Åtgärder mot benskörhet

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill att samtliga vårdcentraler ska börja mäta frakturrisk med internetverktyget Frax.

Att primärvården måste ta en mer aktiv roll för att identifiera och behandla benskörhet är tydligt i ljuset av att Sverige är sämst i Europa på att behandla denna sjukdom. Vårdcentralerna är vår primära chans att fånga upp personer som är i riskzonen för frakturer.

Primärvården i Stockholm bör stimuleras att använda Frax hos alla patienter som misstänks ha osteoporos, för att avgöra om man behöver gå vidare med bentäthetsmätning och medcinbehandling samt medicinanvändningsuppföljning.

Även om Stockholms läns landsting kan dra nytta av Frax för att identifiera fler bensköra är det viktigaste att det bli fler allmänläkare. Då skulle läkarna hinna träffa fler patienter och ställa frågorna ordenligt till alla i riskzonen.

Fakta:
Frax är ett internetbaserat verktyg som räknar ut risken för benbrott genom att läkaren fyller i tolv olika kriterier om patienten i ett internetbaserat formulär,

∙ Räknar ut den procentuella risken för en större benfraktur eller en höftfraktur på tio års sikt.

∙ Väger samman tolv faktorer: ålder, kön, vikt, längd, tidigare fraktur, kortisonanvändning, reumatoid artrit, rökning, alkoholintag, sekundär osteoporos, höftfraktur hos förälder, bentäthet.

∙ Har tagits fram av WHO och anpassats för olika länder.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin