Återuppta arbetet med Förbifart Stockholm!

Ella Bohlin (KD) och de andra gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting skickade på fredagen ett skarpt formulerat brev till infrastrukturminister Anna Johansson (S). Alliansen säger nej till en omförhandling av Förbifart Stockholm och kräver att bygget återupptas.

Här är brevet till statsrådet:

 

Alliansen i Stockholms läns landsting

Till Infrastrukturminister Anna Johansson

 

Bästa Anna,

I media har det framkommit att du och ditt departement känner er osäkra på hur Stockholms läns landsting ställer sig till Förbifart Stockholm. Därför skriver vi dessa rader för att tydliggöra hur Alliansen i landstinget ser på frågan.

Vi har många goda idéer om hur infrastrukturen i Stockholmsregionen kan utvecklas och ser positivt på förhandlingar om nya infrastrukturprojekt. Däremot är vi inte intresserade av att riva upp tidigare ingångna överenskommelser om Förbifart Stockholm och utbyggd tunnelbana i Stockholmsregionen.

Varje dag som projektet att bygga Förbifarten står stilla kostar det 4 miljoner kronor. Uppskattningar har visat att det totalt kan komma att kosta skattebetalarna upp till 700 miljoner. Det är 700 miljoner kronor som kan användas bättre.

Om regeringen däremot vill merförhandla och tillföra mer pengar till nya infrastruktursatsningar välkomnar vi detta och är vi öppna för en diskussion om det. Vi kommer dock inte medverka till en situation där vi får mindre pengar att satsa på tillväxt och utveckling i en av Europas just nu mest expansiva regioner.

Tvärt emot den överväldigande majoritet som inte röstade för nedläggningsplanerna av Förbifarten läggs nu projektet i malpåse. Vi hoppas därför att Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och står upp för sitt vallöfte och är med och tar ansvar för Stockholmsregionens samlade behov av fungerande kommunikationer.

Stockholmsregionen har inte råd att säga nej till ett utbyggt trafiksystem. Alla sorters transportmedel behövs för att Stockholmsregionen ska kunna möta de framtida miljöutmaningarna, minska trängseln och få bättre och snabbare resor. Då behöver infrastrukturen utvecklas, inte avvecklas.

Vi uppmanar därför nu regeringen att, med dig som infrastrukturminister i spetsen, omedelbart återuppta byggandet av Förbifart Stockholm.

 

Med vänliga hälsningar

Alliansen i Stockholms läns landsting genom

Torbjörn Rosdahl (M),
Finanslandstingsråd

Anna Starbrink (FP),
Hälso- och sjukvårdslandstingstråd

Ella Bohlin (KD),
Barn- och äldrelandstingsråd

Gustav Hemming (C),
Regionplane-, miljö- och skärgårdslandstingsråd

 

Dagens Industri: Förbifart-sprickan djupnar >>

SVT ABC: Alliansen i landstinget: Återuppta arbetet med förbifarten >>


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin