Äntligen försvinner de gamla tunnelbanevagnarna.

Alliansens förslag till budget innefattar en stor satsning på att förbättra tunnelbanetrafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i landstingets färdtjänst- och tillgänglighetsberedning.

Totalt omfattar satsningen 12,6 miljarder kronor och innebär att de gamla slitna tunnelbanevagnarna slutligen pensioneras efter en lång tjänst i Stockholms läns kollektivtrafik. I stället köps helt nya vagnar och stödsystem in till Röda linjen, vilket innebär betydligt tätare resor och mindre trängsel.

– Som ansvarig för tillgänglighetsfrågor så är jag mycket stolt över att satsningen innebär en kraftig förbättrad tillgänglighet, även för resenärer med funktionshinder. De nya kombiutrymmena ger plats för fler rullstolar, barnvagnar och även cyklar. Det är också med stor glädje jag konstaterar att vi nu går vidare med att bygga ut Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden. Kristdemokraternas vision om en modern spårvägsstad realiseras allt mer, avslutar Karl Henriksson.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin