Avslutet är bara början

 
I augusti år 2010 invigde Landstingsråd Stig Nyman ”pilotprojektet med pendelbåtar” – Sjövägen, som trafikerade Nybroviken – Nacka Strand – Lidingö. Sjövägen var ett samarbetsprojekt mellan Näringsliv, Stockholms läns landsting och Nacka kommun. Under sex månader skulle SL:s periodkort gälla ombord på pendelbåten som i privat regi hade trafikerat sträckan från april till november i 10 års tid med en handfull turer om dagen och 40 000 årliga resenärer.
Pilotprojektet visade sig snart bli ett succéprojekt som oavsett väder, vind och snökaos höll sin tidtabell till resenärernas stora förtjusning. Gång efter gång har tiden för pilotprojektet förlängts, fler bryggor och samarbetspartners har tillkommit.
På trafiknämnden i juni år 2012 beslutades att ”pilotprojektet med pendelbåtar” skulle upphandlas och övergå till att bli en del utav SL:s ordinarie kollektivtrafik.
Under den förra veckan var det åter dags för Kristdemokraterna genom Michael Stjernström att få presentera en glad nyhet för all dem som gillar pendelbåtar. Under de kommande fyra åren kommer företaget SjöVägen att driva pendelbåtstrafiken på uppdrag av SL med start från den 1 april. Samtidigt kommer alla SL:s periodkort och biljetter samt resegarantin att gälla ombord på pendelbåtstrafiken.

Pilotprojektets avslutning är bara början på pendelbåtstrafikens utveckling. I den kristdemokratiska visionen inryms fler pendelbåtslinjer som trafikeras med moderna båtar både i Saltsjön och på Mälaren.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin