Äntligen ja till sprututbyte i Stockholm!

   Genom att erbjuda sprututbyte för missbrukare kan spridningen av blodsmittor minska samtidigt som livskvaliteten för narkomaner förbättras, säger Stig Nyman, Forsknings- och äldrelandstingsråd (KD), Stockholms läns landsting.

   – Erfarenheter från andra städer med sprututbyte är att det räddar liv. Det är därför angeläget att verksamheten med sprututbyte kan starta snarast möjligt, avslutar Stig Nyman.
   Fakta:
   Stockholms läns landsting Ansökte under i juni hos Socialstyrelsen att få bedriva verksamhet för sprututbyte. Socialstyrelsen meddelade den 16 juli 2012 att bevilja ansökan.
   Inom Stockholms län finns mellan 8000 – 9000 tunga missbrukare.

   SVD


  ”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

  Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

  Läs mer

  Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

  Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

  Läs mer

  Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

  Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

  Läs mer

  Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

  Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

  Läs mer

  Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

  Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

  Läs mer

  Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

  Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

  Läs mer

  Så ska personer med CP-skada få bättre träning

  Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

  Läs mer

  Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

  För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

  Läs mer

  Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

  Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

  Läs mer

  Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

  Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

  Läs mer

  tai iwin