Ändra valkretsarna i Stockholm

Vid valen till Stockholms kommunfullmäktige krävs helt olika antal röster för de mandat som respektive parti erhåller. Vid valet till Stockholms kommunfullmäktige 2010 krävdes 4 633 röster för varje mandat Miljöpartiet fick mot 18 705 röster för kristdemokraternas mandat. I kommunvalet 2006 var det Centerpartiet som drabbades av den bristande valkretsindelningen och i andra val har andra partier drabbats.

− För att uppnå en mandatfördelning som faktiskt återspeglar hur stockholmarna har röstat krävs en ändring av den nuvarande indelningen av staden i valkretsar. Stockholms stad är indelat i sex valkretsar. Kristdemokraternas distriktsstyrelse anser att staden i god tid innan valet 2014 ska delas in i två eller tre valkretsar. Därmed kommer mandatfördelningen att bli mer rättvis. Detta är en grundläggande demokratifråga, säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholm stad.

För att ändra valkretsindelningen krävs att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut i frågan och att Länsstyrelsen därefter godkänner beslutet.

Vallagskommittén har lämnat ett delbetänkande om proportionalitet i val och beskrivit hur kommunala utjämningsmandat kommer att ge mer rättvisa valresultat. Vallagskommitténs förändringar gäller dock först 2018.

Caroline Szyber
Distriktsordförande
Kristdemokraterna Stockholms stad
Tel: 070-818 14 21


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer