Äntligen försvinner de gamla tunnelbanevagnarna.

Alliansens förslag till budget innefattar en stor satsning på att förbättra tunnelbanetrafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i landstingets färdtjänst- och tillgänglighetsberedning.

Totalt omfattar satsningen 12,6 miljarder kronor och innebär att de gamla slitna tunnelbanevagnarna slutligen pensioneras efter en lång tjänst i Stockholms läns kollektivtrafik. I stället köps helt nya vagnar och stödsystem in till Röda linjen, vilket innebär betydligt tätare resor och mindre trängsel.

– Som ansvarig för tillgänglighetsfrågor så är jag mycket stolt över att satsningen innebär en kraftig förbättrad tillgänglighet, även för resenärer med funktionshinder. De nya kombiutrymmena ger plats för fler rullstolar, barnvagnar och även cyklar. Det är också med stor glädje jag konstaterar att vi nu går vidare med att bygga ut Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden. Kristdemokraternas vision om en modern spårvägsstad realiseras allt mer, avslutar Karl Henriksson.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin