Avslutet är bara början

 
I augusti år 2010 invigde Landstingsråd Stig Nyman ”pilotprojektet med pendelbåtar” – Sjövägen, som trafikerade Nybroviken – Nacka Strand – Lidingö. Sjövägen var ett samarbetsprojekt mellan Näringsliv, Stockholms läns landsting och Nacka kommun. Under sex månader skulle SL:s periodkort gälla ombord på pendelbåten som i privat regi hade trafikerat sträckan från april till november i 10 års tid med en handfull turer om dagen och 40 000 årliga resenärer.
Pilotprojektet visade sig snart bli ett succéprojekt som oavsett väder, vind och snökaos höll sin tidtabell till resenärernas stora förtjusning. Gång efter gång har tiden för pilotprojektet förlängts, fler bryggor och samarbetspartners har tillkommit.
På trafiknämnden i juni år 2012 beslutades att ”pilotprojektet med pendelbåtar” skulle upphandlas och övergå till att bli en del utav SL:s ordinarie kollektivtrafik.
Under den förra veckan var det åter dags för Kristdemokraterna genom Michael Stjernström att få presentera en glad nyhet för all dem som gillar pendelbåtar. Under de kommande fyra åren kommer företaget SjöVägen att driva pendelbåtstrafiken på uppdrag av SL med start från den 1 april. Samtidigt kommer alla SL:s periodkort och biljetter samt resegarantin att gälla ombord på pendelbåtstrafiken.

Pilotprojektets avslutning är bara början på pendelbåtstrafikens utveckling. I den kristdemokratiska visionen inryms fler pendelbåtslinjer som trafikeras med moderna båtar både i Saltsjön och på Mälaren.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin