Återuppta arbetet med Förbifart Stockholm!

Ella Bohlin (KD) och de andra gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting skickade på fredagen ett skarpt formulerat brev till infrastrukturminister Anna Johansson (S). Alliansen säger nej till en omförhandling av Förbifart Stockholm och kräver att bygget återupptas.

Här är brevet till statsrådet:

 

Alliansen i Stockholms läns landsting

Till Infrastrukturminister Anna Johansson

 

Bästa Anna,

I media har det framkommit att du och ditt departement känner er osäkra på hur Stockholms läns landsting ställer sig till Förbifart Stockholm. Därför skriver vi dessa rader för att tydliggöra hur Alliansen i landstinget ser på frågan.

Vi har många goda idéer om hur infrastrukturen i Stockholmsregionen kan utvecklas och ser positivt på förhandlingar om nya infrastrukturprojekt. Däremot är vi inte intresserade av att riva upp tidigare ingångna överenskommelser om Förbifart Stockholm och utbyggd tunnelbana i Stockholmsregionen.

Varje dag som projektet att bygga Förbifarten står stilla kostar det 4 miljoner kronor. Uppskattningar har visat att det totalt kan komma att kosta skattebetalarna upp till 700 miljoner. Det är 700 miljoner kronor som kan användas bättre.

Om regeringen däremot vill merförhandla och tillföra mer pengar till nya infrastruktursatsningar välkomnar vi detta och är vi öppna för en diskussion om det. Vi kommer dock inte medverka till en situation där vi får mindre pengar att satsa på tillväxt och utveckling i en av Europas just nu mest expansiva regioner.

Tvärt emot den överväldigande majoritet som inte röstade för nedläggningsplanerna av Förbifarten läggs nu projektet i malpåse. Vi hoppas därför att Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och står upp för sitt vallöfte och är med och tar ansvar för Stockholmsregionens samlade behov av fungerande kommunikationer.

Stockholmsregionen har inte råd att säga nej till ett utbyggt trafiksystem. Alla sorters transportmedel behövs för att Stockholmsregionen ska kunna möta de framtida miljöutmaningarna, minska trängseln och få bättre och snabbare resor. Då behöver infrastrukturen utvecklas, inte avvecklas.

Vi uppmanar därför nu regeringen att, med dig som infrastrukturminister i spetsen, omedelbart återuppta byggandet av Förbifart Stockholm.

 

Med vänliga hälsningar

Alliansen i Stockholms läns landsting genom

Torbjörn Rosdahl (M),
Finanslandstingsråd

Anna Starbrink (FP),
Hälso- och sjukvårdslandstingstråd

Ella Bohlin (KD),
Barn- och äldrelandstingsråd

Gustav Hemming (C),
Regionplane-, miljö- och skärgårdslandstingsråd

 

Dagens Industri: Förbifart-sprickan djupnar >>

SVT ABC: Alliansen i landstinget: Återuppta arbetet med förbifarten >>


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin