Äntligen HPV-vaccin

Efter sju bedrövelser och ännu fler sorger så börjar landstinget idag att vaccinera unga tjejer mot HPV-viruset. Kristdemokraterna i Stockholms läns landsitng har tidigare kritiserat upphandlingsreglerna som försvårat genomförandet av vaccinationsprogrammet och vi hoppas nu att reglerna ändras av regeringen så att situationen inte kommer att upprepas.

Efter många invecklade turer, och juridiska och ekonomiska tvister, så har vi äntligen nått detta viktiga steg. Jag bär på en stillsam förhoppning att detta ska ha varit en av de sista gångerna som upphandlingstvister förhindrat livsviktiga vårdinstatser på detta sätt. Jag skulle, som jag meddelat tidigare på denna blogg, gärna se en reformerad upphandlingslagstiftning, och detta är inte minst angeläget inom sjukvården. Jag tror dock att en ökad dialog mellan landsting, stat och medicinska bolag borde kunna leda till framåtsyftande kreativa lösningar på detta område. Även på detta område är Offentlig-Privat Samverkan någat att eftersträva och inte något att vara rädd för. Jag tycker mig ha annat en alltför stor ängslighet i kontaketerna med industrins företrädare och min uppfattning att det är en inställning som inte gynnar patienterna.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd (KD)


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin