Är Jan Björklund opportunist eller populist?

Reflexioner
2013:17

Kommunalt självstyre eller förbud för riskkapitalbolag i vården?

Att Vänsterpartiet inte gillar privata aktörer i välfärden, det vet vi. Att Socialdemokraterna ibland svävar på målet är inte helt okänt. Men i början av veckan läste jag från en TT-intervju med FP-ledaren Jan Björklund att Folkpartiet vill förbjuda riskkapitalbolag inom sjukvård och äldreomsorg. Då blev jag förvånad och överraskad. Det blev också några av de folkpartistiska landstingsråden i landet, enligt Dagens Medicin.

”– Vi vill ha bort riskkapitalbolagen som ägare eftersom de är för kortsiktiga, säger FP-ledaren Jan Björklund till TT.

Med de nya reglerna blir det upp till intressenten som vill starta eller köpa vårdbolag att visa att det finns ett långsiktigt intresse.

– Vi måste titta på hur det ska utformas. Det blir inte tillräcklig kvalitetssäkring med bolag som vill gå in i tre till fem år, säger Björklund.

Han kan tänka sig att det blir Inspektionen för vård och omsorg som ger tillstånd, eller att kommuner och landsting måste ställa kraven vid upphandlingar.”

Vad de ”nya reglerna” innebär framgår inte tydligt nog, anser jag, men de ska tydligen behandlas av Folkpartiets landsmöte den här veckan. Samtidigt tolkar jag utspelet som ett angrepp på eller tveksamhet till det kommunala självstyret som normalt hyllas i den högtidliga politiska retoriken och då inte enbart från politiker i kommuner och landsting.

Det finns en liten öppning i FP-uttalandet för att kommuner och landsting får ställa kraven och inte underställas en statlig myndighet, men vad menar han egentligen? I Dagens Ekos intervju i går hade Jan Björklund en mera hovsam ton i frågan.

Jan Björklund (FP)

Kommuner och landsting har lagen om offentlig upphandling, som gott och väl räcker för att reglera vård som privata företag sköter. Frågan är vad Folkpartiledaren Jan Björklunds utspel ger uttryck för.

Vilken annan institution eller myndighet kan ställa krav i en upphandling om man inte låter kommuner och landsting bestämma i en upphandling som just kommuner och landsting skall finansiera och som enligt både Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen eller Socialtjänstlagen och LSS lägger det stora och tunga ansvaret lokalt eller regionalt? Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, räcker gott och väl till för att reglera upphandlingarna.

Vad ger Vänsterpartiets hållning och folkpartiledarens utspel uttryck för? Jag undrar. Kan det vara opportunism, populism eller..? Wikipedia kan ge svar, dock inte alltid… Och här klipper jag in lite text från nämnda site:

”Opportunism innebär en klandervärd och oriktig anpasslighet (principlöshet) efter för tillfället rådande omständigheter och maktförhållanden. En opportunistisk politiker nöjer sig med att yrka sådana åtgärder som har utsikt att kunna vinna gehör hos den stora massan och sedan genomdrivas. Men detta kan också, beroende på omständigheterna, vara ett uttryck för ett pragmatiskt synsätt. Opportunism syftar på självintresse och oftast ointresse för konsekvenserna och uttrycket sammanblandas ibland även med populism.”

 

Staten och kapitalet…

Ska staten ta över finansieringen av hälso- och sjukvården? Jag är, som bekant, inte så säker på att det är framtidens väg. Det ska bli spännande att få del av Göran Hägglunds intryck från sitt besök i Norge i veckan. Där har Helsedepartementet det ansvar som i Sverige ligger hos landstingen.

När jag hävdar att en modell med 4-5 regioner är det bästa i Sverige i stället för 21 landsting som huvudmän för hälso- och sjukvården, så har jag den norska modellen för mina ögon. I debatten hävdas från några håll att staten skulle ta ansvar för den högspecialiserade vården och låta landstingen sköta resten. Det är definitivt ingen bra lösning, som jag ser det.

Att hävda uppdelning av ansvaret för viktiga vårdsamband (eller vårdkedjor) mellan ännu fler huvudmän än i dag har inga sakliga motiv för sig, utan bara en önskan om förändring. Fyra eller fem sjukvårdsregioner med varsitt universitetssjukhus är att föredra. En sådan reform skulle vara möjlig att genomföra så att vi i nästa val, 2018, kan välja förtroendevalda som får ansvar för framtidens hälso- och sjukvård.

Från statens sida skulle den nya organisationen kunna stärkas genom att vi inrättar ett Hälsodepartement i stället för dagens Socialdepartement, som i denna reform lämnar över ansvaret för Systembolaget till Näringsdepartementet och pensionerna till Arbetsmarknadsdepartementet.

Det nya Hälsodepartementet får ta ansvaret för medicinsk utbildning, forskning och utveckling från Utbildningsdepartementet från oktober 2018. I nästa steg kan Hälsodepartementet få ansvar för sjukförsäkringssystemet för att stärka det nödvändiga sambandet mellan vård och rehabilitering.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Price is what you pay. Value is what you get.”

Warren Buffett


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer