Äntligen HPV-vaccin

Efter sju bedrövelser och ännu fler sorger så börjar landstinget idag att vaccinera unga tjejer mot HPV-viruset. Kristdemokraterna i Stockholms läns landsitng har tidigare kritiserat upphandlingsreglerna som försvårat genomförandet av vaccinationsprogrammet och vi hoppas nu att reglerna ändras av regeringen så att situationen inte kommer att upprepas.

Efter många invecklade turer, och juridiska och ekonomiska tvister, så har vi äntligen nått detta viktiga steg. Jag bär på en stillsam förhoppning att detta ska ha varit en av de sista gångerna som upphandlingstvister förhindrat livsviktiga vårdinstatser på detta sätt. Jag skulle, som jag meddelat tidigare på denna blogg, gärna se en reformerad upphandlingslagstiftning, och detta är inte minst angeläget inom sjukvården. Jag tror dock att en ökad dialog mellan landsting, stat och medicinska bolag borde kunna leda till framåtsyftande kreativa lösningar på detta område. Även på detta område är Offentlig-Privat Samverkan någat att eftersträva och inte något att vara rädd för. Jag tycker mig ha annat en alltför stor ängslighet i kontaketerna med industrins företrädare och min uppfattning att det är en inställning som inte gynnar patienterna.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd (KD)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer