Ändra valkretsarna i Stockholm

Vid valen till Stockholms kommunfullmäktige krävs helt olika antal röster för de mandat som respektive parti erhåller. Vid valet till Stockholms kommunfullmäktige 2010 krävdes 4 633 röster för varje mandat Miljöpartiet fick mot 18 705 röster för kristdemokraternas mandat. I kommunvalet 2006 var det Centerpartiet som drabbades av den bristande valkretsindelningen och i andra val har andra partier drabbats.

− För att uppnå en mandatfördelning som faktiskt återspeglar hur stockholmarna har röstat krävs en ändring av den nuvarande indelningen av staden i valkretsar. Stockholms stad är indelat i sex valkretsar. Kristdemokraternas distriktsstyrelse anser att staden i god tid innan valet 2014 ska delas in i två eller tre valkretsar. Därmed kommer mandatfördelningen att bli mer rättvis. Detta är en grundläggande demokratifråga, säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholm stad.

För att ändra valkretsindelningen krävs att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut i frågan och att Länsstyrelsen därefter godkänner beslutet.

Vallagskommittén har lämnat ett delbetänkande om proportionalitet i val och beskrivit hur kommunala utjämningsmandat kommer att ge mer rättvisa valresultat. Vallagskommitténs förändringar gäller dock först 2018.

Caroline Szyber
Distriktsordförande
Kristdemokraterna Stockholms stad
Tel: 070-818 14 21


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin