Är Jan Björklund opportunist eller populist?

Reflexioner
2013:17

Kommunalt självstyre eller förbud för riskkapitalbolag i vården?

Att Vänsterpartiet inte gillar privata aktörer i välfärden, det vet vi. Att Socialdemokraterna ibland svävar på målet är inte helt okänt. Men i början av veckan läste jag från en TT-intervju med FP-ledaren Jan Björklund att Folkpartiet vill förbjuda riskkapitalbolag inom sjukvård och äldreomsorg. Då blev jag förvånad och överraskad. Det blev också några av de folkpartistiska landstingsråden i landet, enligt Dagens Medicin.

”– Vi vill ha bort riskkapitalbolagen som ägare eftersom de är för kortsiktiga, säger FP-ledaren Jan Björklund till TT.

Med de nya reglerna blir det upp till intressenten som vill starta eller köpa vårdbolag att visa att det finns ett långsiktigt intresse.

– Vi måste titta på hur det ska utformas. Det blir inte tillräcklig kvalitetssäkring med bolag som vill gå in i tre till fem år, säger Björklund.

Han kan tänka sig att det blir Inspektionen för vård och omsorg som ger tillstånd, eller att kommuner och landsting måste ställa kraven vid upphandlingar.”

Vad de ”nya reglerna” innebär framgår inte tydligt nog, anser jag, men de ska tydligen behandlas av Folkpartiets landsmöte den här veckan. Samtidigt tolkar jag utspelet som ett angrepp på eller tveksamhet till det kommunala självstyret som normalt hyllas i den högtidliga politiska retoriken och då inte enbart från politiker i kommuner och landsting.

Det finns en liten öppning i FP-uttalandet för att kommuner och landsting får ställa kraven och inte underställas en statlig myndighet, men vad menar han egentligen? I Dagens Ekos intervju i går hade Jan Björklund en mera hovsam ton i frågan.

Jan Björklund (FP)

Kommuner och landsting har lagen om offentlig upphandling, som gott och väl räcker för att reglera vård som privata företag sköter. Frågan är vad Folkpartiledaren Jan Björklunds utspel ger uttryck för.

Vilken annan institution eller myndighet kan ställa krav i en upphandling om man inte låter kommuner och landsting bestämma i en upphandling som just kommuner och landsting skall finansiera och som enligt både Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen eller Socialtjänstlagen och LSS lägger det stora och tunga ansvaret lokalt eller regionalt? Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, räcker gott och väl till för att reglera upphandlingarna.

Vad ger Vänsterpartiets hållning och folkpartiledarens utspel uttryck för? Jag undrar. Kan det vara opportunism, populism eller..? Wikipedia kan ge svar, dock inte alltid… Och här klipper jag in lite text från nämnda site:

”Opportunism innebär en klandervärd och oriktig anpasslighet (principlöshet) efter för tillfället rådande omständigheter och maktförhållanden. En opportunistisk politiker nöjer sig med att yrka sådana åtgärder som har utsikt att kunna vinna gehör hos den stora massan och sedan genomdrivas. Men detta kan också, beroende på omständigheterna, vara ett uttryck för ett pragmatiskt synsätt. Opportunism syftar på självintresse och oftast ointresse för konsekvenserna och uttrycket sammanblandas ibland även med populism.”

 

Staten och kapitalet…

Ska staten ta över finansieringen av hälso- och sjukvården? Jag är, som bekant, inte så säker på att det är framtidens väg. Det ska bli spännande att få del av Göran Hägglunds intryck från sitt besök i Norge i veckan. Där har Helsedepartementet det ansvar som i Sverige ligger hos landstingen.

När jag hävdar att en modell med 4-5 regioner är det bästa i Sverige i stället för 21 landsting som huvudmän för hälso- och sjukvården, så har jag den norska modellen för mina ögon. I debatten hävdas från några håll att staten skulle ta ansvar för den högspecialiserade vården och låta landstingen sköta resten. Det är definitivt ingen bra lösning, som jag ser det.

Att hävda uppdelning av ansvaret för viktiga vårdsamband (eller vårdkedjor) mellan ännu fler huvudmän än i dag har inga sakliga motiv för sig, utan bara en önskan om förändring. Fyra eller fem sjukvårdsregioner med varsitt universitetssjukhus är att föredra. En sådan reform skulle vara möjlig att genomföra så att vi i nästa val, 2018, kan välja förtroendevalda som får ansvar för framtidens hälso- och sjukvård.

Från statens sida skulle den nya organisationen kunna stärkas genom att vi inrättar ett Hälsodepartement i stället för dagens Socialdepartement, som i denna reform lämnar över ansvaret för Systembolaget till Näringsdepartementet och pensionerna till Arbetsmarknadsdepartementet.

Det nya Hälsodepartementet får ta ansvaret för medicinsk utbildning, forskning och utveckling från Utbildningsdepartementet från oktober 2018. I nästa steg kan Hälsodepartementet få ansvar för sjukförsäkringssystemet för att stärka det nödvändiga sambandet mellan vård och rehabilitering.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Price is what you pay. Value is what you get.”

Warren Buffett


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin