de nödvändiga för att vi hederliga, betalande kollektivtrafikanter och skattebetalare ska få den kollektivtrafik vi förtjänar och betalar för.

I stället för att göra det lättare att fuska bör vi strama upp reglerna. Framför gäller det spårvagnarna och lokalbanorna, där det i dag är konduktörer som ska ta betalt. Det händer ofta att konduktören inte hinner komma förbi innan det är dags att stiga av. Det hände mig senast igår när jag tog 7:an från Sergels torg till Nybroplan. I mitt fall gör det inget, jag har haft kort sen tonåren, men sannolikt förlorar SL en hel del pengar på det här sättet.

För att komma åt problemet borde kravet vara att man ska ha giltig biljett när man går ombord. Tåget eller spårvagnen blir alltså spärrlinje och konduktörerna i stället kontrollanter. Naturligtvis förutsätter detta att vi får fler biljettautomater på hållplatserna och fler återförsäljare runt om i länet, men det är ju någonting som vi kristdemokrater vill ändå.

Min ambition är att Stockholm ska ha världens bästa kollektivtrafik. Man ska klara sig bra utan bil, inte bara i innerstan utan runt om i länet. Det kräver satsningar både på kapacitetsstark spårtrafik som pendeltåg och tunnelbana och på ett finmaskigt bussnät och nya, kreativa satsningar. Gemensamt för alla dessa satsningar är att de kostar pengar. Att i det läget lägga förslag som bara ökar fuskåkandet och undergräver betalningsviljan är rent ut sagt idiotiskt. Spärrarna behövs!

 
Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Gruppledare i trafiknämnden
Det här inlägget har tidigare publicerats på Karl Henrikssons blogg. 

 

 

Karl Henriksson medverkade också i P4 Radio Stockholm tillsammans med Gustav Hemming (C). Inslaget börjar 14.30 in i sändningen.


Roslagsbanan först med alkolås i tågtrafiken

Roslagsbanan. Foto: Wikimedia commons

Pressmeddelande
Stockholm den 13 maj 2014

– Arbetet med att utrusta Roslagsbanans alla nya tåg med alkolås har nu startat. Även i de äldre tågen som nu moderniseras och tillgänglighets anpassas kommer att få alkolås. Därmed bli Roslagsbanan först ut i Stockholmsregionen med att få alkolås i samtliga tåg, säger Karl Henriksson, gruppledare (KD), Trafiknämnden i Stockholms läns landsting med anledning av att frågan behandlades på tisdagens Trafiknämnd.

– Det är glädjande att SL är värdsledande inom trafiksäkerhet. Arbetet med att förbättras trafiksäkerheten för resenärer, personal och medtrafikanter för Roslagsbanan avseende alkolås kommer att vara färdigt år 2018, fortsätter Karl Henriksson.

– Tack vare ett kristdemokratiskt initiativ år 2006 kommer all fordon inom kollektivtrafik att utrustad med alkolås. Redan under detta år kommer alla bussar att ha alkolås och år 2020 kommer Stockholm tunnelbanan bli den första tunnelbanan i världen med alkolås, avslutar Karl Henriksson.
För mer information:

Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Kristdemokraterna föreslår att tunnelbanan får sopsortering

Karl Henriksson (KD) i tunnelbanan.

SL-resenärer ska enligt ett förslag från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting kunna sortera tidningar, metall, glas och brännbart avfall i direkt på perrongen i tunnelbanan. Södermalmsnytt och Östermalmsnytt skriver om saken.

– Vi behöver ta hand om soporna på ett bättre sätt. Att åka kommunalt är miljövänligt, men när man står och väntar på tåget och inte kan slänga sin uppdruckna juiceflaska i något annat än bland de vanliga soporna, då känner man sig inte så miljövänlig, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden, till Direktpresstidningarna.

Här är vårt pressmeddelande om sopsortering:

 

Pressmeddelande
Stockholm den 8 maj 2014

Tunnelbanan kan få sopsortering

Stockholms tunnelbana kan få kärl för sopsortering i stället för dagens papperskorgar. I arbetet med Stockholms läns landstings nya miljöprogram driver Kristdemokraterna bland annat frågan att resenärernas avfall ska tas om hand bättre.

– Det ska vara lätt att vara miljövän. De allra flesta stockholmare källsorterar. Det tycker vi att man ska kunna göra i kollektivtrafiken också. Den som reser med tunnelbanan ska kunna sortera tidningar, metall, glas och brännbart avfall direkt på perrongen. Med tanke på att tunnelbanan har drygt en miljon påstigande varje dag skulle vi kunna göra en enorm insats för ett hållbart samhälle, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Den här veckan har Håll Sverige Rent sina årliga Skräpplockardagar i Stockholm. På lördag den 10 maj firas dessutom Clean Europe Day.

– Att åka med SL är redan i dag ett bra miljöval. Kollektivtrafiken är oerhört mycket mer miljösmart än att köra egen bil och hela SL:s landburna trafik kommer att vara fossilfri till år 2020. Men det kan bli ännu bättre. I ett växande Stockholm behöver vi ta hand om vårt skräp på ett betydligt bättre sätt än nu, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


tai iwin