Arbetet mot psykisk ohälsa börjar i hemmet

Debattartikel publicerad i Länstidningen Södertälje den 20 juli.

Att unga människor i Sverige mår dåligt är egentligen ingen nyhet. Ändå möts vi gång på gång av alarmerande rapporter om psykisk ohälsa. Expressens granskning #vågaberätta har bland annat berättat att var femte flicka i årskurs nio har skadat sig själv medvetet och att ungas användning av psykofarmaka har ökat kraftigt de senaste åren. I Stockholms län där jag arbetar som ansvarig politiker för vården av barn och unga utreds fler barn och fler blir kvar länge inom vården på grund av långvariga behandlingar med läkemedel. Nästan var tionde ung person i länet har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi kan inte fortsätta vänta in fler larmrapporter. Vi måste vända utvecklingen. Samtidigt nås vi av rapporter om att skolan inte kan ge det stöd och de strukturer som barnen behöver. Poliser och socialarbetare uppger att tonåringar följer ett helt nytt mönster i hur de beter sig mot varandra och att övergrepp har blivit normala och förväntade. I många fall fortsätter mobbning och andra övergrepp under sommarlovet, eftersom de följer med i mobilen.

Andra experter vittnar om en osäkerhet hos föräldrarna. Och vi kan inte nog betona vikten av en trygg hemmiljö för att barn och unga ska kunna må bra. Föräldrarna ska kunna anförtros ansvar. De ska också kunna avkrävas ansvar. Men framför allt ska de få det stöd de behöver i sin roll som några av de viktigaste personerna i barnens och ungdomarnas liv. Det måste vara en prioriterad uppgift för politiken när det gäller det förebyggande arbetet mot ungas psykiska ohälsa.

Tyvärr ser vi det totalt motsatta från den rödgröna regeringen. Föräldrar som tillbringar tid med sina barn beskrivs ofta som ett samhällsproblem, inte som nyckeln till att barn och unga ska må bättre. Men ett gott samhälle kräver starka familjer. Jag föreslår därför en satsning på föräldrautbildningar, just med syftet att ge föräldrar bättre verktyg om de märker att allt inte står rätt till med deras barn. Jag och Kristdemokraterna tänker arbeta för att detta införs i Stockholm, och jag hoppas att regeringen en dag kan vara redo att ta efter.

Det finns mycket annat som är möjligt att göra från politiskt håll. Samverkan mellan skola och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är ett exempel. Att skolan är tydligare om vad som är rätt och vad som är fel är ett annat. En god tillgänglighet hos BUP är också viktig, så att fler får lättare att komma tillbaka och avsluta behandlingar. Här har vi kommit långt i Stockholms läns landsting, där 93 procent får hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Men vi får absolut inte tappa bort strävan efter ett samhälle där varje människa blir sedd utifrån sitt unika, okränkbara värde. Låt därför tryggheten få börja i hemmet och ge fler barn och unga möjlighet att må bättre psykiskt.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Debattartikeln på Länstidningen Södertälje: Så vill vi hämma psykisk ohälsa >>


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin