Äntligen HPV-vaccin

Efter sju bedrövelser och ännu fler sorger så börjar landstinget idag att vaccinera unga tjejer mot HPV-viruset. Kristdemokraterna i Stockholms läns landsitng har tidigare kritiserat upphandlingsreglerna som försvårat genomförandet av vaccinationsprogrammet och vi hoppas nu att reglerna ändras av regeringen så att situationen inte kommer att upprepas.

Efter många invecklade turer, och juridiska och ekonomiska tvister, så har vi äntligen nått detta viktiga steg. Jag bär på en stillsam förhoppning att detta ska ha varit en av de sista gångerna som upphandlingstvister förhindrat livsviktiga vårdinstatser på detta sätt. Jag skulle, som jag meddelat tidigare på denna blogg, gärna se en reformerad upphandlingslagstiftning, och detta är inte minst angeläget inom sjukvården. Jag tror dock att en ökad dialog mellan landsting, stat och medicinska bolag borde kunna leda till framåtsyftande kreativa lösningar på detta område. Även på detta område är Offentlig-Privat Samverkan någat att eftersträva och inte något att vara rädd för. Jag tycker mig ha annat en alltför stor ängslighet i kontaketerna med industrins företrädare och min uppfattning att det är en inställning som inte gynnar patienterna.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd (KD)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin