Åtgärder mot benskörhet

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill att samtliga vårdcentraler ska börja mäta frakturrisk med internetverktyget Frax.

Att primärvården måste ta en mer aktiv roll för att identifiera och behandla benskörhet är tydligt i ljuset av att Sverige är sämst i Europa på att behandla denna sjukdom. Vårdcentralerna är vår primära chans att fånga upp personer som är i riskzonen för frakturer.

Primärvården i Stockholm bör stimuleras att använda Frax hos alla patienter som misstänks ha osteoporos, för att avgöra om man behöver gå vidare med bentäthetsmätning och medcinbehandling samt medicinanvändningsuppföljning.

Även om Stockholms läns landsting kan dra nytta av Frax för att identifiera fler bensköra är det viktigaste att det bli fler allmänläkare. Då skulle läkarna hinna träffa fler patienter och ställa frågorna ordenligt till alla i riskzonen.

Fakta:
Frax är ett internetbaserat verktyg som räknar ut risken för benbrott genom att läkaren fyller i tolv olika kriterier om patienten i ett internetbaserat formulär,

∙ Räknar ut den procentuella risken för en större benfraktur eller en höftfraktur på tio års sikt.

∙ Väger samman tolv faktorer: ålder, kön, vikt, längd, tidigare fraktur, kortisonanvändning, reumatoid artrit, rökning, alkoholintag, sekundär osteoporos, höftfraktur hos förälder, bentäthet.

∙ Har tagits fram av WHO och anpassats för olika länder.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin