Avslutet är bara början

 
I augusti år 2010 invigde Landstingsråd Stig Nyman ”pilotprojektet med pendelbåtar” – Sjövägen, som trafikerade Nybroviken – Nacka Strand – Lidingö. Sjövägen var ett samarbetsprojekt mellan Näringsliv, Stockholms läns landsting och Nacka kommun. Under sex månader skulle SL:s periodkort gälla ombord på pendelbåten som i privat regi hade trafikerat sträckan från april till november i 10 års tid med en handfull turer om dagen och 40 000 årliga resenärer.
Pilotprojektet visade sig snart bli ett succéprojekt som oavsett väder, vind och snökaos höll sin tidtabell till resenärernas stora förtjusning. Gång efter gång har tiden för pilotprojektet förlängts, fler bryggor och samarbetspartners har tillkommit.
På trafiknämnden i juni år 2012 beslutades att ”pilotprojektet med pendelbåtar” skulle upphandlas och övergå till att bli en del utav SL:s ordinarie kollektivtrafik.
Under den förra veckan var det åter dags för Kristdemokraterna genom Michael Stjernström att få presentera en glad nyhet för all dem som gillar pendelbåtar. Under de kommande fyra åren kommer företaget SjöVägen att driva pendelbåtstrafiken på uppdrag av SL med start från den 1 april. Samtidigt kommer alla SL:s periodkort och biljetter samt resegarantin att gälla ombord på pendelbåtstrafiken.

Pilotprojektets avslutning är bara början på pendelbåtstrafikens utveckling. I den kristdemokratiska visionen inryms fler pendelbåtslinjer som trafikeras med moderna båtar både i Saltsjön och på Mälaren.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer