Avslutet är bara början

 
I augusti år 2010 invigde Landstingsråd Stig Nyman ”pilotprojektet med pendelbåtar” – Sjövägen, som trafikerade Nybroviken – Nacka Strand – Lidingö. Sjövägen var ett samarbetsprojekt mellan Näringsliv, Stockholms läns landsting och Nacka kommun. Under sex månader skulle SL:s periodkort gälla ombord på pendelbåten som i privat regi hade trafikerat sträckan från april till november i 10 års tid med en handfull turer om dagen och 40 000 årliga resenärer.
Pilotprojektet visade sig snart bli ett succéprojekt som oavsett väder, vind och snökaos höll sin tidtabell till resenärernas stora förtjusning. Gång efter gång har tiden för pilotprojektet förlängts, fler bryggor och samarbetspartners har tillkommit.
På trafiknämnden i juni år 2012 beslutades att ”pilotprojektet med pendelbåtar” skulle upphandlas och övergå till att bli en del utav SL:s ordinarie kollektivtrafik.
Under den förra veckan var det åter dags för Kristdemokraterna genom Michael Stjernström att få presentera en glad nyhet för all dem som gillar pendelbåtar. Under de kommande fyra åren kommer företaget SjöVägen att driva pendelbåtstrafiken på uppdrag av SL med start från den 1 april. Samtidigt kommer alla SL:s periodkort och biljetter samt resegarantin att gälla ombord på pendelbåtstrafiken.

Pilotprojektets avslutning är bara början på pendelbåtstrafikens utveckling. I den kristdemokratiska visionen inryms fler pendelbåtslinjer som trafikeras med moderna båtar både i Saltsjön och på Mälaren.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin