Är Jan Björklund opportunist eller populist?

Reflexioner
2013:17

Kommunalt självstyre eller förbud för riskkapitalbolag i vården?

Att Vänsterpartiet inte gillar privata aktörer i välfärden, det vet vi. Att Socialdemokraterna ibland svävar på målet är inte helt okänt. Men i början av veckan läste jag från en TT-intervju med FP-ledaren Jan Björklund att Folkpartiet vill förbjuda riskkapitalbolag inom sjukvård och äldreomsorg. Då blev jag förvånad och överraskad. Det blev också några av de folkpartistiska landstingsråden i landet, enligt Dagens Medicin.

”– Vi vill ha bort riskkapitalbolagen som ägare eftersom de är för kortsiktiga, säger FP-ledaren Jan Björklund till TT.

Med de nya reglerna blir det upp till intressenten som vill starta eller köpa vårdbolag att visa att det finns ett långsiktigt intresse.

– Vi måste titta på hur det ska utformas. Det blir inte tillräcklig kvalitetssäkring med bolag som vill gå in i tre till fem år, säger Björklund.

Han kan tänka sig att det blir Inspektionen för vård och omsorg som ger tillstånd, eller att kommuner och landsting måste ställa kraven vid upphandlingar.”

Vad de ”nya reglerna” innebär framgår inte tydligt nog, anser jag, men de ska tydligen behandlas av Folkpartiets landsmöte den här veckan. Samtidigt tolkar jag utspelet som ett angrepp på eller tveksamhet till det kommunala självstyret som normalt hyllas i den högtidliga politiska retoriken och då inte enbart från politiker i kommuner och landsting.

Det finns en liten öppning i FP-uttalandet för att kommuner och landsting får ställa kraven och inte underställas en statlig myndighet, men vad menar han egentligen? I Dagens Ekos intervju i går hade Jan Björklund en mera hovsam ton i frågan.

Jan Björklund (FP)

Kommuner och landsting har lagen om offentlig upphandling, som gott och väl räcker för att reglera vård som privata företag sköter. Frågan är vad Folkpartiledaren Jan Björklunds utspel ger uttryck för.

Vilken annan institution eller myndighet kan ställa krav i en upphandling om man inte låter kommuner och landsting bestämma i en upphandling som just kommuner och landsting skall finansiera och som enligt både Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen eller Socialtjänstlagen och LSS lägger det stora och tunga ansvaret lokalt eller regionalt? Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, räcker gott och väl till för att reglera upphandlingarna.

Vad ger Vänsterpartiets hållning och folkpartiledarens utspel uttryck för? Jag undrar. Kan det vara opportunism, populism eller..? Wikipedia kan ge svar, dock inte alltid… Och här klipper jag in lite text från nämnda site:

”Opportunism innebär en klandervärd och oriktig anpasslighet (principlöshet) efter för tillfället rådande omständigheter och maktförhållanden. En opportunistisk politiker nöjer sig med att yrka sådana åtgärder som har utsikt att kunna vinna gehör hos den stora massan och sedan genomdrivas. Men detta kan också, beroende på omständigheterna, vara ett uttryck för ett pragmatiskt synsätt. Opportunism syftar på självintresse och oftast ointresse för konsekvenserna och uttrycket sammanblandas ibland även med populism.”

 

Staten och kapitalet…

Ska staten ta över finansieringen av hälso- och sjukvården? Jag är, som bekant, inte så säker på att det är framtidens väg. Det ska bli spännande att få del av Göran Hägglunds intryck från sitt besök i Norge i veckan. Där har Helsedepartementet det ansvar som i Sverige ligger hos landstingen.

När jag hävdar att en modell med 4-5 regioner är det bästa i Sverige i stället för 21 landsting som huvudmän för hälso- och sjukvården, så har jag den norska modellen för mina ögon. I debatten hävdas från några håll att staten skulle ta ansvar för den högspecialiserade vården och låta landstingen sköta resten. Det är definitivt ingen bra lösning, som jag ser det.

Att hävda uppdelning av ansvaret för viktiga vårdsamband (eller vårdkedjor) mellan ännu fler huvudmän än i dag har inga sakliga motiv för sig, utan bara en önskan om förändring. Fyra eller fem sjukvårdsregioner med varsitt universitetssjukhus är att föredra. En sådan reform skulle vara möjlig att genomföra så att vi i nästa val, 2018, kan välja förtroendevalda som får ansvar för framtidens hälso- och sjukvård.

Från statens sida skulle den nya organisationen kunna stärkas genom att vi inrättar ett Hälsodepartement i stället för dagens Socialdepartement, som i denna reform lämnar över ansvaret för Systembolaget till Näringsdepartementet och pensionerna till Arbetsmarknadsdepartementet.

Det nya Hälsodepartementet får ta ansvaret för medicinsk utbildning, forskning och utveckling från Utbildningsdepartementet från oktober 2018. I nästa steg kan Hälsodepartementet få ansvar för sjukförsäkringssystemet för att stärka det nödvändiga sambandet mellan vård och rehabilitering.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Price is what you pay. Value is what you get.”

Warren Buffett


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin