Åtgärder vidtas för att åtgärda den otillfredsställande situationen på länets akutsjukhus!

Vi har nu under en tid hört om överbeläggningar på akutsjukhusen och stängda avdelningar. Det är en otillfredsställande situation som till del kan förklaras av ett ovanligt högt infektionsläge i länet i kombination med brist på sjuksköterskor. När gamla och sköra drabbas av vinterkräksjuka och influensa krävs stora vårdinsatser, främst på geriatriska avdelningar. Kristdemokraterna har länge arbetat för fler platser på geriatriken, och möjlighet för äldre att komma in där direkt, utan att behöva passera de ordinarie akutmottagningar där det ibland saknas specifik geriatrik kompetens. Så trots att antalet platser utökats finns ett högt tryck på geriatriken beroende på de många infektioner som cirkulerar i länet. Detta trots att Stockholm är en av de få landstingen som har kvar sina geriatriska avdelningar.

Det är just nu många patienter på akutmottagningarna som söker vård främst av infektioner som influensa, andra virusinfektioner och vinterkräksjuka. Karolinska Universitetssjukhuset har 100 vårdplatser stängda men Kristdemokraterna och Alliansen har tidigare beviljat 150 miljoner till Karolinska för att dessa platser åter ska kunna öppnas. Ytterligare medel skjuts nu till för att möjliggöra öppnande av de stängda platserna, Kristdemokraterna anser inte att det finns några begränsningar för att få akutvården att fungera.

Kristdemokraterna och Alliansen bygger ut 500 vårdplatser som ska stå klara 2015 för att möta det ansträngda läget i sjukvården . Vi bygger ut sjukhusen vilket ger nya operationssalar, nya akutmottagningar och fler och mer moderna vårdplatser. Kristdemokraternas trägna arbete med att få till stånd ett rehabiliteringssjukhus i Sollentuna kommer också att tillgodose mycket av behovet av nya vårdplatser för äldre i Norrort de närmaste åren.

På sikt kan de problem som tidvis uppstått på länets sjukhus endast lösas med mer utbildad vårdpersonal. För är att få fler utbildningsplatser i Stockholm har vi uppvaktat regeringen, och vi har också en egen läxa att göra när det gäller att utveckla Stockholms län som arbetsgivare. Det handlar också om att se till att samtliga personalkategorier används så effektivt som möjligt, så att rätt utbildad personal används till rätt typ av arbetsuppgifter. Jag tror att det finns en hel del att lära från den privat drivna vården som i regel har nöjdare personal som lyckas utföra mer vård till invånarna, se bara på St Göran, ett lyckat exempel att lära av.

Malin Appelgren (KD)
Ledamot produktionsutskottet


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer