Ändra valkretsarna i Stockholm

Vid valen till Stockholms kommunfullmäktige krävs helt olika antal röster för de mandat som respektive parti erhåller. Vid valet till Stockholms kommunfullmäktige 2010 krävdes 4 633 röster för varje mandat Miljöpartiet fick mot 18 705 röster för kristdemokraternas mandat. I kommunvalet 2006 var det Centerpartiet som drabbades av den bristande valkretsindelningen och i andra val har andra partier drabbats.

− För att uppnå en mandatfördelning som faktiskt återspeglar hur stockholmarna har röstat krävs en ändring av den nuvarande indelningen av staden i valkretsar. Stockholms stad är indelat i sex valkretsar. Kristdemokraternas distriktsstyrelse anser att staden i god tid innan valet 2014 ska delas in i två eller tre valkretsar. Därmed kommer mandatfördelningen att bli mer rättvis. Detta är en grundläggande demokratifråga, säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholm stad.

För att ändra valkretsindelningen krävs att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut i frågan och att Länsstyrelsen därefter godkänner beslutet.

Vallagskommittén har lämnat ett delbetänkande om proportionalitet i val och beskrivit hur kommunala utjämningsmandat kommer att ge mer rättvisa valresultat. Vallagskommitténs förändringar gäller dock först 2018.

Caroline Szyber
Distriktsordförande
Kristdemokraterna Stockholms stad
Tel: 070-818 14 21


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin